Svar till Anna (Rosetta Sten)

Kära Anna, RosettaSten!
Jag tackar för det långa och entusiastiska brev du skrivit till mig i din blogg. Det är intressant att vi båda haft samma tillvägagångssätt för att sätta oss in i frågorna (bortsett från att jag inte tagit ledigt från jobbet utan forskat i ämnet på fritiden). Jag har skaffat mig mycket kunskap från väldigt många källor såväl via nätet som i fysiska möten med både pirater och antipirater, professionella inom teknik-, musik-, förlagsbranscherna och kulturarbetare.

I ditt kunskapssökande ställde du dig samma frågor som jag har gjort:
1. Hur ska kreatörer få betalt?

2. Vad händer om mitt arbete utnyttjas för ändamål som jag inte stödjer?

3. Finns det inte risk för kulturell utarmning?

4. Är inte upphovsrätt och fildelning två olika frågor?


Dock har jag ställt mig dem i en annan ordning nämligen:
1. Är inte upphovsrätt och fildelning två olika frågor?

2. Vad händer om mitt arbete utnyttjas för ändamål som jag inte stödjer?

3. Finns det inte risk för kulturell utarmning?

4. Hur ska kreatörer få betalt?Mina slutsatser är:
1. Upphovsmannens upphovsrätt är en annan fråga än fildelningsfrågan.
2. Utan att ha upphovsrätten till verket har jag inte några lagliga möjligheter att förhindra att mitt verk används för ändamål jag inte stödjer.
3. Fildelning i sig ökar inte risken för kulturell utarmning.
4. Den knepigaste frågan är ersättning till upphovsmännen. Allmänna avgifter på datorer eller uppkopplingar känns som en svår väg. Den som inte vill ladda ner saker har säkert synpunkter på det precis som folk som bara tittar på reklamfinansierad tv har synpunkter på tv-licensen.

Att upphovsmannen har upphovsrätten till sina verk är en självklarhet för mig.
Upphovsrätten innebär i korthet att den som har skapat ett verk av en viss verkshöjd har ensamrätt att bestämma hur detta verk används. Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger både ideell och ekonomisk rätt. Den ekonomiska rätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att åtnjuta ekonomisk ersättning därav. Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd att inte verket används på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn.


Upphovsrätten förbjuder inte någon upphovsman att ställa sina verk till allmänt förfogande via fildelning. Upphovsmannen kan välja vad han/hon vill göra med sitt verk. Precis som du gjort med din roman. Om man däremot skrivit över alla rättigheter till ett bolag har man dels varit en dålig förhandlare och dels målat in sig i ett hörn. Men man har åtminstone gjort det själv.

Jag delar helt din uppfattning om de stora bolagen.

När det gäller framtiden (En ny tid hade just börjat , ty det gör det i varje ögonblick skriver Robert Musil i Mannen utan egenskaper) så är jag övertygad om att vi kommer att få se alla möjliga nya sätt att distribuera text, ton och bild. Fildelning handlar ju ytterst om distribution.
Den utvecklingen har jag ingenting emot.
Jag har ingenting emot att författare, bildkonstnärer, tonsättare ställer sina verk till fritt förfogande.
Så länge som de valt själva att göra det.

Det jag har något emot, alldeles förfärligt mycket emot och som jag inte kommer att vika mig en tum på (kom nu ihåg att jag satt mig in i frågan på alla ledder) är att bli berövad upphovsrätten vare sig den ideella eller den ekonomiska, till mina verk.

Att det utvecklas nya plattformar för nya sätt att distribuera verken är självklart intressant. Att upphovsrätten tas bort eller begränsas för den enskilde upphovsmannen, kan dock omöjligt behöva vara en grundförutsättning för de entreprenörer som vill ägna sig åt sådant nyskapande arbete. Myspace kom ju till utan att upphovsmännen berövades sin upphovsrätt.

Om upphovsmannen enbart ska få behålla den ideella upphovsrätten och ge upp den ekonomiska rätten står det var och en annan fritt att skapa nedladdningsportaler där verk kan laddas ner gratis. Ägaren till portalen har också rätt att finansiera sin verksamhet t.ex. via reklamintäkter på sajten. Portalägaren tar ju inte betalt för de enskilda verken och uppfyller därmed piraternas kriterium om att inte tjäna pengar på de enskilda verken. Däremot kan han/hon lugnt tjäna pengar på reklamen som läggs på sidan.

Om upphovsmannen har den ekonomiska upphovsrätten måste portalägaren ingå avtal om att t.ex. dela med sig av reklamintäkterna förslagsvis i relation till antal nedladdningar.

