Fritidsgårdar

Sitter och grubblar på hur vuxenvärlden tänker när det gäller ungdoms/fritidsgårdar och barn och ungdomars tillvaro överhuvudtaget.

Här i vår kommun har vi ett trots allt fortfarande ett antal fritidsgårdar. De är öppna 3 -6 dagar/vecka. Såvitt jag förstår är de öppna mest på vardagskvällarna. Lördagar är det oftast stängt. Nu sägs det mig att de flesta är stängda över sommaren. (Omöjligt att verifiera uppgiften via deras webbplatser, urdåliga informationsytor.) Det kanske ser likadant ut i andra kommuner?

Någon gång under sommaren rapporterades det om kolloverksamheterna som numera allt oftare blir avgiftsbelagda med följden att inte vem som helst har råd att åka på kollo.

Flera rapporter visar att allt fler barn och ungdomar lever i fattigdom. Detta måste bl.a. innebära att de inte hålls med att bo  i sommarstugor eller på resor inom eller utom landet i någon högre utsträckning under sommaren. De vistas således i sta’n.

Vi kan också läsa om problem med gängbildningar runtom i landet. Gäng vars medlemmar oftast är i högstadieålder och t.o.m. yngre. Gäng som våldsamma och aggressiva drar runt på gatorna i jakt på någon att slåss med. Här i sta’n ska polisen satsa extra på att komma till rätta med detta problem. Att det behövs står utom tvekan.

MEN

Huru baklänges förfaller inte det? Att vi låter det gå så långt med nedrustningen av det förebyggande arbetet att det till slut blir polisen som måste hantera våra barn och ungdomar?

Ungdomsgårdar borde vara öppna torsdag t.o.m lördag under terminstid och alla veckans dagar under lovtid. Söndag till och med onsdag kunde man försöka sig på en revolutionerande idé om att förmå barn och ungdomar att vara hemma - hos sig själva eller varandra.

Dessutom borde gårdarna bemannas av ännu fler vuxna. Kolloverksamhet och andra typer av läger borde återupprättas, eventuellt moderniseras till formen, och erbjudas gratis.

Det föreligger en svårighet i att definiera vem som ska erbjudas eftersom vi inte kan tillstå att folk har olika mycket pengar, att vissa är mer i behov av det offentligas stöd. Men tills vi löst den ekonomiska jämlikheten för alla vuxna kanske vi ändå kan tänka ett tag på de barn som har sin uppväxt just nu i fattigdom.

 
1 Mamma Anonymus:

skriven

Lilla Tant: Jag instämmer helt. Men jag vet inte om jag ska skratta eller gråta eller skrika eller bara glo på din oerhört sanna beskrivning. Men jämfört med vad det kostar att ta reda på bara EN som ramlat ur det sociala nätet så borde kostnaden både för kollo och ungdoms/fritidsgårdar vara mikroskopiska. En vårdplats på institution kostar en del. Hur mycket har jag glömt men om man multiplicerar den med ALLA som ramlat ur så finns det en del att hämta där - innan det är för sent.

2 En liten tant:

skriven

Mamma Anonymus: Det handlar om enormt stora pengar för samhället när det går snett för en ung människa. Så även om de styrande inte bryr sig ett dugg om den enskilda personen finns det starka nationalekonomiska skäl till att tänka och göra på annat vis.

3 Bloggblad:

skriven

Jag har en son som är fritidsledare - han är drabbad på ett annat sätt av att de stänger/skär ner/drar in - blir ideligen arbetslös... och det finns knappt nåt att söka.
Visst måste man kunna spara in många behandlingshemsplatser med fler vuxna på fritidsgårdar när nu tillvaron ser ut som den gör: att ungar sysselsätter sig med dumheter om de får fara fram i full frihet. Man torde också kunna spara i a-kassa (Håller för öronen när jag hör nån säga "det är inte samma pengar" för i slutänden är det samma pengar...)

4 En liten tant:

skriven

Det är en annan viktig aspekt av samma fråga. Arbetslöshet bland de - oftast relativt unga - som kan och vill jobba med barn och ungdomar. Visst är det samma pengar alltihop! Det är skattepengar!

5 Christina W:

skriven

Tänkte mest titta in och säga hej men såg det du skrivit och kan bara här och nu säga att det är mycket tänkvärt i det du skriver. Funderar också över varför fritidsgårdarna har stängt när de som bäst behövs.

6 En liten tant:

skriven

Christina W: Hej hej har du slitit dig från Masters eller vad det heter? Ja, är det inte feltänkt så säg!

7 SolSkuggan:

skriven

Här har det sagts bra saker, så kloka vanligt folk är!!

8 En liten tant:

skriven

Solskuggan: Ja, varför frågar ingen oss? :-)

9 Mamma Anonymus:

skriven

Kan inte släppa tanken på besparingarna vad gäller ungdomarna och fritidsgårdarna. Vad är det som prioriteras i stället. Barnomsorgen, skolan, äldrevården, sjukvården, kriminalvården??

10 Krisse:

skriven

Ack ja. De svaga grupperna, dvs barn och åldringar är inte prioriterade. Långsiktigt tänkande saknas och årets budget är alltid viktigast. Ungdomsgårdar tillhör de verksamheter som först får stryka på foten med hänvisning till att "föräldrar har ändå huvudansvaret för sina barn". Socialtjänsten som enligt lag aktivt ska ägna sig åt förebyggande arbete gör aldrig det p g a resursbrist och ett "renodlat uppdrag". Många barn och ungdomar växer upp under förhållanden som är oacceptabla i ett modernt och rikt samhälle.

11 SolSkuggan:

skriven

Knackar på bara för att önska tanten en fin fortsättning på söndan:))

12 Uffe:

skriven

Det känns lite märkligt att vi skulle blivit så mycket fattigare nu än på sextio och sjuttiotalen, plötsligt har stat, landsting och kommuner inte råd med något av det som var självklart då. När man tittar hur ett hem ser ut idag gentemot då verkar ju inte levnadsstandarden ha minskat direkt. Kanske skatterna är för låga? Det är en hädisk tanke i dagens samhälle men det är ju medlet för att omfördela från privat till offentig konsumtion.

13 Love and destroy:

skriven

Fritidsgårdar i all ära, men jag vågade mig aldrig dit i min ungdom. Bästa stället att få stryk på.

Moral och etik som skolämne, och kreativt tänkade känns mer lämpat.

14 gunsan:

skriven

En Liten Tant... tänk att så många som lever bland dessa "problem" inte har ett ord att säga till om. De är ju de som har lösningen på allt och i slutänden... vilka pengar som skulle sparas, som de håller på om att de måste ... fast inte gör...
Jag undrar HUR VÅR FÖRÄNDRING BLIR... i ALLA FRÅGOR...
FRÅG-KRAM ...

Kommentera här: