Regnbågsbarn?

Läser i Svenska Dagbladet om "regnbågsbarn". Det visar sig handla om barn till homo- och bisexuella föräldrar. Stockholms stads välfärds- och utbildningsenhet driver ett projekt kallat Regnbågsbarn. Projektet som sådant är säkerligen tillkommet i en välmenande anda och syftar till ökad tolerans och förståelse för att familjer ser olika ut.
Men jag grubblar över om det verkligen är nödvändigt att skapa en särskild benämning för barn utifrån deras föräldrars sexuella läggning. Är de inte barn som vilka barn som helst? Ska de inte bemötas utifrån sig själva? Måste barnen verkligen inordnas i en kategori?

Nu far tant på liten helgsemester.