Gi' dig August...

Bloggar måste i sanning vara den etablerade medievärldens sårskorpa eller varfyllda plita - det där kroppsfrämmande som irriterar och som man inte kan låta bli att pilla på, klämma på så nytt blodflöde uppstår och ny sårskorpa bildas eller nya bakterier bildar nytt var. Så man kan pilla och klämma ännu en gång.

DN utropar idag lyckligt att den politiska bloggen är en flopp. Detta verifieras av medieforskaren Kent Asp. Floppen består i att de inte har någon påverkan på den allmänna opinionen. Som jag förstår det så likställs bloggosfären, av både DN och medieforskaren, med de politiska bloggarna. Vidare menar man att de politiska bloggarna läses enbart av de andra politiska bloggarna.

Jaha. Och?
Man blir ju trött.

Uppenbarligen har ledarskribenterna ängslats för att de politiska bloggarna ska ockupera ledarskribenternas arena. Krönikörer i allehanda tidningar ängslas å sin sida för att bloggare av alla slag ska ta över deras arena och förminska statusen i begreppet krönikör.

Medierna både bekämpar bloggandet genom att skriva nedlåtande om bloggare, som vore vi en homogen massa och utnyttjar bloggandet, genom att skapa egna bloggportaler eller utropa sina egna journalister till något slags elitbloggare.

Hur länge ska de etablerade medierna hålla på att pilla på sin sårskorpa?
När ska man börja se bloggandet som en kulturyttring, samhällsfenomen, webbutveckling... eller nå't annat intressant?
När ska medierna fascineras av denna skrivlust som uppenbarligen frodas bland människor av alla åldrar?
När ska medierna upptäcka det fantastiska och seriösa engagemang i så vitt skilda saker som miljöfrågor, mat, inredning, litteratur, musik etc (och för den delen även politik) som driver människor att dela med sig av tips och råd och intressanta nyheter från världens alla hörn?
När ska medierna inse att allt som föraktfullt avfärdas som dagboksblogg faktiskt är enormt intressanta samtidsdokument?

För en medieforskare borde bloggosfären erbjuda fantastiska forskningsobjekt. Men nej, någon seriös forskning om bloggfenomenet verkar inte stå för dörren. Kanske medieforskning överhuvudtaget inte är så seriös?

Som sagt. Man blir ju trött. Trött på detta enahanda tjat om bloggandet.  
I likhet med gumman som stod på stranden och såg sin gubbe gå igenom isen och desperat klösa efter fäste på iskanterna för att ta sig ur sin farliga belägenhet, vill jag ropa till medier och medieforskare:
"Gi' dig August - du förstör bare naglan!"