Värt att själv läsa Pär Ströms bok

Nu har jag läst Pär Ströms bok "Mansförtryck och kvinnovälde".
Ytterligt intressant.
Jag önskar att alla beslutsfattare inom politik, förvaltning, universitet och media också läser boken. Jag önskar att alla läser boken. Se'n kanske vi kan få en frisk och konstruktiv debatt om vad jämställdhet är och hur den ska vidareutvecklas i Sverige. Då kanske vi t.o.m kommer att kunna ta ordet könsmaktsordning för vad det är - ett begrepp inom en viss del av feministisk teoribildning, inte en naturlag.

Jag undrar verkligen om alla som rycker ut för att sabla ner Pär Ström gjort sig omaket att läsa boken. Om inte så är det bevis på att delar av offentlig genusdebatt förs på ett intellektuellt ohederligt vis.

Eva Beckman (som jag absolut tror har läst boken) tyckte i tv att Pär Ström skrivit boken "närmast i falsett". Det tycker inte jag. Däremot vänder han på begrepp och myntar nya uttryck på ett icke-PK-vis, vilket gör problematiken tydlig och inte så lite underhållande. Faktiskt samma grepp som i romanen "Egalias döttrar" av Gerd Brantenberg - fast tvärtom. Men Pär Ströms bok är inte en roman. Den är en viktig genomgång av olika delar av den offentliga debattens trossatser. Hans värdegrund är humanism.

Den offentliga debatten om genus och feminism hämtar stöd för sina teser ur genusforskningens resultat.
Trots att kritik framförts mot brister i forskarnas tillvägagångssätt lever resultaten kvar som sanningar. Som exempel kan nämnas Eva Lundgrens hårt kritiserade "Slagen dam" som upphöjdes till statsnorm av förra regeringen.

Genusforskning premieras vid anslagstilldelning.
Genuskurser ingår i snart sagt alla kurser och program vid högskolor och universitet.
Kursinnehållet och litteraturen utgår från genusforskningens resultat.

Då är det naturligtvis oerhört viktigt att forskningen genomförts på ett objektivt och vetenskapligt korrekt sätt. Det anses ju vara grundvalen för forskningsresultats trovärdighet i alla andra sammanhang. Men som sagt, trots kritik mot forskarnas tillvägagångssätt hanteras resultaten ändå som sanningar inom detta specifika forskningsområde.

( Den som vill rycka ut till specifikt EL:s försvar kommer inte att bemötas i denna blogg. Läs istället debatten hos Louise från när det begav sig 15/12/2005
Eller Maria Abrahmssons krönika från samma tid i SvD )


Pär Ström lanserar några förslag rörande just forskningen. Förslaget om granskning borde välkomnas av alla såväl försvarare av, som motståndare till genusforskningen:

"Mot bakgrund av misstanken om att

många miljoner av skattemedel under ett antal år har gått

till forskningsprojekt där forskarna missbrukat sitt förtroende

genom att brista i objektivitet och driva en egen agenda

borde statsmakten initiera en forskningsgranskning. En

kommission borde tillsättas som väljer ut, säg, 15 eller 20

av senare års helt eller delvis offentligt finansierade genusrapporter

och noggrant analyserar vilken grad av objektivitet

i grundförutsättningar och tillvägagångssätt som kommer

till uttryck i dem. Om tydliga brister hittas bör en

analys göras av på vilket sätt och i vilken utsträckning som

det resulterat i att människor idag bär på felaktiga uppfattningar

i genusfrågan."
ur Mansförtryck och kvinnovälde

Läs Pär Ströms bok du också. Här går länken till den pdf som ligger på nätet.
Visserligen tycker jag att det är jobbigt att läsa långa texter på skärmen men med avbrott för kaffe så gick det.
Och det var absolut värt det.

1 Johanna Sjödin:

skriven

"Jag undrar verkligen om alla som rycker ut för att sabla ner Pär Ström gjort sig omaket att läsa boken. Om inte så är det bevis på att delar av offentlig genusdebatt förs på ett intellektuellt ohederligt vis"

Det du skriver blir smått humoristiskt med tanke på att Ström själv menar att han aldrig har läst en feministisk bok :-)

2 En liten tant:

skriven

Johanna Sjödin: Det är Ströms bok som debatteras.Om man vill debattera Ströms bok bör man ha läst den. Annars är det intellektuellt ohederligt.

3 ab:

skriven

Vill bara i all stillsamhet påpeka att EL:s forskning angreps för bristande seriositet, undersöktes på längden och tvären - och friades. Vilket aldrig framkom.

4 ab:

skriven

Fortfarande i all stillsamhet - att se sig om i världen, hur den faktiskt ser ut i genushänseende, och sedan kalla begreppet könsmaktsordning "ett begrepp inom en viss del av feministisk teoribildning" är för mig ytterligt märkligt. Det är som att kalla evolutionsteorin "en teori bland andra".

Det här är första gången jag inte är enig med dig, annars högt skattade tant!

Däremot tror jag inte att könsmaktsordningen en naturlag. Den är alltför destruktiv för arten för att vara det. Därför bör man ta reda på hur i all världen den uppstod och vad man bör göra åt saken. Men att förneka att den finns är inte någon bra början.

5 En liten tant:

skriven

ab: Lika stillsamt vill jag replikera (och jag svarar bara för att det är du eftersom jag inte hade tänkt diskutera EL här) att EL friades från misstankar om ohederlighet och fusk men kritiserades för brister i tillvägagångssättet bl.a. att Lundgrens forskning anses sakna "ambitionen att pröva de egna tesernas hållfasthet".

Könsmaktsordning är jag inte alls säker på att den finns. Den finns som ett begrepp i vissa teoribildningar. Däremot anser jag att det finns vad man skulle kunna kalla Maktordning och vad den åstadkommer vore intressant att diskutera.

Det som är intressant med Ströms bok är att han lyfter fram frågor som överhuvudtaget inte diskuteras offentligt eftersom det handlar om problem som män drabbas av. Och vilket jäkla liv det blev av det. Han förnekar inte för ett ögonblick att det finns stora problem som drabbar kvinnor. Han bara lyfter fram en annan del av samhället och andra vinklar på problem.

Jag tycker att det var frejdigt gjort av honom.Men du kanske inte håller med mig? :-)

Det är väl bra att vi lyckades vara oense en gång. Blir mer spänst i debatten då. :-D

6 ab:

skriven

Jag har börjat läsa Ström och tappade modet redan vid omslaget, och inte blev det bättre sedan. Han är fullständigt okunnig, full av fördomar, kan inte resonera och blandar stort och smått hur som helst. Och jo, en könsmaktsordning finns. I allra högsta grad.

7 En liten tant:

skriven

ab: Min allra käraste bloggkamrat, åh vad jag gillar att du också ger dig på att läsa även det som man finner motbjudande till debattens ära s.a.s.

Jag tror att vi i de allra flesta sakfrågor är överens om sådant som rör kvinnors och mäns tillvaro. Däremot kommer jag aldrig att skriva under på begreppet könsmaktsordning. Bland annat för att teorin inte förklarar våld och förtryck inom samkönade relationer. Det tycker jag är ett exkluderande av och därmed ett svek mot de homosexuella. Men nu går jag till sängs. Åter vid datorn imorgon.

8 ab:

skriven

Suss gott - men i jösse namn, våld i samkönade relationer har väl ingenting med könsmaktsordning att göra? Karlar slåss med karlar i krig, småtjejer slåss med andra småtjejer, bögar och lesbiska slåss med sina partners. Det har, som sagt, inte ett smack att göra med könsmaktsordningen!

9 Hans:

skriven

"Det du skriver blir smått humoristiskt med tanke på att Ström själv menar att han aldrig har läst en feministisk bok :-)"
Källa? Han skriver i förordet till sin bok att han läst 15-hyllmeter genusliteratur. Så hur insatt är du i denna debatt eller varför far du med osanning? Det är ju tydligt att detta är ett så känsligt ämne att många reagerar instinktivt utan ens ha läst hans bok eller satt sig in det minsta. Fegt.

10 ab:

skriven

Hrm. Här har vi alltså en man (Ström) som ägnar en upprörd sida i sin bok åt att kvinnor får ha kjol och klänning, medan män måste gå och svettas i byxor...

Jag för min del kommer att heja på Ström när han tar upp kampen för sitt kön och kommer i kjol! Jag menar, man måste ju behålla sitt sinne för proportioner. Och vågar han inte ha kjol, kan han alltid ha kilt. Eller arabisk långskjorta, det fläktar säkert. Eller höftskynke. Eller penisfodral från Nya Guinea.

11 Hans:

skriven

"Hrm. Här har vi alltså en man (Ström) som ägnar en upprörd sida i sin bok åt att kvinnor får ha kjol och klänning, medan män måste gå och svettas i byxor... "

Ah, förlöjligande. En av de härskartekniker Pär tar upp i sin bok. Det är verkligen extremt kontroversiellt att ta upp att även män missgynnas på vissa områden. Det jag nog tackar Pär mest för är att han riktigt lyckats exponera feminismen för vad den är och det stämmer så väl med det han skriver. Jag får också tacka dig för det i och med ditt inlägg.

