Gör om, gör rätt

Piraternas debatteknik i bloggvärlden är intressant att studera. De mest aktiva undviker konsekvent att bemöta motargument utan mal bara på med sina egna argument. Megafonteknik, liksom.
Vidare skriver man kilometerlånga kommentarer i bloggar som är emot pirateriet. Dessa kommentarer dödar diskussionen då nästan ingen annan läsare orkar ta sig igenom dem. Kan man tro att det är syftet?

Om man ger sig till att diskutera i en piratblogg händer oftast följande:
Bloggägaren vars inlägg man vill debattera går inte in i diskussionen. Man får helt enkelt inte några svar från bloggaren själv. Däremot kommer stödtrupperna rusande. Man finner sig "debattera" med massor av pirater som alla vevar samma argument oavsett om dessa avhandlats tidigare i den aktuella "diskussionen".

De hånfulla, rent otrevliga tonlägena är legio. Ett av piraternas favorituttryck i debatten är "Gör om, gör rätt".  Frågan är hur många av dem som vet varifrån deras favorituttryck kommer.

"Gör om, gör rätt" är ett begrepp från den militära grundutbildningen som värnpliktiga genomgår.
Man ska upprepa ett felaktigt utfört moment ( i t.ex. vapenvård, bäddning etc)på det vis som instruktören  ursprungligen definierat som korrekt vis. Genom upprepning efter korrigeringen ska man uppnå önskat resultat. Det utgår ifrån att det finns endast ett rätt sätt och att den som ger ordern sitter inne med den kunskapen.

Ett ytterst märkligt uttryck att använda i samhällsdebatten.  Uttrycket används naturligtvis inte bara av pirater men det förekommer ymnigt i deras argumentation. Det finns ett rätt sätt och det är deras sätt, alltså.

Nu när de värsta svallvågorna lagt sig efter rättegången och alla väntar på att hovrätten ska ge prövningstillstånd så är piraterna upptagna med EU-valet.  

Alla som inte är intresserade av EU-valet och tycker det är OK att Sverige lägger ut pengar på att låta sig representeras av pirater eller sverigedemokrater kan lugnt låta bli att rösta. Då ökar möjligheterna för dem att ta sig in i Bryssels korridorer. Men om det känns det minsta obekvämt att något av dessa partier kan komma till Bryssel - ja, då måste man häva sig upp ur sin baden-baden och gå och rösta på något annat etablerat parti.