Starka kvinnor

Det är så märkligt att uttrycket "starka kvinnor" fortfarande används av feminister av olika slag. "Starka kvinnor" måste ju skilja sig från övriga kvinnor som då logiskt sett torde vara svaga. Alltså är kvinnor som grupp svaga men vissa individer skiljer ut sig. 
 
Jag tolkar det som ett behov av särskilja sig själv från kvinnor som grupp under förment feministisk kamp.