Den som redan idag med bibehållen upphovsrätt vill gynna den fiktive portalägaren genom att ställa sina verk till förfogande kan göra det. Det står den enskilde upphovsmannen fritt.

Utan att ha den ekonomiska upphovsrätten lär det ju bli svårt att få ut pengar för verken annat än via frivilliga donationer och den finansieringsformen ställer jag mig tveksam till.

Problemet med den allmänna diskussionen är att fildelningsförespråkare blandar ihop de avtal som upphovsmän skriver med bolag för att bli utgiven,  med den enskilde upphovsmannens upphovsrätt. I avtalen kan upphovsmän välja att skriva över delar av sin upphovsrätt till bolaget och det är det som rör till diskussionen.

Det optimala torde vara att entreprenörer som brinner för fildelning skapar nya arenor som attraherar upphovsmän och skriver avtal direkt med upphovsmännen utan de mellanhänder som skivbolag och förlag utgör.

När upphovsmän har andra vägar att gå för att nå ut, andra parter att skriva avtal med ska det bli intressant att se hur stor makt de nuvarande stora bolagen har.

Mina allra bästa hälsningar
En Liten Tant
1 Anders Troberg:

skriven

Sorry för fetstilen, den tolkade visst asterisk i början av rad som fetstil.

2 En liten tant:

skriven

Såvitt jag kan se så förklarar du inte varför den enskilda upphovsmannen måste fråntas sin upphovsrätt. Ingenting av det du förespråkar kräver att uppphovsmän ger upp sin upphovsrätt. Det kräver att upphovsmän i likhet med din syster VILL släppa sitt verk fritt.Det förvånar mig storligen att fildelningsförespråkarna som värnar frihet och personlig integritet vill inskränka upphovsmännens frihet att besluta om sina verk.

3 Gelo:

skriven

Bara för att lägga mig i debatten :)

Just den punkten, den ekonomiska upphovsrätten, är min åsikt att den behöver begränsas därför att den inte kan kontrolleras med mindre än total kontroll av privat kommunikation. Det är med andra ord en avvägning av någras önskemål om kontroll och ersättning ställt mot allas önskemål om privat, orörd och oövervakad kommunikation.För min del spelar det ingen som helst roll om kontrollen av filer som skickas fram och tillbaka sker automatiskt eller manuellt, INGEN har rätt att titta i det jag skickar till mina vänner för att se om det är en film, bok eller programvara och om jag isf är upphovsmannen till något av dessa.Tyvärr så är den tekniska verkligheten sådan att det är valet vi står inför om någon kan hitta en modell där vi kan kontrollera lagens efterlevnad utan att bryta principen om kommunikationshemlighet är jag mer än villig att lyssna.PP var för mig det alternativ där avvägningen gjorts och där jag kan leva med konsekvenserna, jag fuskar på programmeringsfältet med jämna mellanrum, ingen vill minska mina rättigheter när det gäller din fråga 2. snarare tvärt om samtidigt som mina kommersiella rättigheter finns kvar, tjänar du pengar på min mjukvara skall jag göra det.1. så visst är det två skilda saker, men som jag beskrev ovan hänger dom ihop så intimt att dem inte går att separera utan konsekvenser för andra rättigheter.3. Kan jag ju bara hålla med om, många mjukvaror har ju, som Anders beskrev, blivit ofantligt mycket bättre tack vare bredden av utvecklare och kreatörer. Att kultur skulle bli sämre av att fler utövar och skapar är nog bland det mest löjeväckande argumenten som hörts i debatten hitils.4. Den svåraste frågan :). Att det går har ju samma opensource industri visat, inte att förglömma är det försprång att utveckla affärsmetoder dom har. Som Anders skrev ovan har dom ju hållit på med det här ett antal år nu. Men både SUN, NOVELL och många med dom har bevisat att det går.Nu påstår jag inte att modellerna skulle fungera för kreatörer på kultursidan på samma sätt. Samtidigt måste jag ju anse att ni, och tolka inte det personligt, har slösat bort hela den tiden till att försöka hålla kvar ett system som var inne på sin svanesång redan för 10-15 år sedan. Samtidigt har många kulturkreatörer varit snabba på att ta till sig nya modeller, bland dom stora finns Radiohead och Nine inch nails och bland dom små finns ex Hybris som använder internet som marknadskanal.För att vara lite elak kan man ju jämföra tiden före copyright, det är ju en ganska ny uppfinning historiskt sett, med den innan. Musikanterna fick betalt, gör man en räkning av antalet per capita är min uppfattning att det troligtvis var betydligt fler då än nu som försörjde sig på sitt spelande, jag har dock bara min känsla att gå på i det fallet. Ingen av dom kunde iof köpa ett par dussin snabba Arabhästar (kontra privata jetplan) eller en ö någonstans att dra sig tillbaka till. Och för den som vill jämföra kvalitet så står sig Mozarts bästa mot Brittneys vilken dag som helst :).Ledsen för allt utrymme som gick åt och mitt långrandiga inlägg, hoppas jag inte blev altför förvirrande.

