Förlåt, men jag skrattar

Nu är det upprört igen i spalterna. Åtminstone i DN och på texttv.
HÖGSKOLOR DISKRIMINERAR KVINNOR!!!!!

Centrum för Rättvisa (!)  "en ideell insamlingsstiftelse som startade sin verksamhet 2002 " har kartlagt antagningsförfarandet vid våra högskolor och universitet.

"Kartläggningen visar bland annat att köndiskriminering vid antagning till högskolan under den här perioden har ökat med 33 procent och i nio fall av tio är det kvinnor som drabbas."

Fruktansvärt. Om det var sant - att det handlade om diskriminering.

Man får lov att läsa länge i artikeln för att hitta förklaringen:

"Högskolorna ger automatiskt förtur till sökande som tillhör det underrepresenterade könet när det finns fler studenter som har samma betyg eller poäng på högskoleprov och som konkurrerar om ett fåtal platser."

Eftersom fler kvinnor än män läser vid högskolor och universitet blir således mannen det underrepresenterade könet vid många utbildningar.
KVOTERINGEN, den i jämställdhetens namn så omhuldade kvoteringen, slår till och kvinnan finner sig utestängd från utbildningen till förmån för mannen.

Så kan det gå när man förespråkar så'na idiotiska idéer som kvotering och positiv särbehandling.
Ohederligt av DN att blåsa upp detta till en nyhet om diskriminering. Lite fortbildning i konsekvensanalys till journalisten som skrev.
Ohederlig rubriksättning - avdrag borde göras på redigerarens lön.

Men jag ids inte bli arg utan skrattar ändå.


1 olov:

skriven

Jag undrar om inte svenska journalister är lite dåligt utbildade i jämställdhetsfrågor. För någon vecka sedan läste jag att någon på en morgontidning skrev att JÄMO hade till uppgift att stäva diskriminering av kvinnor och DO diskriminering av invandrare, alltså inte diskriminering pga kön eller etnicitet.I övrigt skulle jag vilja säga att jag inte är någon större anhängare av kvotering eller positiv särbehandling men att om den ska genomföras så måste den naturligtvis föras till sin logiska konsekvens, oavsett vilket kön som missgynnas.Däremot kan jag nog se att det finns ett värde i att försöka hålla en någorlunda jämn könsfördelning i vissa viktiga samhällsområden. Man vet ju t ex att alltför få män/pojkar söker hjälp vid psykiska besvär och det lär ju inte bli bättre om hela psykologkåren eller kuratorerna på skolorna utgörs av kvinnor. Detsamma gäller vid polishögskolorna, lärarutbildningarna och kanske även läkarutbildningarna. Vem som gör hållfasthetsberäkningar vid brobyggen eller botar sjuka djur känns väl mindre angeläget.

2 En liten tant:

skriven

Olov: Jag instämmer i att det finns en viktig poäng i att eftersträva någorlunda jämn könsfördelning och då inte bara på viktiga samhällsområden. Även om jag delar din uppfattning om exempelvis det psykiatriska området. Arbetsplatser fungerar bättre om de inte är enkönade eller har alltför stor slagsida åt ena eller andra hållet.Men att kvotera in folk på utbildningar är fel väg att gå, menar jag. Det handlar istället om aktiv rekrytering till yrken, brytande av ev fördomar och könsstereotyper. Eftersom kvotering dessutom har använts som ett tillhygge i den svårhanterliga debatten om de patriarkala strukturerna har man inte på något nyktert sätt analyserat möjliga konsekvenser av kvotering. Å nu är vi framme vid en konsekvens förespråkarna inte riktigt tänkt sig.

3 olov:

skriven

Du har ju så rätt naturligtvis. Ett första steg mot att högskolorna skulle slippa tillämpa det här systemet är om grund- och gymnasieskolan kunde få allt fler pojkar att intressera sig för skolan och därmed också för fortsatt utbildning. Då skulle inte det här problemet uppstå.

4 Lars Anders Johansson:

skriven

What goes around comes around... Det är alltid roligt när den politiska korrektheten biter sig själv i svansen.

5 En liten tant:

skriven

Olov: Ja det är vi också helt överens om. Det finns oändligt mycket att göra när det gäller framför allt högstadiet och gymnasiet i dessa hänseenden. Det är där roten till eländet finns.Lars Anders: Ja, du skrattar också, förstår jag.

6 Inga M:

skriven

Jag skulle gärna se att fler män jobbade som lärare. På skolorna idag finns nästan enbart kvinnlig personal (utom på rektorsjobben och datorjobben förstås!). Men jag tror tyvärr inte att det botas så enkelt som med könskvotering vid antagning till lärarutbildningen. Det krävs nog andra åtgärder för att männen åter ska söka sig till skolans värld; bättre lön, bättre karriärmöjligheter, bättre arbetsförhållanden osv.

7 Fredrik:

skriven

När kvinnor diskrimineras så blir det RUBRIKER.

När män diskrimineras så blir det inget.

8 Gubben:

skriven

Mej är det då ingen som diskriminerar längre. Visst har jag då rätt att känna mig kränkt? Undrar om jag kan klaga någonstans...

Är det inte om om pensionärer på högskolan - dags att kvotera!

9 En liten tant:

skriven

Inga: Ja, höjd status på lärarjobben kommer att attrahera fler män. Att kvotera in någon på de svårfyllda utbildningsplatserna på lärarutbildningen verkar onekligen dödfött.Fredrik: Och nu var det inte ens diskriminering det var frågan om.Gubben: Ett mycket allvarligt och helt förbisett diskrimineringsbrott. Absolut. Fy vilket samhälle vi har. Anmäl genast till Jämo och DO och Justitiekanslern och varför inte Centrum för Rättvisa! Kräv en egen hetslag.

10 Boy-boy:

skriven

Har tant någon gång kommit att reflektera över nivå och kvalitet på publikationen ifråga ?

11 gun-britt:

skriven

Tyvärr så ligger det en hel del i det som rapporterats. Inom högskolorna är diskrimineringen mycket tydlig och allra helst ju högre upp i hierarkierna man kollar. Det som du skriver om verkar ju dock inte tillhöra det mest allvarliga eftersom det bara tillämpas när de har likvärdiga meriter, men det är värre när jätteduktiga tjejer slås ut p.g.a. starka manliga strukturer som inte släpper in kvinnor i forskarnätverk osv.

12 Ester:

skriven

Är det inte diskriminering? Jag hade för mig att diskriminering var särbehandling med avseende på icke relevanta egenskaper, och med den definitionen passar könskvotering in.Gun-Britt: var har du sett de starka manliga strukturerna? Jag är själv doktorand på KTH kemi, och där finns de i varje fall inte.

13 Linda:

skriven

God morgon! Halkade in här på ett banskal. Tänkte bara lämna lite spår efter mig då jag vart och snokat. Kul och intressant läsning.Ha en bra tisdag //Linda

14 Nicoline på Fädernegården:

skriven

Jag ser att tant har fått en fin hatt, en flagga och en fin röd handväska. Den får en del passa sig för ibland dänger hon till med den och den mentala tegelsten som ligger där.

Tufft!

15 En liten tant:

skriven

Boy-boy: Jo, en och annan gång om man säger så.Gun-Britt: Diskriminering ska bekämpas. Men den här sk nyheten har ju ingenting med det att göra. Det är effekten av ett kvoteringsförfarande, positiv särbehandling (vilket är en konstighet i sig!) vilket många kvinnor efterfrågat.Ester: Som jag uppfattar diskriminering så är det särbehandling som görs utifrån ickerelevanta egenskaper och med negativ värdering av de egenskaperna, dvs de egenskaper den diskriminerade besitter. Här är det ju frågan om en effekt av en "blind" åtgärd. Det underrepresenterade könet går före i fall där man har lika meritpoäng.Linda: Trevligt att du halkade in!Nicoline: Tant har formerat sig och uniformerat sig. Tant är på väg att bilda parti. ;-)

16 Ca:

skriven

Jag håller helt med..

Kommentera här: