Kära SVT!

Kära SVT!

I dessa nedskärningstider inom Public Service som drabbar nyheter, egenproduktion av drama, kulturrapportering osv, vill jag bidra med ett sparförslag. Lägg ner Melodifestivalen!

Europa vill inte ha svenska schlagerbranschens produkter. Alltså behöver inte SVT längre ansvara för denna massiva marknadsföringsinsats för skivbolag, promotionbolag och deras artister.

Tänk så oerhört mycket sändningstid, arbetstid och reda pengar det skulle spara till organisationen. Tänk så oerhört många andra OLIKA program som skulle kunna göras för av dessa resurser. Tänk så många OLIKA artister vi skulle kunna få se på tv.

Betänk även spin-off-effekterna som uppstår i och med att resurser med automatik frigörs även i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter (!). DN som alltmer liknar kvällspressen när det gäller Kultur- och nöjes-rapporteringen skulle kunna lägga sina resurser på bredare och djupare  journalistik.

Även inom Public Service uppstår spin-off-effekter då Sveriges Radios fåtaliga och enväldiga musikredaktörer inte längre måste tillgodose den inflytelserika musikbranschens storbolag och spela melodifestivallåtar så ofta att de hamnar på "mest-spelade-listan" och därmed har kvalificerat sig till att bli utmanare på Svensktoppen och når målet; försäljninsglistans övre del.  Annan musik och andra artister kommer då att kunna höras i radion. Musikutbudet breddas i SR vilket är ett av de grundläggande uppdragen för SR.

En annan spin-off-effekt är att Sveriges kommuner inte längre skulle lägga skattepengar på att lobba för och sedan betala för att uttagningstävlingarna hamnar i just deras kommun. Skattepengarna kunde istället användas till det de är avsedda för - kommunernas kärnverksamheter.

Med vänlig hälsning
En liten tant

PS. Om arbetsrättsliga regler omöjliggör ett avskedande föreslår jag att herr Luuk i fortsättningen får en rent administrativ tjänst inom koncernen.

PPS. Låt den lille gossen som avlämnade Sveriges röster växa på sig innan han får något nytt större uppdrag.