4 Sture:

skriven

Argumentet att man inte varken bör eller ska kontrollera individens kommunikation (vilket vi väl alla håller med om) och därmed drar slutsatsen att vi inte kan upprätthålla upphovsrätten, är och förblir felaktig.

Det skulle innebära att all kriminell verksamhet som sker över internet skulle vara fri i och med att man annars måste kontrollera alla indivders kommunikation.

Varför skulle samhället tillåta detta?

Vid misstanke om brott agerar myndigheterna, varför skall det vara anorlunda bara för att det sker digitalt?Varje individ som skapar ett verk borde själv få välja om det är fritt att använda verket utan ekonomisk ersättning. Om individen deklarerar att vem som helst närsom helst får göra vad som helst med verket så är detta också upphovsmakarens val.Om en författare skapar en bok och i försättsbladet skriver - all digital kopiering av detta verk förbjudes härmed - så skulle varje individs digitala kopia vara ett brott även all form av digital distribution (oavsett om den sker via bittorrent eller annat format) skulle vara ett brott.

5 En liten tant:

skriven

Gelo: Stures inlägg täcker mina invändningar mot din argumentation.Sture: Så rätt du har!

6 Inga M:

skriven

Jag ska inte lägga mig i den här debatten för jag är alldeles för okunnig för att ha en vettig åsikt. Men jag måste bara tillåta mig att bli lite hänförd över vilka möjligheter till debatt, både på bredden och på djupet, som bloggen ger. Det finns mycket intressant att hämta för den som vågar ta klivit bort från Blondinbella, eller hur man ska uttrycka det.Jag läser inläggen här och tar till mig den kunskap i ämnet som erbjuds, detta är ett område som inte så många i min generation (gravt medelålders!) är engagerade i. Men vi kanske borde vara det, för frågorna är viktiga.7 Anders Troberg:

skriven

"Såvitt jag kan se så förklarar du inte varför den enskilda upphovsmannen måste fråntas sin upphovsrätt. Ingenting av det du förespråkar kräver att uppphovsmän ger upp sin upphovsrätt. Det kräver att upphovsmän i likhet med din syster VILL släppa sitt verk fritt."Jag talade om det senare i dialogen med Wiehe. I princip så är det min övertygelse att fri och ofri kultur inte kan samexistera. Om den fria kulturen får konkurrera på en jämn spelplan så kommer den att konkurrera ut den ofria, därför gör industrin bakom den ofria kulturen allt den kan för att se till att spelplanen inte är jämn (tex genom att ha lobbyister som verkar för att fri kultur ska kriminaliseras genom att bara tillåta att musikindustrin har rätt att producera musik och att fri programvara inte ska tillåtas av konkurrensskäl) så att de kan krossa den fria kulturen.Båda vet att bara en kommer att stå upp när dammet lagt sig. Det är därför vi ser sådana fulknep från upphovsrättsindustrin och det är därför vi ser fildelning. Både fri och ofri kultur slåss för sin överlevnad.

8 Anders Troberg:

skriven

"Om en författare skapar en bok och i försättsbladet skriver - all digital kopiering av detta verk förbjudes härmed - så skulle varje individs digitala kopia vara ett brott även all form av digital distribution (oavsett om den sker via bittorrent eller annat format) skulle vara ett brott."...och den skulle vara omöjlig att trycka, eftersom tryck och layout och sånt idag är digitalt.En annan fråga är var kopieringen sker, eftersom de flesta idag sitter på ADSL eller liknande lösningar, där kommunikationen faktiskt är analog.

