Är du PK eller solidarisk?

Uppdatering: Kommentarer som jag av något skäl anser vara stötande kommer att återkallas.

Solidaritet
- att gemensamt ta ansvar för något. (av latinets solidum, hela summan, kapitalet)
PK, politiskt korrekt - att uttala åsikter som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle.  

Svensk flyktingmottagning betalas av staten ( alla skattebetalare som betalar statlig skatt) genom att kommuner får statliga bidrag till den s.k. introduktionsersättningen. Introduktionsersättningen ska räcka till många saker bl.a. flyktingarnas uppehälle under introduktionsperioden. I vår kommun är den perioden 2 år. Därefter är förhoppningen att egen försörjning uppnåtts genom arbete eller studier. Om flyktingen ännu inte nått egen försörjning träder socialtjänstlagen in som för alla andra skrivna i Sverige som har behov av försörjningsstöd. Då övergår det ekonomiska ansvaret för individens uppehälle från staten till kommunen (skattebetalarna i respektive kommun). För invandrare som inte är flyktingar utgår såvitt jag vet, inte några statliga medel till försörjning.

Mot den bakgrunden tycker jag att det är otroligt märkligt att PK- tarmens spasmer är så starka att folk börjar yla om främlingsfientlighet och diskriminering när Sahlin går ut med att man vill anvisa boendet dvs vilken kommun man ska få bo i, för de första två åren som en flykting vistas i Sverige.

Vi tar solidariskt ansvar för allehanda internationella överenskommelser som handlar om att bistå människor på flykt. Men för att kunna ta det ansvaret och ge reella möjligheter till de som flyr till Sverige, reella möjligheter att skapa ett nytt liv med jobb och egen bostad måste vi kunna styra var i Sverige vi kan genomföra vår biståndsinsats på bästa sätt. Den som sedan kan få både jobb och bostad någon annanstans i Sverige är ju i likhet med alla andra fri att flytta. Vari ligger diskrimineringen? Vari ligger främlingsfientligheten?

Nyss har många av oss följt tv-serien "Kungamordet". Maktspel på olika nivåer och kvinnomisshandel och hedersproblematik. Nyligen såg jag pjäsen "Elektra show" på Gävle teater. Om en del invandrarungdomars klämda liv och deras föräldrars våndor. Pjäsen bygger på sanna berättelser och spelas av skådespelare av annat etniskt ursprung än svenskt. Mycket bra och berörande. Vi vet att många flickor och pojkar lever under stark press om våld från familjer och släkten i hemlandet. Hedersproblematiken uppmärksammas i debatter men balkongfallen och tvångsgiftena pågår oförtrutet.

Mot den bakgrunden tycker jag att det är otroligt märkligt att PK- tarmens spasmer är så starka att folk börjar yla om främlingsfientlighet och diskriminering när
* Nyamko Sabuni m.fl. går ut med att rätten till befrielse från olika lektioner i skolan av religiösa och kulturella skäl eller på grund av elevens inställning eller hemmiljö ska helt avskaffas. Det betyder ju att även Jehovas vittnens barn ska delta i julpysslet på skolan, något de varit "befriade" från på föräldrars begäran i alla år. Vari ligger diskrimineringen? Vari ligger främlingsfientligheten?

* Nyamko Sabuni m.fl. går ut med att höja statusen på medborgarskapet till att vara ett kontrakt mellan individ och samhälle och dessutom ge varje nyanländ vuxen en medborgarkurs om de lagar, rättigheter, skyldigheter och värden som gäller i Sverige. Det handlar ju om att ge vuxna människor samma medborgarkunskap som grundskola och gymnasium ska lära ut. Vari ligger diskrimineringen? Vari ligger främlingsfientligheten?

Om vi verkligen menar att människor som flyttar hit ska ha en äkta möjlighet att ta del av det svenska samhället och bidra till det svenska samhällets utveckling är det väl otroligt bra att vi som redan bor i landet vill satsa ännu mer skattepengar på att ge människor verktyg.

Jag tycker att det är människofientligt och osolidariskt att mena att vi i frihetens namn, de vuxna människornas frihet, ska låta rena ghetton uppstå som i Södertälje och annorstädes.

Jag tycker att det är barnfientligt och osolidariskt att huka för andra kulturers seder så till den grad att krav på att alla barn och ungdomar ska få ta del av den svenska skolans hela utbud för att senare kunna välja och styra över sina egna liv, kallas diskriminerande.

Jag tycker att det är samhällsfientligt och osolidariskt att mena att medborgarkunskap är diskriminerande.