12 ab:

skriven

Men kära nån, jag tycker nog att Ström förlöjligade sig själv där. Skulle det vara en enorm orättvisa mot män att de inte använder kjol? Vem hindrar dem, för övrigt?

Eller du kanske är ironisk, Hans?

13 Hans:

skriven

"Men kära nån, jag tycker nog att Ström förlöjligade sig själv där. Skulle det vara en enorm orättvisa mot män att de inte använder kjol? Vem hindrar dem, för övrigt?

Eller du kanske är ironisk, Hans?"
Jag är fullt allvarlig och kommer inte falla för denna härskarteknik där du förlöjligar, förvrider och bygger upp en karikatyr av sakfrågan. Spela inte dum, du vet vad poängen är och du vet att det är en del i ett större resonemang.

Att det är så kontroversiellt att ens viska om områden där män motarbetas. Svaren från feminister är ju i stil med vad man skulle få från en stenåldersman när det gäller kvinnofrågor. Feministerna visar tydligt att de bara är motsvarigheten på kvinnosidan av alla de kvinnohatande män de säger sig bekämpa, inte medelvägen som är för jämställdhet.

14 En liten tant has left the building:

skriven

Godnatt!

15 ab:

skriven

Jaha, Hans, jag trodde verkligen du skämtade. var vänlig säg inte saker som "spela inte dum", det här inte hemma någonstans. Men du måste väl medge att frågan om mäns rätt till kjol - som ju måste vara rätt lätt att erövra - väger tämligen enkelt jämför med globala orättvisor mot kvinnor som generellt mycket lägre lön, sämre sjukvård, färre poster i beslutande befattningar - och i VÄLDIGT många länder direkta kränkningar av allmänmänskliga rättigheter ( som t ex rätten att inneha pass, resa, köra bil, delad vårdnad om barn, rätt till skilsmässa, etc)? I väldigt många länder råder direkt apartheid mot kvinnor.

I Sverige har vi på papperet lika rätt för kvinnor och män, och det ENDA område där kvinnor under en relativt kort period historiskt sett haft större rätt än män, är när det gäller barnen.

Vi fick rösträtt senare än män, ensamstående män fick göra avdrag för barnpassning men det fick inte kvinnor (detta ingår i min mors liv), barnen fick automatiskt mannens medborgarskap, i skolkataloger stod pojkar alltid före flickor, flickor fick inte tillträde till universitet och skolor. Under mitt liv har vi haft abortförbud, preventivmedelsförbud, förbud mot kvinnor att bli poliser och präster - och så vidare.

Det är i det perspektivet som gnäll över klänningar låter fullständigt absurd. Jag är inte dum, Hans - jag är erfaren.

Faktum är att jag under mitt liv aldrig någonsin träffat en manshatande feminist - eller manshatande kvinna överhuvudtaget. Däremot har jag hört, sett och läst hur många feminister som
helst som alltid vill diskutera med männen, fundera på hur samhället som det ser ut påcerkar såväl män som kvinnor, vad både män och kvinnor kan förlora.

Du kanske skulle ta och läsa mina böcker. Så feminist jag är, består en stor och trogen del av min läsekrets just av "the old white guys", medelålders män som inte precis är råfeminister, och det är jag väldigt glad över - det visar att jag inte är onyanserad och att någon form av samtal och förståelse är möjlig.

16 Inga M:

skriven

Vet inte om jag vågar mig in här med några försynta rader i den glödheta debatten. Men jag smyger in ändå för nu verkar den värsta krutröken ha skingrats och jag ska inte panga på mer för jag har inte läst böckerna som diskuteras.

Men jag tar upp en tråd som snuddas vid i inlägget; misstanken att staten bekostar forskning för att få fram de resultat man önskar och då är det inte så noga hur den forskningen ser ut, den kan vara
välgjord eller inte. Huvudsaken är att man får fram ett resultat snabbt som går att använda politiskt som grund för att fatta vissa beslut. Jag har träffat på detta när det gäller forskningen i Sverige om rovdjur och där finns skräckexempel som är lätt genomskådbara till och med för mig som bara har en grundläggande vetenskaplig utbildning. Detta är alltså en metod som man kan tillämpa inom andra områden också. Jag kan inte tycka att det är ok med smutsiga medel även om ändmålet är lovvärt.