9 Sture:

skriven

Anders, nu ältar du bara. Författaren förbjuder all distrubution av digitala kopior, det är författarens val och om du digitaliserar den begår du ett brott i och med att du bryter mot författarens uttalade användar vilkor. Det innbär att allt innehav av digitala kopior eller torrentfiler samt idexering eller länkning av densamma skulle vara brottsligt oavsett om det är via TPB eller Google. Författaren och hans verk borde ha rätt att slippa stå med i Googles eller TPBs idexering på samma sätt som en person har rätt att inte stå med i telefonkatalogen. Annars finns det ju ingen personlig integritet att tala om!10 En liten tant:

skriven

Anders Troberg:

Vad menar du med "ofri kultur"? Om den enskilde upphovsmannen äger ensamrätt till sitt verk så är väl den enskilde upphovsmannen fri att göra vad han/hon vill med sitt verk?Menar du att kultur uppstår av sig själv och fångas in av ondskefulla upphovsmän som jag eller din syster och måste släppas fri från de ohemula krav på upphovsrätt som vi påstår oss ha idag?Nej, det tror jag inte att du menar.Du pratar fortfarande om de avtal enskilda upphovsmän från Prince till din syster och jag skriver med skivbolag eller bokförlag.Det är de avtalen som gör verken ofria i betydelsen att bolagen har, genom att jag eller Prince eller din syster, skrivit under avtalet fått ta över de i avtalet reglerade rättigheterna.Avtalen med bolagen vill du komma åt genom att beröva mig min upphovsrätt.Du vill därmed omyndigförklara mig utifrån en åsikt om att jag inte kan hantera den rätt jag har. Du förväntar dig att jag ska fortsätta att skapa och att alla andra ska få använda det jag skapat på sätt som behagar var och en.Det blir kontentan av ditt resonemang.

11 Anders Troberg:

skriven

"Vad menar du med "ofri kultur"? Om den enskilde upphovsmannen äger ensamrätt till sitt verk så är väl den enskilde upphovsmannen fri att göra vad han/hon vill med sitt verk?"Kultur som inte uppfyller de fyra friheterna som jag beskrev tidigare (läs programvara som verk):Friheten att använda programvaran för vilket ändamål man vill.

Friheten att dela med sig av programvaran till andra.

Friheten att modifiera programvaran efter sina egna behov/önskemål.

Friheten att dela med sig av modifikationer man gjort."Det är de avtalen som gör verken ofria i betydelsen att bolagen har, genom att jag eller Prince eller din syster, skrivit under avtalet fått ta över de i avtalet reglerade rättigheterna.Avtalen med bolagen vill du komma åt genom att beröva mig min upphovsrätt."Nej, de avtalen är fortfarande möjliga för fri kultur, om de uppfyller de fyra kraven enligt ovan.Läs på om GPL-licensen, den bygger helt och hållet på befintlig upphovsrättslagstiftning, men garanterar ändå att verket är fritt.Jag tror att förvirringen ligger i att många till en början har svårt att förstå att någon annans användning inte minskar ens eget ägande. GPL och liknande licenser bygger på icke-exklusivt ägande. Du har fortfarande kvar alla de rättigheter du hade förut, skillnaden är bara att med fri kultur så är du inte ensam om dem. Du har fortfarande rätt att publicera ditt verk, att ta betalt för det, att modifiera det och så vidare.

12 Jesper:

skriven

En viktig fråga står obesvarad, nämligen: "Såvitt jag kan se så förklarar du inte varför den enskilda upphovsmannen måste fråntas sin upphovsrätt."Svar: upphovsmannen skall inte fråntas sin upphovsrätt.Dock, upphovsrätten måste förändras. Det är inte rimligt att rätten till en bok är reserverad i 70 år efter författarens död, ingen kan övertyga mig om att en sådan rätt hjälper konstnären att leva av sin konst. Det är inte heller rimligt att förbjuda någon att kopiera sin cd till en kompis, betänk svåriheterna att skilja kopierandet till kompisen från att man tar en kopia till sig själv (t.ex. att ha i bilen) som man sedan lånar ut?

13 Jesper:

skriven

...förresten, jag glömde visst nämna att de förändringar av upphovsrätten jag tyckte behövdes är tagna från/inspirerade av piratpartiets partiprogram.Och att en liten tants andra fråga, den om hur man kan komma åt att ens verk används i sammanhang man inte gillar, borde besvaras av att upphovsrätten inte är tänkt att försvinna -man kommer fortfarande kunna klämma åt Coca-cola om de använder min låt till reklam och man kommer fortfarande inte kunna göra ett dugg om ens låt används som kampsång av nynassarna.

