Upp till kamp för En bok för alla!

UPPDATERING
Det är något krångel med länkarna  så folk kommer inte åt insamlingslistan. Krånglet ligger hos den som hyser namninsamlingen, inte här.
Nu har jag hittat en annan direktlänk http://www.namninsamling.com/site/sign.asp?id=1931
Men då ser man inte själva uppropet så man vet inte vad man skriver under!
Så här kommer den texten som är ställd till kulturraseri-minister Lena Adelsohn-Liljeroth

"Hej!

Det här anser vi är ett ogenomtänkt beslut som allvarligt påverkar den läsfrämjande utvecklingen. En bok för alla har möjliggjort spridningen av kvalitetslitteratur på ett ojämförligt sätt. Vi menar att den kortsiktiga vinsten som staten gör inte på långa vägar kan uppväga de långsiktiga konsekvenserna.

Vi måste protestera mot detta beslut! Vill ni kolleger visa ert missnöje med att En bok för alla inte får behålla sitt statliga stöd, skriv namn och arbetsplats nedan! När vi har nått minst 100 påskrifter skickar vi in detta till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth.

Med vänlig hälsning"
Insamlingen avslutas 12/7 och redan nu är den uppe i över 2000 namn. Skriv på, skriv på!

Ursprungligt inlägg:
Det är ingen hejd på regeringens kulturraseri!
Statsbidraget till "En bok för alla" sopas bort i någon nyliberal marknadsanpassad yra.
En namninsamling har startats.
Jag har skrivit på.


Juni
2007

Försvara En bok för alla!

Styrelsen för En bok för alla AB fick från Kulturdepartementet den 21 juni 2007 muntligt besked att statsbidraget till utgivning av såväl vuxen- som barn och ungdomsutgivningen dras in från 1 januari 2008. Med anledning av detta har styrelsen idag 26 juni 2007 givit VD för En bok för alla i uppdrag att inleda arbetet med att avveckla verksamheten.


Departementets ställningstagande har lett till många protester bland bokombud, lärare, bibliotekarier, folkbildare med flera. Styrelsen välkomnar detta och deltar gärna i opinionsbildningen men ser sig ändå tvungen att handla med ekonomiskt ansvar.

En namninsamling
 till En bok för allas försvar har startats klicka här för att komma till den.