1 Jessika:

skriven

Apropå tant goes ninja.
Här i stan finns det som vandringsleder där försäljningsmänniskor, allt från Amnesty till Rädda valar till superdupertelefoner säljs, de gatorna ska man alltså undvika om man inte vill säga nej fyrtio gånger. Dessvärre ligger de affär folk oftast ska till på just den rutten. Jag vinkar nej och går vidare med podden i öronen. Jävligt bra att du mejlade.

2 Jessika:

skriven

Och så håller jag med ditt inlägg att jag inte heller kan se diskrimineringen, snarare än större inklusion. Det är något stort fel när en "tredje generationens" invandrare pratar sämre svenska än sina föräldrar.

3 Olbap:

skriven

Mona Muslim just doesn't get it! Problemet är att efter de 1-2 åren så kommer 99% av invandrarna att flytta till de tre storstäderna ändå. Mona fattar inte att problemet är den i proportion till dess befolkning - Sveriges ENORMA invandring. De flesta invandrarna dessutom som saknar yrkeskunskaper, utbildning eller ens alfabetism. Myten om ingenjören som jobbar som taxichaufför är just det - en myt. Sverige bör bli som USA - man VÄLJER vilka som ska komma in i landet utifrån nyttan de för med sig, som det är idag så är Sverige en s.k. "free-for-all" - vem betalar? Jo du och jag = skattebetalarna.

exempelvis endast 17% av somaliska kvinnor i Göteborgsområdet arbetar, resten lever hemma på bidrag (källa SCB) och förvärvsgraden bland andra nyankomna (muslimska) invandrargrupper är ungefär lika deprimerande låg. De naiva liberaler och socialister som tror att dessa invandrare skall betala för deras pensioner är ute och cyklar högt uppe i det blå. Dessa invandrare har inte kommit för att bidra som de invandrargrupperna som kom från 40 fram till 70 talet. De har kommit för att göra Sverige till en del av Dar-ul-Islam, och omvandla alla svenska kuffar - i synnerhet "ogudaktiga" liberaler och socialister, till goda, fromma muslimer. Ett steg i detta? Demografi. Svenskar av svensk etnicitet förökar sig inte längre, de som står för den biten är de s.k. "nya svenskarna"... Mona Sahlin vill ha fogliga bidragstagande muslimer som röstar på hennes amerikofobiska parti, och liberaler vill ha fogliga låginkomsttagarinvandrare som torkar sina mormödrars rövar.

4 Marie:

skriven

Ja, det var ett mycket bra inlägg. Du visar på det absurda. Visserligen är det var och en fritt att ha åsikter och att yttra dem, men ibland är det bra om man kopplar på hjärnan också innan man yttrar sig. Det är ju lätt att "skrika" om främlingsfientlighet här i Sverige, det har sådan slagkraft. Jag återkommer till det som jag nästan alltid återkommer till och det är att se orsak och verkan. Jag vet
inte riktigt vilken ålder som man börjar skaffa sig lite hum om detta, men min 4-åring har börjat ana att vissa orsaker leder till viss verkan. Tyvärr verkar det inte vara alla för unnt att utveckla den sidan...kanske är det samma personer som gör dylika yttranden!

5 Inga M:

skriven

Tyvärr kan vad som helst utnyttjas som slagträ i politiska trätor som har retoriska förtecken. Detta verkar vara ett sådant exempel. Jag kan inte heller se någon främlingsfientlighet i de här förslagen. Jag undrar om det inte kommer att bli svårare att få barn från Jehovas vittnen att gå med på julpyssel än att få muslimska barn att gå med på religionsundervisning. Man får hoppas att förslaget också säger vad skolan ska göra med de familjer som vägrar. Det är ju tyvärr vanligt att man beslutar på statlig nivå att skolan ska göra vissa saker men sedan skickar man inte med vare sig verktyg eller resurser för genomförandet ute i kommunerna.

6 Gubben:

skriven

Bra tant! PK-tarmens spasmer... ja, jag säger då det! Underbart!

7 En liten tant:

skriven

Jessika: Jag tror starkt på att kontakta företag när jag är missnöjd med något som de ansvarar för som t.ex. denna försäljningsterror. Jag tror det påverkar mer än man kanske föreställer sig. En möjlig kund som är så f*rb*nn*d att den tar sig tid att leta upp kontaktvägar och maila kanske bara är toppen av det berömda isberget. Tänk hur många arga det finns som inte mailar, tror jag att de tänker.

Marie: Du kankse är något på spåren här! :-)

Inga: Så sant, så sant. Det är till syvende och sist den enskilda läraren som står där och ska genomdriva lagen. Så långt har inte debattörer av någon kulör tänkt.

Gubben: :-)

8 Calle Fridén:

skriven

Nu råkar det ju vara så att svenska barn talar en annan svenska än sina mor- eller farföräldrar oavsett etnicitet, apropå det som stod ovan. Det behöver inte betyda att det är en sämre svenska men den är annorlunda. Det förekommer t ex oerhört mycket fler anglicismer i svenska språket idag, i alla skikt, men om detta hör man sällan.

Jag är rätt övertygad om att Jehovas vittnen och andra kristna samfundsmedlemmar även i fortsättningen kommer att befrias i enlighet med sina föräldrars önskan. Det här handlar om muslimer - att påstå nåt annat är hyckleri

9 En liten tant:

skriven

Calle Fridén: För min del handlar det inte om muslimer. För min del handlar det om att alla barn och ungdomar ska få samma möjligheter till utbildning etc för att kunna besluta själva om vad de vill göra med sina liv.

Den som kommer från en ateistisk familj ska få komma i kontakt med religioner för att kunna avgöra själv. Den som kommer från en troende familj ska få komma i kontakt med olika religioner och andra livsåskådningar för att kunna avgöra själva.Om vi inte stirrar oss blinda på just religionen så är det väl ingen som tycker att elever ska få välja bort delar av samhällskunskapsundervisningen eftersom föräldrarna är aktiva moderater eller kommunister?

Min eviga poäng är att skolan är till för att ge alla barn samma möjligheter till att träffa egna val, inte vara hänvisade till att reproducera sina föräldrars val. Oavsett om föräldrarna är röda, gröna, blå, religiösa, icke-troende,rik eller fattig.

Det är den skola som arbetarrörelsen kämpat för att få till stånd. En skola för alla. Alla barn.

Därför har jag aldrig gillat den där bortväljarparagrafen.

Språkdebatten tog jag inte upp här men visst förändras språk över tid. Språk utvecklas och införlivar nya ord och begrepp. Över tid. Men den ståndpunkt som Gringo lanserade häromåret delar jag inte. Självklart ska alla beredas möjlighet att lära sig så bra nutida svenska som möjligt med tanke på både arbetsmarknad och vidare studier.

10 Jessika:

skriven

All kultur befinner sig i konstant utveckling. Vi pratar inte som på 1800-talet. Kvinnosynen här är inte som på artonhundratalet så vad vi vet om den tid vi lever i är egentligen att den är stadd i ständig förändring.

Man har en stark tendens för att inte kalla det vana att lik- och misställa kultur med social. Att vägra sexualundervisning beror på kulturella mönster när det snarare handlar om sociala mönster. Eftersom man så ofta blandar samman vad som är socialt och vad som är kulturellt och därmed gör all vägran till en kulturell rättighet så blir också resultatet därefter. Då är det en oförrätt av majoriteten av förtrycka minoritetens rätt att uttrycka kultur.

Jag växte upp i ett katolskt hem i herrans tukt och förmaning. Tanken att jag, vi, skulle följa normal biologiundervisning tog väl sånär livet av min far men då fanns det inga undantag att få. Undervisningen var rejält mesig men hellre någon än ingen.

Den svenska teorin och/eller tanken om multikulturalism vilar på en klart bräcklig grund. Min uppfattning av den teoretiska bakgrunden skulle ta alldeles för lång att redogöra för men i Sverige har man knappast skapat utrymme för den sortens multikulturalism som man ser i andra länder. Den behöver rätas upp, inte bara för att ta fattiga politiska poänger. Ett "oss" och "dom" tänkande utvecklar sig snabbt i minoritets- och majoritetsgrupper. Det är därför det stör mig när någon inte kan ta sig vidare med godkända betyg i svenska trots att den här bott här i hela sitt liv. Inte att jag ogillar att tillvaron är stadd i evig förändring och jag sitter kvar i att jag ogillade du-reformen, utan för att det finns sätt att skapa utanförskap och sätt att markera det utanförskapet än tydligare. Redan nu är det för många som inte får delta och jag förstår deras frustration och jag önskar att man la mer krut på att hjälpa dem. Att bidra till att hjälpa folk att ställa sig utanför blir bara barockt om man redan anser sig ha ett "integrationsproblem". Södertälje går på knäna och någonting måste göras tämligen omgående. Jag är inte vidare förtjust i Sabuni men i det här fallet borde Sabuni och Sahlin få samlat mandat att agera snabbt.

Kommentera här: