Frukta icke

Efter ett antal år av oro över hälsoproblem och annat och nu senast den stora skräcken när Arvingen drabbades är jag så utomordentligt utless på att vara just orolig. Så inför 2007 har jag helt enkelt bestämt mig för att gör Jesu ord till mina:
FRUKTA ICKE, TRO ALLENAST.

Jag tänker tro på  människans inneboende kraft och sagornas budskap om att det goda alltid segrar. Jag tänker tro på att mirakler sker varje dag och att även jag och framför allt Arvingen kommer att få ta del av dessa.

Brasklapp: Om detta inte funkar får jag övergå till buddhismens credo, " Allt liv är lidande"
Sanningen om lidandet eller otillfredsställelsen (dukkha) - Allt i vår tillvaro är på ett eller annat sätt genomsyrat av otillfredsställelse, eller är potentiellt otillfredsställande.