Jag
roar mig med att fnissande läsa Marklund / Snickares bok om helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Det har givit blodad tand och jag ska läsa mera i ämnet. Intressant att göra kopplingar till mitt lärarjobb och försöka begripa hur det kan bli som det bli. Att vara lärare är intressant för det ger en varje-dags-möjlighet att studera andra människor i samspel, även om det rör sig om mindre människor. :-)

17 Hans:

skriven

"Men du måste väl medge att frågan om mäns rätt till kjol - som ju måste vara rätt lätt att erövra - väger tämligen enkelt jämför med globala orättvisor mot kvinnor som generellt mycket lägre lön, sämre sjukvård, färre poster i beslutande befattningar - och i VÄLDIGT många länder direkta kränkningar av allmänmänskliga rättigheter ( som t ex rätten att inneha pass, resa, köra bil, delad vårdnad om barn, rätt till skilsmässa, etc)?"
Det handlar inte om mäns rätt att ha kjol, sluta måla upp en karikatyr. Du vet mycket väl att det är en del i ett större resonemang där Ström påpekar att det även finns områden där män missgynnas och att de förtigs och förlöjligas. Endast de områden där kvinnor har nackdelar och de områden där män har fördelar lyfts fram.

"I väldigt många länder råder direkt apartheid mot kvinnor. "
Sant det finns en hel del länder där kvinnor förtrycks rejält och det bör självklart förändras. Vem förnekar det? Och vem förnekar att kvinnor även har förtryckts här i Sverige? Men feminismen har fått slagsida och börjat pumpa ut propaganda och förakt mot männen där alla män är med i en gigantisk konspiration där de håller kvinnor nere och glider på en räkmacka livet genom. Kvinnor är inte alltid offer och män inte alltid förövare. Det finns områden där män missgynnas och områden där kvinnor missgynnas. Att vara för verklig jämställdhet och även strida på männens områden är, som kommit fram i den senaste tidens debatt, extremt känsligt.

"I Sverige har vi på papperet lika rätt för kvinnor och män, och det ENDA område där kvinnor under en relativt kort period historiskt sett haft större rätt än män, är när det gäller barnen."
Inte alls, det finns en hel del områden där kvinnor har fördel. Dessutom har vi inte lika rättigheter på pappret för kvinnor och män i Sverige, kvinnor har en rad fördelar i lagstiftningen.

"Det är i det perspektivet som gnäll över klänningar låter fullständigt absurd. Jag är inte dum, Hans - jag är erfaren. "
Du kanske inte är dum, vilket jag inte heller sagt, men du spelar dum om du tänker låtsas om att detta handlar om att män inte får ha klänning. Det är som sagt en av de kvinnliga härskartekniker som Pär tar upp i sin bok, förlöjligande. Att ens våga påpeka att män också missgynnas på vissa områden lockar genast fram dessa tekniker och Pär Ströms förlöjligas och män generellt hånas och förlöjligas. Feministerna agerar precis som de kvinnohatande män de säger sig bekämpa. Läs om ditt inlägg från 19:22 och säg ärligt att det inte är menat som förlöjligande.

"i skolkataloger stod pojkar alltid före flickor"
Oj, vad farligt de fick stå sist i skolkatalogen. Hur mäts det mot att behöva dra ut i krig och dö för de rika härskarna som driver dig som bondeslav i ditt land? Ska jag också rycka ut ett trivialt exempel ur en mycket större argumentation? Kvinnorna har haft en rad problem genom historien men man ska inte tro att livet för männen var en enda lång fest. När det gäller rösträtt t.ex. så fick ju kvinnor och män samma rättigheter samtidigt. Tidigare hade visserligen en mängd rika män kunnat styra och ställa beroende på deras rikedom men gemene man och kvinna fick likavärdig rösträtt samtidigt.

"Faktum är att jag under mitt liv aldrig någonsin träffat en manshatande feminist"
Det finns det gott om, men det handlar inte alltid om rent manshat utan snarare helt enkelt att feminismen har en ensidig synvinkel, felaktig problemformulering och en unken kollektivistisk syn.

"Däremot har jag hört, sett och läst hur många feminister som helst som alltid vill diskutera med männen"
Tja, det är ju bara att se på hur debatten låter efter Pär Ströms inlägg. Allt han påpekade var att även män missgynnas på vissa områden och det möttes med vågor av förnekelse, förlöjligande (som från dig) och fula taktiker där man målar Pär Ström med en åsikt han inte har eller inte ens sätter sig in i vad han faktiskt säger. Debatten i kölvattnet på hans bok är tydliga symptom på att feminismen i Sverige idag inte är frisk eller sund.

18 ab:

skriven

Jag spelar inte dum. Jag tycker att det visar hur lite Ström har på fötterna och hur konstigt han ser på saken, att han tar upp en idiotgrej som det här med män och kjolar.

