Trafikdårar och tryckfrihet

Igår kampanjade dags- och kvällspressen för tryckfriheten. Media vill värna vår rätt att få VETA. Det tycker jag är utomordentligt bra. Tryckfrihet är en av grundpelarna i en demokrati.

Aftonbladets ledning uttalade sig med eftertryck om vilka mörkläggningskonsekvenser inskränkningar i tryckfriheten kan få. Ingen rapportering om kommande skandaler typ Skandia. Ingen möjlighet att luska ut vad politker döljer för oss. Och så vidare. Ni har RÄTT att få VETA, menade chefredaktören.

Javisst har vi det.

Men jag frågar mig om vi har rätt att veta vilka hastighetskameror som inte är riktiga hastighetskameror. Aftonbladets trafikredaktion skriver med förkärlek om var hastighetskontroller finns, var polisen har extra bevakning och vilka hastighetskameror som fungerar. Varför, frågar jag mig stilla. Egentligen är det väl fråga om att underlätta trafikbrottslig verksamhet - fortkörning?

Jag kör numera rätt ofta E4 sträckan Gävle -Uppsala. Några mil är motorväg men största delen av den 11 mil långa sträckan är kurvig och backig 90-väg. 70- och 50-sträckorna duggar dessutom tätt. Man kör rakt genom små samhällen där villaträdgårdarna ligger alldeles intill E4. Mycket trafik är det oavsett tidpunkt på dygnet.

Många håller hastighetsbegränsningarna och avstånden och trafiken flyter fint fast den är tät. Men alldeles för många kör som om de var ensamma på vägen. Mycket, mycket fortare än 90 och 70 och gör hysteriska, halsbrytande, livsfarliga omkörningar.

Det spelar ingen roll om de får möte, om det är backkrön eller kurva, om de möter en annan trafikdåre som kör om i mötande fil. De ska förbi. Helst vill de att alla andra ska ligga konstant ute på vägrenen oavsett om det är backe eller kurva dvs skymd sikt. Att det kan finnas bilar, traktorer (gott om jordbruk längs vägen), gående, cyklister ute på vägrenen bakom kurvan eller backkrönet är inte något som finns i deras föreställningsvärld.

Om man är dem behjälplig och går ut på vägrenen (om man har sikt framåt), saktar ner för att de ska komma förbi fort, vräker de sig förbi tätt intill, kastar sig in framför och tvärnitar för att få plats i luckan till framförvarande bil i den täta trafiken.

Är det för dessa trafikdårar som Aftonbladet skriver sina informativa texter med kartor och allt om var polisen kontrollerar och vilka kameror som funkar? Är det dessa trafikdårar som har RÄTT att VETA?

Värna tryckfriheten - ABSOLUT!
Men ta även ett samhällsansvar.