14 Micke vK:

skriven

Tack för en intressant bloggpost! Men jag förstod inte riktigt: om du inte vill ändra upphovsrätten, varför tycker du då att ersättningen är en knepig fråga? Jag trodde mest att den var knepig för oss som vill tillåta icke-kommersiell överföring.En annan fråga: Vad tycker du om de möjligheter som finns redan i dagens upphovsrätt att använda någons verk utan tillåtelse? T ex rätten att sprida inköpta verk i vilket sammanhang som helst, eller bibliotekens rätt att låna ut dem utan att fråga - och i de flesta fall heller inte ersätta - författaren.Och en tredje fråga: Vad tycker du om straffnivån? Är det rimligt att icke-kommersiella fildelare ska kunna dömas till fängelse? Ska det vara tillräcklig grund för husrannsakan?

15 Gelo:

skriven

Rätten till privat kommunikation får brytas ja, inte vid brottslighet dock utan enbart vid så grov brottslighet att straffet kan bli två års fängelse. I det här fallet kan dessutom inte brottsligheten upptäckas utan att redan ha kontrollerat min kommunikation, så lite av ett moment 22 där. Övrig brottslighet på internet upptäcks genom att jag blir lurad på pengar och anmäler, ett företag blir lurade och anmäler osv, därefter kan om brottet är tillräckligt grovt avlyssning och andra tvångsmedel tas till.Detta är ju också anledningen till att "industrin" lobbar fram kontroller och filter funktioner både hos lagstiftare och övriga inblandade, man vill att ispn skall vara ansvarig för vad dom förmedlar osv.

16 Anna:

skriven

Hej En liten tant!

Tack så hemskt mycket för ditt svar. Du har brev på min blogg: http://rosettasten.com/2008/09/09/svar-till-en-trevlig-liten-tant/

Ha det riktigt bra!

Anna

17 Sture:

skriven

Gelo: Om man ser att en film laddats ned 200 000 gånger via en illegal bittorrent på TPB och att bolaget som äger filmen anmäler detta så bryts inte privat kommunikation innan det är tydligt att ett brott har har utförts. Så man behöver inte kontrollera din kommunikation för att se att ett brott är begånget.

18 Jesper:

skriven

Sture, det man vet är att filmen laddats ner till 200 000 IP-adresser, inget annat. 200 000 rätt så ringa brott mot upphovsrätten. Jag tror inte att man får avlyssna folk med mindre än att de misstänks för så grova brott att de skulle kunna få två års fängelse, därmed blir avlyssning av folk för att de misstänks tanka hem filmer lite....löjlig.Du kommer säkert att invända att man skall straffa de som står bakom en av hemsidorna (t.ex. Google eller The Pirate Bay) från vilken man kan hitta länken till filen som gör det möjligt ladda hem filen som en privatperson delar ut, men det har faktiskt åklagare Håkan Roswall förklarat att man inte kan eftersom det inte är brottsligt att länka till saker.

19 Sture:

skriven

200 000 nedladdningar av en fil är ett grovt brott. Hade personen som först lade upp bittorrent filen distribuerat 200 000 kopior av en DVD hade polisen satt igång en undersökning med telefonavlyssning samt avlyssnat all internetverksamhet hos individen. Det finns ingen anledning att inte samma ska skulle göras bara för att det sker över internet.

20 Jesper:

skriven

Om det är så att man säljer 200000 kopior så är det ett brott, om man seedar sin torrent en vecka och så råkar det den här gången bli 200000 nedladdningar är det inget brott.

21 Jesper:

skriven

... och för att veta om man seedar en torrent till en fil man gjort själv eller om det är britneys senaste måste man granska all kommunikation för den som lagt upp torrentfilen, och för att veta vem det är som egentligen seedat vilken information till vem så måste man lyssna av alla 200000 IP-adressernas kommunikation (eftesom alla laddar ner av varandra). Sådan avlyssning är helt orimlig.

22 Sture:

skriven

Jo Jesper, att distribuera 200 000 digitala kopior är ett brott. Och man behöver bara ta reda på vem som lade upp bittorrent filen till att börja med. I och med att de flesta som lägger upp bittorrent lägger upp mer än en fil (många lägger upp ett par i veckan) så kan man ta reda på IP adressen via avlyssning som är tillåten vid misstanke om brott.

23 Jesper:

skriven

Sture, missad poäng, om man lägger upp en torrent på t.ex bittorrent monster och den till slut resulterar i 2000000 kopior är det snarast att jämföra med att jag kopierar till två personer som vardera kopierar till två personer och så vidare i hur många led de nu krävs. Alla inblandades del i det hela blir rätt liten, och alla måste få all sin kommunikation övervakad för att man skall vara säker på deras del i brottet. När detta är gjort återstår att binda en person vid tilltaget att vid en viss IP-adress, vid en viss tidpunkt, bestämma sig för att öppna torrentfilen med sin bittorrentklient. Det är INTE samma sak som att namnet på kontraktet för internetuppkopplingen till vilken IP-adressen råkade höra då torrentandet började är den som startade upp/nedladdningen. Mycket polisjobb bara föra att någon ville dela med sig av en kulturupplevelse.

24 Sture:

skriven

De flesta filer på de flesta bittorrent siter har inte mer än runt 100 seedare. 200 000 delat med 100 är 20 000 filer per person. Men det är ovesäntligt. Upphovsmkaren behöver bara komma åt individen som lade upp orginal filen och väcka åtal mot denne.

25 Martin:

skriven

Ok, nu måste vi nog sansa oss lite. Om du gör antagandet att "de flesta torrents" har ungefär 100 seeders, då kan jag nästan garantera att samma torrent INTE har 200.000 nedladdningar i sin statistik. Du kan inte föra en debatt på statistik du hittar på.Nästa punkt: Om man vill jämföra illegal nedladdning med andra brott måste man göra det på samma sätt. Du kan inte anmäla din granne för bilstöld för att du TROR att han kommer stjäla din bil, eller för han "är en sån där typ". Han måste ha begått brottet först. På samma sätt får det aldrig vara lagligt att avlyssna och utreda personer för att de KANSKE kommer, eller har, laddat ner musik. Det är fullständigt rättsvidrigt, och måste så förbli. Man får bara utreda brott med skälig misstanke, och bara döma folk som är garanterat skyldiga. "Innocent until proven guilty", som amerikanarna är så förtjusta i att hyckla med :)Punkt tre: En upphovsman har inte rätt att ställa vilka krav som helst. Att börja hitta på regler och skriva in dem i försättsbladet är inte nödvändigtvis lagligt. Just för tillfället har en upphovsman rätt att förbjuda digital kopiering, ja, men det är en av de frågor Piratpartiet vill diskutera och eventuellt förändra. T.ex. är det en idé att kanske tillåta privat kopiering utan ekonomisk vinning. En digital kopia är aldrig en utebliven försäljning, och de som resonerar på det viset är grovt oärliga. Naturligtvis är det en avvägning, men som sagt, det är en öppen diskussion och ingen, speciellt inte Piratpartiet, har ännu tagit några fasta beslut om saken.

26 Jesper:

skriven

Sture, du har helt rätt i att man kan nöja sig med att gå på den som lagt upp torrentfilen och sedan nöjt tycka att man "gjort" något. Jag tycker inte att det är ett problem om någon delar med sig av en film så att just denne råkar bistå med 20000 kopior, men jag skall ändå argumentera för det orimliga i att ge sig på denne: Låt oss utgå från att vi endast kan se att en person delat ut filmen, inte hur många kopior detta resulterat i. Då skulle man kunna tänka sig att den som bara delat ut en film bara begått ett försumbart brott (kört 51km/h på 50-väg), men även om man delat ut flera filmer eller skivor eller böcker så är det ju ändå fråga om enskilda brott mot upphovsrätten, dvs brottet mot den enskilde upphovsrättsinnehavaren är försumbart.Alternativet är såklart att kolla hur många kopior som spridits, men då är man inne på vad jag betraktar som orimlig övervakning.Min slutsats av mitt eget resonemang är att fildelningens vara eller icke-vara är ett val mellan fri fildelning och total övervakning, och därmed ett lätt val. Jag tror också att skiv- och filmbolagen skulle vara betjänta av att utveckla sina affärsidéer så att de fungerar i samtiden istället för att försöka vrida klockan tillbaka. åsikter, åsikter.

27 Sture:

skriven

Kan helt hålla med om att skiv - filmbolag och förlag måste hitta nya sätt att förmedla sina produkter. Allt måste vägas mot vartannat. Men brott begånget på Internet kan inte ske utan utredning och konsekvens likväl som det inte gör det utanför Internet.

28 JörgenL:

skriven

@Sture: Dett resonemang om 200000 kopior är inte riktigt tekniskt korrekt.Den ursprunglige seedaren kan sluta seeda så fort nån annan har fått hem en hel kopia. Sedan funkar det av sig självt. Det är därför populära filer kan finnas kvar på bittorrent så länge de är populära, tillkommande nedladdare tar över efter hand.Det går därför inte att utan vidare påstå att ursprunsgsseedaren har publicerat 200000 kopior, han kan mycket väl stängt ner sin dator efter första kopian. Så hur avgör man hur allvarligt brottet är?