Du får ta det, hans - feminister kommer inte att be om ditt godkännande för sina åsikter. Det är svårt att ta för många män, men så är det. Du är fri att ha dina åsikter, men de verkar varken väl genomtänkta eller kunniga.

Utan feminism hade vi varken haft utbildning för kvinnor, kvinnliga präster, aborträtt, preventivmedel eller förbud mot våldtäkt inom äktenskapet - detta om en man "kunde" våldta sin fru var alltså en DEBATTFRÅGA så sent som på sextiotalet! Feminismen har gjort en enorm insats för de mänskliga rättigheterna (inklusive mäns rätt att vara hemma med sina små barn), nästan alltid i hård motvind, förtalad och förlöjligad. Länge leve de modiga kvinnor som i generationer kämpat för ett friare samhälle!

19 David:

skriven

ab, så snart någon klagar på dina åsikter så tar du upp historiska orättvisor som oftast inträffat långt innan man var född, och ingen förnekar som sagt var att kvinnor förtrycktes förr, eller att orättvisor inte förekommer idag (däremot att det bara är mot kvinnor).
Andra länders orättvisor är inte heller svenska mäns skuld, ej heller legitimerar utlänska problem diskriminering mot män här/nu...

Feministerna var på rätt sida och riktning förr, men det är nu det gäller....
Om de slängde ut tokfeministerna (som i manshatare alltså) eller i alla fall offentligt tog avstånd från dessa skulle jag vara mer imponerad, men så länge de inte gör det så skall de inte presenteras som "för jämlikhet" eller "mot diskriminering"
Två fel gör inte ett rätt...

Vill du se manshatande feminister är det inte svårt (jag antar du sett länkar till tokfeministiska visor som nog skulle resulterat i åtal om det varit mot färgade eller judar (eller GASP kvinnor) istället för män, respektive "män är djur" (som upprepades, men värre av samma politiker senare, så det var inte ett "felcitat")..
----
"våld i samkönade relationer har väl ingenting med könsmaktsordning att göra?"

(dålig skadekontroll av dig)
Det verkar ungefär lika utbrett som våld i "vanliga" relationer, så du tror inte att det måhända betyder att våldet inte hade med "könsmaktsordning" i de senare också?
(våld bland lesbiska brukar förtigas hos feminister då det inte "passar" med hur deras bild av den goda kvinnan som "offer" är, och därför får dom sällan den hjälp de skulle behöva!)

I undersökningar är våldfrekvensen jämförbara
mankvinna, bara det att kvinnor ofta blir mer misshandlade (betänk dock att män ofta (inte alltid) är starkare), misshandlarna är kräk hur man eän ser det, men det är en liten procent och inget vanliga män eller kvinnor kan hållas ansvariga som grupp för..

(Ett annat exempel på saker män anses kollektivt ansvariga för (men motsatsen inte låtsas om av feminister). Sexresor för manliga (och här använder jag ordet "man" enbart biologiskt) pedofiler ute efter småflickor, jämfört med sexresor till Gambia för deras kvinnliga pedofilmotsvarigheter (de senare nämns aldrig av feminister!) är andra som vi normala män/kvinnor inte står bakom...

(PS. min skolkatalog hade eleverna i alfabetisk ordning efter namn, har inte sett någon "könsuppdelad" under hela min skoltid, så blev lite förvånad att du tog det som exempel på könsorättvisor)

20 ab:

skriven

David, de "historiska" orättvisor jag pratar om har alltså i många fall funnits i min livstid och jag har följt den striden på nära håll. Ditt perspektiv är mycket kort. I min egen livstid har jag sett kvinnor resa till Polen för att få aborter utförda som var förbjudna här, i min skolkatalog stod alltid pojkar listade först, i min livstid diskuterade man fortfarande om sexuellt våld inom äktenskapet verkligen kunde rubriceras som våldtäkt, och i min livstid har tonårsflickor låsts in på uppfistringsanstalt ENBART av skälet att de var "lösaktiga". (I min livstid har det f ö också varit så tidigare att anmälningar om sexuellt våld mot barn enbart kunde anmälas av föräldrarna - om då en förälder var förövare, kan du ju lista ut hur många fall som anmäldes...)

90% av alla våldsbrott begås av män. När det gäller våld mot egna barn är kvinnorna fler, men även där sker två tredjedelar av våldsbrotten av män. De allra flesta pedofiler är män, vi har inga "ringar" av kvinnliga pedofiler som gemensamt utnyttjar småbarn, ev låser in och dödar dem.

Det är inte fråga om kollektivt ansvar för dessa våldsbrott av alla män, men mäns mycket låga benägenhet att ens hjälpa till är anmärkningsvärd. Kvinnor, som vilket du påpekar är fysiskt svagare, är alltså inte bara de som oftast utsätts för farligt våld, det är också de som ska kämpa emot det - ensamma!

Jag ska ta upp könsmaktsordningen vid annat tillfälle. Och nej, den har inget att göra med våld i samkönade relationer. Att vissa kvinnojourer inte hjälpt lesbiska misshandlade kvinnor är en skam, det
tycker jag definitivt, och jag hoppas det ändrar sig med det snaraste.

Landvinningarna för svenska kvinnor är alltså i många fall väldigt nya och sköra.

21 ab:

skriven

Tala om idiotiskt malplacerat stavfel - jag menar givetvis uppfostringsanstalt.

22 David:

skriven

"David, de "historiska" orättvisor jag pratar om har alltså i många fall funnits i min livstid och jag har följt den striden på nära håll. Ditt perspektiv är mycket kort."

Vist, jag är "bara" 48...
(men tack för smickret :-)

Abortmotstånd är faktiskt hödljutt hos många grupper kvinnor (håller inte med dom men försök inte få det till "män=mot aborter, kvinnor=för")

"anmälningar om sexuellt våld mot barn enbart kunde anmälas av föräldrarna - om då en förälder var förövare, kan du ju lista ut hur många fall som anmäldes"

(notera "föräldrarna" det är inte lika med "mannen")
Och i min livstid så har det så sakterliga även dykt upp fall med mammor som ger sig på sina söner (och döttrar), de är dock fortfarande ganska tyst om dylikt...
(det är mindre fall (men inte SÅ mycket mindre!), men det ursäktar inte nonchalansen ändå...)

(se även det om kvinnliga pedofilers resor för att utnyttja småbar i afrika, "black bananas")

"De allra flesta pedofiler är män, vi har inga "ringar" av kvinnliga pedofiler som gemensamt utnyttjar småbarn, ev låser in och dödar dem."

Pedofilorganisationer brukar vara ganska könsneutrala och har med kvinnor också som gärnings"män" (se? språket kan vara könsdiskriminerande mot män med :-)
Kolla även upp fallen med långvarigs kidnappningar som pedofiler gjort, det är ofta herrn och frun i huset som gemensamt utnyttjar ungarna...

(att de sedan är extremt få över hela jorden som kidnappar en längre tid/mördar ungar (framförallt "gemensamt i ringar", det skulle vara bra förstasidestoff) är en annan sak)....

"men mäns mycket låga benägenhet att ens hjälpa till är anmärkningsvärd."

????

Du menar, till skillnad mot alla kvinnor som ingriper när män misshandlas (speciellt av kvinnor)...

Våldsverkare mot kvinnor (och manliga pedofiler) står inte högt i kurs i de flesta mäns ögon...

"är alltså inte bara de som oftast utsätts för farligt våld, det är också de som ska kämpa emot det - ensamma!"

Strunt, det är en hel drös med människor (både kvinnor och män) som hjälper dom, dessutom dömmer man i tveksamma fall ofta på kvinnans side (vilket utnyttjats av några få för att anklaga oskyldiga män). Tills för helt nyligen skulle en man som anmälde en kvinna för misshandel (eller ännu värre, våldtäkt) skrattats åt av polisen (och även nu anses det skamligt av många människor appropå att du nämner "stå ensamma") Och det är faktiskt män som huvudsakligen utsätts för våld av andra män, kvinnor är säkrare våldsmässigt sätt (se nedan)

"90% av alla våldsbrott begås av män"
ANMÄLDA dylika...
(se även det om "skamligt" att anmäla en kvinna när man är man)
och av dom sker drygt 2/3 mot andra män....

"men mäns mycket låga benägenhet att ens hjälpa till är anmärkningsvärd."

?????

Till skillnad mot alla kvinnor som hjälper misshandlade män (speciellt om denne är offer för en kvinna)?

Du får gärna förklara varför kvinnor är så mycket bättre på att "hjälpa till" mot kvinnor än män mot män (gärna med exempel/statestik)

"Och nej, den" (könsmaktsordningen) " har inget att göra med våld i samkönade relationer"....

Så då är det bara en slump att siffrorna är ganska lika "vanliga" pars? (eller är dom "sämre" än vanliga par då de inte behöver denna orsak för misshandel?) Jag anser att lesbiska par är som vilka par som helst, och då verkar det faktiskt som om att använda "könsmaktsordningen" på vanliga par exklusivt helt enkelt suger (eller så diskriminerar man lesbiska genom att ge dom exklusiva "våldsorsaker")...

"en skam, det
tycker jag definitivt, och jag hoppas det ändrar sig med det snaraste"

Inte om man ror på med "könsmaktsordningen"
eftersom det helt enkelt bryter mot den ideen, (även om jag sett "tokfeminister" som försökt få detta våld till "mannens fel" också!)...

(du noterade det jag sade om subkategorin "tokfeminister" du aldrig observerat + exempel appropå det?)

23 Hans:

skriven

"Jag spelar inte dum. Jag tycker att det visar hur lite Ström har på fötterna och hur konstigt han ser på saken, att han tar upp en idiotgrej som det här med män och kjolar."
Hur är det med en idiotgrej som att kvinnor fick stå sist i skolkatalogen, inte direkt ett gigantiskt problem? Men på samma sätt som med Ströms exempel så är det bara ett exempel, ett symptom på ett stort problem och en omfattande debatt.

"Utan feminism hade vi varken haft utbildning för kvinnor, kvinnliga präster, aborträtt, preventivmedel eller förbud mot våldtäkt inom äktenskapet - detta om en man "kunde" våldta sin fru var alltså en DEBATTFRÅGA så sent som på sextiotalet! Feminismen har gjort en enorm insats för de mänskliga rättigheterna (inklusive mäns rätt att vara hemma med sina små barn), nästan alltid i hård motvind, förtalad och förlöjligad. Länge leve de modiga kvinnor som i generationer kämpat för ett friare samhälle!"
Som jag redan sagt så är jag för jämställdhet. Jag besvarade ju redan detta i mitt tidigare inlägg. Varför flyr du tillbaka till det hela tiden när ingen säger emot? Är de feministernas arvsskuld på män som vill fram?

Det finns en hel del länder där kvinnor förtrycks rejält och det bör självklart förändras. Vem förnekar det? Och vem förnekar att kvinnor även har förtryckts (och missgynnas fortfarande på vissa områden) här i Sverige? Men feminismen har fått slagsida och börjat pumpa ut propaganda och förakt mot männen där alla män är med i en gigantisk konspiration där de håller kvinnor nere och glider på en räkmacka livet genom. Kvinnor är inte alltid offer och män inte alltid förövare. Det finns områden där män missgynnas och områden där kvinnor missgynnas.

Att vara för verklig jämställdhet och även strida på männens områden är, som kommit fram i den senaste tidens debatt, extremt känsligt.

"90% av alla våldsbrott begås av män."
Men hur många procent av män begår våldsbrott? När det gäller grovt våld inom förhållanden t.ex. så visar undersökningar att det är en relativt avgränsad socialgrupp som begår dem. "När en man slår visar han sitt rätta ansikte" och liknande saker vi får höra stämmer helt enkelt inte. Sen är ju män oftas offer av våldsbrott också. Det har även visats att kvinnor är lika goda kålsupare på många områden som våld inom förhållanden, sexuella trakasserier och liknande.

"De allra flesta pedofiler är män, vi har inga "ringar" av kvinnliga pedofiler som gemensamt utnyttjar småbarn, ev låser in och dödar dem."
Studier visar att upp till 10% av alla som begår sexualbrott mot barn kan vara kvinnor, dessutom visar det sig att de generellt sett får lägre straff. När det gäller "pedofilringar" så är det mycket vanligt att det även finns kvinnliga medlemmar i dem (och då målas de generellt sett ut som offer, tvingade av de onda männen). Och jag är säker på att du hört om alla de fall med kvinnliga lärarinnor som förgriper sig på deras elever?

"Det är inte fråga om kollektivt ansvar för dessa våldsbrott av alla män, men mäns mycket låga benägenhet att ens hjälpa till är anmärkningsvärd."
Jag tror det finns en hög vilja att hjälpa till om man t.ex. misstänker att någon man känner blir slagen inom sitt förhållande eller om man ser någon bli misshandlad på gatan. Sen har väl kvinnor också ett ansvar att hjälpa till? Och var får du mäns låga benägenhet att hjälpa ifrån?

"Kvinnor, som vilket du påpekar är fysiskt svagare, är alltså inte bara de som oftast utsätts för farligt våld, det är också de som ska kämpa emot det - ensamma!"
De som utsätts för våld allra mest är unga män, det hjälper knappast om män generellt sett är starkare än kvinnor om man knackas ner bakifrån eller blir nedslagen av ett gäng.

24 Hans:

skriven

"Studier visar att upp till 10% av alla som begår sexualbrott mot barn kan vara kvinnor,"
Faktum är att nu när jag söker vidare ser jag siffror på upp emot 35%.

25 ab:

skriven

David, uppenbarligen är jag ändå en bra bit äldre än du. Mina barn är 43.

Jag har inte tid att bemöta alla era argument här på en blogg, men om jag får tid, kommer jag att skriva med om saken där det kan nå fler. Det är inte så att jag saknar svar, men ni kan inte ens grunderna i genushistoria, det jag skrivit om vad som skett sedan t ex femtiotalet verkar helt okänt för er, och då blir det svårt att diskutera. Betraktar man ett argument som "minst 10% av alla som deltar i pedofilbrott är kvinnor", ser man inte skogen för bara träd. Det går alltid att hitta enstaka exempel som går stick i stäv med en övergripande ordning - jag kan hjälpa er, det har funnits kvinnliga piratkaptener och en och annan
riddare, t ex, och jag känner personligen till ett fall av stor stark kvinna som misshandlade svagare man. Det ändrar inte de grundläggande förhållandena. Man måste försöka få bilden i sin helhet klar för sig.

Tack för mig i denna diskussion alltså.

26 David:

skriven

OK,
men notera det om kvinnliga pedofiler (se Hans siffror (35%) som jag tror stämmer med vad jag kom ihåg), det om exempel på de (högljudda) och blindgalna "tokfeministerna" du missat.... (som få "vanliga" feminister verkar vilja sparka ut), respektive det om "könsmaktsordningens" problem med lesbiska vs "vanligt" våld...

Ha det så bra...
David.

27 Hans:

skriven

"Det är inte så att jag saknar svar, men ni kan inte ens grunderna i genushistoria, det jag skrivit om vad som skett sedan t ex femtiotalet verkar helt okänt för er, och då blir det svårt att diskutera."
Vad snackar du om? Jag skriver ju gång på gång att jag är för jämställdhet. Varför fortsätter du dra upp de sakerna? Den manliga arvssynden? För tredje gången:

Det finns en hel del länder där kvinnor förtrycks rejält och det bör självklart förändras. Vem förnekar det? Och vem förnekar att kvinnor även har förtryckts (och missgynnas fortfarande på vissa områden) här i Sverige? Men feminismen har fått slagsida och börjat pumpa ut propaganda och förakt mot männen där alla män är med i en gigantisk konspiration där de håller kvinnor nere och glider på en räkmacka livet genom. Kvinnor är inte alltid offer och män inte alltid förövare. Det finns områden där män missgynnas och områden där kvinnor missgynnas.

Att vara för verklig jämställdhet och även strida på männens områden är, som kommit fram i den senaste tidens debatt, extremt känsligt. Du fortsätter dra upp detta sidospår fast ingen säger emot, försöker du medvetet missförstå vad folk säger, är detta någon slags taktik?

"Betraktar man ett argument som "minst 10% av alla som deltar i pedofilbrott är kvinnor", ser man inte skogen för bara träd. Det går alltid att hitta enstaka exempel som går stick i stäv med en övergripande ordning - jag kan hjälpa er, det har funnits kvinnliga piratkaptener och en och annan
riddare, t ex, och jag känner personligen till ett fall av stor stark kvinna som misshandlade svagare man."
Det finns ingen gigantisk konspiration av män som jobbar för att hålla kvinnor nere. Kvinnor är inte alltid offer och män alltid förövare. Utan det finns områden där män missgynnas och områden där kvinnor missgynnas. Men feminismen vill måla upp precis samma bild som du, män är våldsverkare och jobbar för att hålla kvinnor nere. Visserligen finns det ett par "sociala män" som också gör liknande saker men allt handlar om att män alltid är skyldiga och kvinnor offer. Om man sen vågar titta på fakta så ser man snart att kvinnor är lika goda kålsupare som män på en lång rad områden men ändå pumpas propagandan mot män som de skyldiga eller "problemet" ut.

Vill man få fram en lite mer nyanserad bild där man som Pär Ström noterar att också män missgynnas på en rad områden så möts man väldigt hätskt, förnedrande eller direkt hatfyllt. Som sagt, debatten i kölvattnet på Pär Ströms bok visar tydligt att feminismen fått slagsida och tappat koncepten. Det är något sjukt med feminismen i Sverige idag.

28 En liten tant drar streck i debatten:

skriven

Ojsan!
Medan jag tampats med pirater om upphovsrättsfrågor har här pågått livlig debatt om Ströms bok och åsikter i anslutning till den.

Intressant.Men nu får vi ge oss för denna gång.
Härmed förklarar jag denna debatt avslutad.

Kommentera här: