Tack för att du inte flyger

Svenska Naturskyddsföreningen skriver om flyget och miljön. Rubriken är "Tack för att du inte flyger".

Flyget är en av de snabbast växande källorna till utsläpp som kan orsaka klimatförändringar.

Idag svarar nöjesresor för 60 procent av flygtrafiken.

Nå't att förhålla sig till som enskild individ mot bakgrund av dagens brittiska undergångsrapport.