29 Marie:

skriven

Oj, vilken debatt som pågår här då!! Jag håller mig till Inga M:s kommentar, den får tala för mig med även om medelåldern kanske inte är lika grav här ;-))

30 Sture:

skriven

Vid kriminella handlingar som begås utanför internet ingår vid domsluts bedömande element som uppsåt, uppkommen skada, etc. Uppsåtet att fildela illegalt om materialet ligger på TPB är ganska tydligt. Om resultatet av en uppladdad fil är 200 000 kopior så kommer givetvis upphovsmakaren att kräva ersättning för 200 000 kopior varvid fildelaren kommer att säga att en nedladdad fil inte är det samma som en köpt film eller skiva eller bok. Jag tippar att vi i framtiden kommer att få utlåtande där uppsåtet blir den viktiga biten och om filen är delad mer än kanske 15 ggr så kommer det att ses som grovt brott, samtidigt som innehav av mer än typ 150 illegalt delade filmer kommer att ses som grovt.

31 Gelo:

skriven

Uppriktigt sagt missar ni en av mina poänger. Vad filnanet eller beskrivningen på tpb än säger kan det inte ge någon rätt att kontrollera vad jag skickar eller tar emot och innan det har skett kan ingen veta om "britneys bästa.mp3" är någons dotter på blockflöjt eller dålig amerikansk pop.problemet/fördelen med tekniken är just att det bara är en karta man får från tpb eller andra trackers, inte informationen i sig. Ett annat problem är all annan kommunikation, torrents är bara ett sätt att dela med sig av filer, mail, ftp, skype, msn osv är andra. Hur skall man där särskilja skyddad musik från min chatt med mina bästa vänner, mail till advokat och läkare osv?En annan detalj är det faktum att de flesta trackers inte lagrar ipadresser som hämtat saker från dom, så är det ok att avlyssna ett antal personer som hämtar lagliga saker för att komma åt dom som hämtar olagliga?Som jag skrev i första inlägget anser jag att rättsskydd och integritetsskydd måste komma före några fås önskan så mitt svar på den fråga är nog tämligen självklar.

32 Sture:

skriven

Om en upphovsmakare laddar ned "britneys bästa.mp3" och hör att det är dennes verk som delas bör upphovsmakaren ha rätt att anmäla otillbörligt nyttjande av materialet. Varpå myndigheterna bör ha rätt att tracka aktivitet rörande den illegala länken.

33 Donsan:

skriven

Har inte Upphovsrätten instiftats för att skydda verk från <b>kommersiellt upphovsrättsintrång</b>?Därför undrar jag om rätten till ersättning inte har förvrängts och missbrukas av dom i huvudsak <b>amerikanska särintrissen</b> - dvs dom <A href=http://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry>4 stora amerikanska musikbolag</A> som kontrollerar 90% av musikindustrin i världen? - Är det verkligen rimlig att Upphovsrätten används för att kriminalisera och jaga helt vanliga jobbare - studenter och tonåringar som <b>helt utan vinstintressen</b> delar innehållet på sina hårddiskar med varandra?Lägg också märke till att fildelningen och då framförallt den sk "olagliga" delen har skapat en helt ny marnad för t ex. mp3-spelare. - Apple skulle <b>aldrig</b> ha lanserat sin IPod om inte miljoner människor hade massor av "olaglig" nedladdad musik som de kunde kopiera över. - Fildelare skapar också <b>världens största</b> digitala arkiv på Internet med sina aktiviteter - en kulturskatt utan dess like - fritt att använda för var och en.Jag kan dock instämma i att "portaler" som t ex The Pirate Bay skulle kunna betala en viss summa för varje förmedling (nedladdat torrent) av ett upphovsrättsskyddat verk - Så vid jag förstår betalar de dock redan <b>skatt</b> på sina reklaminkomster.

34 Sture:

skriven

Personlig integritet är alltid viktig.

Men det finns samtidigt alltid reglering. När du flyger röntgas ditt bagage och du kroppsvisiteras samt att de kollar genom ditt handbagage. När du anländer i nästa land fyller du i tulldeklarationer och om igen kan allt ditt bagage undersökas.När du skickar paket utomlands får du fylla i en deklaration om innehållet och avsikten med innehållet innan posten eller budfirman hanterar paketet.Sen vet jag inte om någon kan anse det är fildelarna som SKAPAR "en kulturskatt" jag måste nog anse att det är skaparna av musiken, böckerna, filmerna som skapar kulturskatten.

Fildelarna och internet är enbart en form av distribution och ett publikations format och om denna distribution och publikation är vinstgivande (som via TPB och andra portaler) bör vinst delas med upphovsmakarna vars verk ligger till grund för verksamheten. Samtidigt så bör det finnas reglering över hur mycket fildelning som kan anses vara ideell. Om jag delar min fil med 12 000 000 användare är det ideell delning som inte skadar någon? om någon lånar min bil över natten och kör 12 000 mil så har jag bilen kvar men den är mer begagnad än innan och därmed mindre värd. Samtidigt som att dela med 12 av mina nära vänner bör anses vara ideellt och skadan det åsamkar obetydlig.Men jag tror att det mest av detta kommer att lösa sig när musik industrin och film industrin slutar se på hårdvaran som viktig. Det är upplevelsen de säljer och kan man få den för en mindre summa direkt in i datorn när man vill så blir samlandet av material på hård diskar och DVD skivor enbart meningslös och krånglig i förhållande till att betala 10 kr för en film eller 10 kr för 1 timmes blandad Bob Dyland eller - 2 timmar Britneys och Paris samlade bästa party mix (en motsägelse i sig själv?).Böcker bli en svårare nöt att knäcka i och med att de flesta böcker konsumeras en gång samt att det tar längre tid att nyttja boken varpå den moderna slit och släng kulturen inte passar samman med formatet.

35 Gelo:

skriven

:) uppriktigt sagt hade jag nog varit nöjd med ditt scenario, om upphovsrättsinnehavaren laddar hem, kontrollerar och anmäler. Nu är det inte det vi pratar om, det man istället lobbar igenom är automatiska filter i utrustning på internet som skall kontrollera och varna för otillåtet mtrl. Dessa måste då gå igenom ALL trafik, inte bara den jag väljer att dela med mig av på en publik server och helt plötsligt tappade jag hela min privata kommunikation över i-net. Som jag försökte få fram innan, lagar skrivs inte för Pirate bay användare enbart.Det är en oerhörd skillnad på intrång när jag VÄLJER att flyga, och i förväg kan ta ställning till om jag vill acceptera intrånget, eller om jag TVINGAS passera utrustning som går igenom och "godkänner" det jag skickade till någon annan.

36 Sture:

skriven

Gelo,

Mitt scenario är ju så som det fungerar civilrättsligt utanför Internet i alla andra sammanhang.I övrigt.

Man får gör många val utanför internet.Varje gång du skickar ett internationellt paket med posten eller annan tjänst får du också acceptera att deklarera innehållet samt paketets status som gåva etc. Det är ditt VAL att skicka paketet.Varje gång du går ut på Internet VÄLJER du att göra det, du är inte tvingad, det är ditt VAL.Vad det gäller e-mail utan "attachment" förstår jag din oro inför reglering och kontroll.

37 Donsan:

skriven

Sture borde lära sig läsa - Jag sa att fildelare hade skapat världens största digitala ARKIV.Sture borde också betänka att integritetskränkande åtgärder kan vara acceptabla OM det riktar sig mot aktiviteter som kan skada ALLMÄNHETEN och som INTE riktar sig mot ALLA - så vid jag kan se skadar inte fildelningen inte NÅGON - Allt vi har är SPEKULATIONER och teoretiska RESONEMANG.Och åter igen - BIBEHÅLL upphovsrätten som skydd mot KOMMERSIELLT UPPHOVSINTRÅNG men släpp den IDEELLA fildelningen - dvs den aktivitet där vanliga internetanvändare delar filer med varandra helt UTAN vinstintressen - FRI!!!!

38 Sture:

skriven

Behåll upphovsrätten och se till att den följs på samma sätt som sker utanför internet. Allt som är olagligt "offline" bör vara olagligt "online". Nu verkar det som detta diskuteras friskt på både ICAN och GCA möten och det verkar som de börjar närma sig just konceptet att internationella lagar som gäller i övrigt också skall gälla internet.

Sedan är det skillnad på att skapa och samla. Fildelarna samlar världens största digitala arkiv på samma sätt som det finns individer som har världens största samling av tändsticksaskar eller knappnålar och detta faller knappast under beskrivningen skapa.

39 En liten tant:

skriven

TTill alla: Jag är djupt tacksam över att jag har en vapendragare som Sture som debatterar här när jag inte har tid. Det vill säga - jag instämmer i allt Sture skrivit ovan.

Kommentera här: