Utebliven fildelningsdiskussion

Det är flera problem med utgångspunkterna i den pågående diskussionen i anslutning till rättegången mot Pirate Bay :
1. Föreställningen om allmänhetens rätt att begå upphovsrättsbrott. 
2. Föreställningen om att upphovsrätten måste avskaffas för att skydda den enskildes integritet på nätet
3. Föreställningen om att förutsättningen för teknikens existens  är att alla ska ha rätt att ladda ner upphovsrättsligt skyddat material
4. Föreställningen om att det är skivbolagens, filmbolagens, dataspelsbolagens, bokförlagens upphovsrätt som ska avskaffas.

Det blir en hopplös sammanblandning av motiv som förenas i den förment enkla lösningen att avskaffa upphovsrätten. Men avskaffandet av upphovsrätten handlar enbart om att folk ska få laglig rätt att sko sig på andras verk/ få saker gratis.

1. Allmänheten har inte rätt att begå upphovsrättsbrott.

2. Upphovsrätten har i sig ingenting med integritet på nätet att göra. Aktiviteten att ladda ner skyddat material har däremot blivit ett incitament för makten att vilja vidta integritetskränkande åtgärder.

3. Fildelningstekniken har i sig ingenting med upphovsrätten att göra. Tekniken finns och ger dessutom fantastiska möjligheter till nya distributionsmodeller för all sorts information inte bara musik och film.

4. Upphovsrätten ligger hos den enskilde upphovsmannen. Inte hos bolagen. Upphovsmannen skriver avtal med bolag om att ge ut den musik, film, bok upphovsmannen skapat.  I den transaktionen får bolagen del av den ekonomiska rätten. Upphovsmannen kan istället ge bort sina verk om han eller hon så vill. Med lagstadgad upphovsrätt är det enbart upphovsmannen som kan skriva avtal om vilka som ska få tjäna pengar på verket.

Men eftersom motiven sammanblandas sluter även demokratikämpar, integritetsbeskyddare och  yttrandefrihetsvärnare upp bakom argument om att bara upphovsrätten avskaffas (numera kallar man det "förändras") så löser sig allt. Det ensidiga högljudda kravet på att avskaffa upphovsrätten har istället lett till att vi ser allt fler åtgärder för att begränsa friheten på internet och i spåren av det större möjligheter att övervaka medborgare.

De stora frågor som Pirate Bay egentligen har fört upp på den offentliga dagordningen försvinner i bruset av uttalanden som "alla ägnar sig åt fildelning", "man kan inte kriminalisera en hel generation", "Per Gessle klarar sig ändå", " vadå, få betalt, man spelar väl för att det är kul", "idag kan alla skapa, varför ska några få betalt", "skurkbolagen i underhållningsbranschen ska få vad de förtjänar ", "man kan tjäna pengar på andra sätt -internet svaret på allt". Samtidigt på ett annat håll i den digitaliserade världen upprörs folk över Facebooks förnyade försök att lägga rabarber på det folk lägger upp på sina Facebooksidor. Man frågar sig stilla hur många av dessa som annars är för att avskaffa upphovsrätten.

Jag har redan före rättegången varit övertygad om att när allt startade, när Pirate Bay lanserades 2003/2004 och Gottfrid Svartholm Warg var 18 år, Peter Sunde och Fredrik Neij  var 24 och den medelålders  Carl Lundström redan var medelålders, förstod de yngre aktörerna inte vad de egentligen gjorde.  Teknikkunniga, internetvana, fyllda av det adrenalin som pionjärarbete kan generera och glädjen över att få ägna sin tid åt att förverkliga idéer om en ny stor sajt. Möjligheten att bidra till att förverkliga innehållet i stridsropet "Information wants to be free" var antagligen den enda drivkraften. Förhöret med Carl Lundström visade också att han var på det klara med att här fanns möjlighet att tjäna stora pengar men att det också låg i en legal gråzon vars konsekvenser han inte kunde överblicka och därför slugt höll sig så långt ut som möjligt.

Att folk sedan använde deras nybygge till att ladda upp och ner upphovsrättsligt skyddat material såg de inte som ett problem. Att "vad-skit-som-helst" laddades upp och ner såg de inte heller som ett problem. Ansvaret var inte deras. De tillhandahöll bara den tekniska möjligheten.  Och yttrandefriheten var viktigare. Information wants to be free.
Så dök barnporren upp på deras sajt. Problem uppstod. För de unga grundarna var barnporren över gränsen. Man beslöt att ta bort barnporren. Heder åt dem. Samtidigt grävde de en liten grop åt sig själva genom att visa att de hade möjlighet att styra innehållet och att de hade åsikter om vad som var OK att ladda upp och ner via deras sajt.

Den riktigt stora frågan som Pirate Bays verksamhet pekar på är:
Offentlighetsprincipen i en digitaliserad värld.
Det tydligaste exemplet är fildelningen av förundersökningen i Arbogamålet. Där begicks inte något upphovsrättsbrott. Däremot begicks etiskt tveksamma handlingar. Dels av den som gjorde det möjligt att ladda ner förundersökningen och dels av de som betedde sig illa mot de som ville att pekningen mot förundersökningen skulle tas bort från Pirate Bay. De enkla lösningarna stod som spön i backen dvs man ropade på sekretessbeläggning av förundersökningar eller av delar av förundersökningar.  Många debattörer ville därmed göra kraftiga inskränkningar i såväl rättsäkerhet som offentlighetsprincipen.  Men det blev bara en diskussion om just det fallet. Inte någon stor offentlig fildelningsdiskussion där för- och nackdelar med tekniken lyftes fram på ett sakligt sätt. Istället är lösningarna på alla problem i fildelningens spår att sekretessbelägga allt obehagligt offentligt material och avskaffa upphovsrätten.

Det finns ännu fler viktiga frågor som Pirate Bays verksamhet och fildelningstekniken sätter fokus på, frågor som rör demokrati och för den delen även kulturens villkor. Men intet av detta diskuteras på allvar utan ropen skallar enbart om avskaffande av upphovsrätten.

Expressen

SvD      SvD     

DN      Expressen   


1 Tor:

skriven

Hej,

Tack för detta öppenhjärtiga inlägg i debatten. Jag förstår dig ganska väl eftersom jag i motsats till en del pirater inte tycker att all fildelning med nödvändighet är rättfärdigad och en kulturgärning. Däremot så hamnar jag på grund av mina åsikter om integritet och rättssäkerhet och min aversion mot upphovsrättslobbyns bitvis falska argument ofta nära piraternas linje. Så jag skulle invända mot ett par saker du skriver.Jag tycker inte det är rätt att säga att någon påstått att upphovsrätten ska avskaffas. Vad piratpartiet föreslår är istället att den ekonomiska upphovsrätten avskaffas för icke-kommersiellt användande (eller att sådan användning legaliseras - beroende på hur man vill uttrycka sig). Du skriver att "allmänheten har inte rätt att begå upphovsrättsbrott", men eftersom piratpartiet föreslår en ändring i lagen så antar jag att du egentligen menar att allmänheten inte har rätt att även i icke-kommersiellt syfte använda verk utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Det blir mest cirkelresonemang om man försöker definiera rätt och fel utifrån nuvarande lagstiftning.Du skriver att upphovsrätten inte har med integritet att göra. Det kan jag delvis hålla med om (den ideella delen av upphovsrätten är ju dock till för upphovsmannens integritet i någon mening), men de åtgärder som måste vidtas för att bekämpa intrång är ju i allra högsta grad relaterade till den personliga integriteten. Och, viktigt att poängtera, det är inte bara fildelarna som det påverkar utan oss alla. Om IPRED införs kommer tex. inte den som driver en anonym blogg längre att kunna garantera sin anonymitet. Vi kommer aldrig att kunna veta att utelämnade abonnentuppgifter verkligen används för det syfte som anges och inte något annat.Jag håller med om punkt 3, men jag tycker att man ska tillägga att den illegala fildelningen, vad man än tycker om den, driver tekniken framåt. Utan Pirate Bay är det möjligt att vi inte skulle ha Spotify idag. Den illegala fildelning är ett symptom på en dåligt fungerande marknad.Du skriver att makten över den ekonomiska upphovsrätten ligger hos kreatören. Det är en sanning med modifikation. Säg att jag är en musiker som vill få ersättning av Stim för de av mina låtar som spelas i radio. Då måste jag ge upp min ekonomiska upphovsrätt till alla (!) mina låtar - inte bara de som jag är intresserad av att få ersättning för. Säg nu att jag skriver över dessa rättigheter till Stim och att jag har en annan låt som jag önskar sprida gratis via fildelningssajter i reklamsyfte. Nu har jag emellertid inte längre rätt att göra det! Om man ska trycka upp professionella CD-skivor krävs också i praktiken att man går med i Stim. Detta är ju inte argument mot upphovsrätten, utan syftar snarare till att korrigera den bild du försökte ge av upphovsmannen som den som har kontroll.Vad gäller Facebook så skulle jag vilja påstå att det handlar mer om hantering av personuppgifter än upphovsrätt. All data utgör inte verk i upphovsrättslig mening. Jag ser alltså ingen motsättning i att folk försöker ha viss kontroll över sina personuppgifter.När du skriver "Så dök barnporren upp på deras sajt", så är det lätt att tro att det skulle vara vanligt förekommande. Jag har inte sett någonting som pekar på att så skulle vara fallet. Jag håller med om detta visar att de i själva verket tar ställning till torrent-filerna vilket är litet inkonsekvent. Men jag vill minnas att det är olagligt att länka till barnporr, så det skulle kunna finnas en juridisk skillnad mellan de torrent-filerna och andra.Vad gäller offentlighetsprincipen så har jag väldigt svårt att se vad det har med pirate bay att göra. Filerna skulle lika gärna ha kunnat spridits på annat sätt. Skillnaden mellan att släppa offentliga handlingar i digital form och i pappersform är att det finns större trösklar när det gäller spridning i det senare fallet. Hade inte en enkel lösning varit att undvika att sprida förundersökningsprotokollet i digital form?

2 JM:

skriven

Tor,jag vet att piraterna ibland försöker revidera sin linje när folk börjar förstå vad det är de säger, som du gör här "egentligen vill vi inte avskaffa upphovsrätten"Men Falkvinge har sagt att upphovsrätten ska "drop-kickas" och har skrivit mycket om att upphovsrätten kränker äganderätten och Swartz hävdar att upphovsrätten är ”djupt omoralisk” så vem ska man tro på?Lagförslaget om fri nedladdning av upphovsrättsskyddat material så länge det inte är för kommersiellt bruk talar sitt tydliga språk och om du inte inser vilka konsekvenser det skulle få så finns det inget jag kan säga.3 En liten tant:

skriven

Tor:

Tack för engagerat inlägg.

Om vi börjar bakifrån så är kopplingen mellan Pirate Bay och offentlighetsprincipen bara den att via viss fildelning som pågått där har frågor som rör offentlighetsprincipen blivit tydliga - MEN diskussionen har inte förts runt det utan bara runt enskilda fall.Jag är inte hundra% säker på följande men jag har starkt för mig att saker inte ska lämnas ut i digitalt format utan i pappersformat och därför har antingen någon skannat in förundersökningen på eget bevåg- vilket torde vara en bedrift i sig - eller så har någon faktiskt lämnat ut det digitalt. Så självklart är det en enkel lösning att INTE dela ut sådant material i digital form.Hanteringen av barnporren visar bara att de faktiskt har åsikter om vad som är OK och därmed faller deras argument att de bara tillhandahåller teknik. Om polisen hade gått in och krävt borttagande av upphovsrättsligt skyddat material undrar jag om de hade lyft bort dessa.Makten över upphovsrätten ligger hos upphovsmannen. Se'n är det en annan och otroligt trist sak att bolagen har en sådan makt över marknaden och möjligheterna att komma ut. Det kostar stora pengar om man ska ge ut skivor på eget bolag inkl marknadsföring av dessa, lika mycket pengar kostar det att ge ut böcker på eget förlag. För att inte tala om allt arbete. Därför vill folk fortfarande ha någon som ger ut deras verk. Den som är först ut med ett verkligt alternativ på den här marknaden kommer att bli mycket framgångsrik. Idag finns inte de reella alternativen. Det finns massor av dellösningar som myspace, youtube etc. Men om du inte kan marknadsföra dig på annat sätt når du ändå inte ut. Visst, det finns exempel på de som lyckats men det är inte många.

Angåede STIM håller jag helt med dig.Att den illegala fildelningen drivit tekniken framåt kan vi nog vara överens om. Dock är inte det ett argument för att legalisera upphovsrättsbrotten. Jag har absolut inget emot tekniken.Ja, att de nu föreslagna åtgärderna för att hantera upphovsrättsbrotten är integritetskränkande håller jag med om. Men det är inte upphovsrättens fel. När diskussionen blev offentlig och folk började hävda att upphovsrätten skulle bort gick alltihop överstyr i mina ögon. Det blev en svartvit debatt som ledde fram till dessa åtgärder.Jomenvisst har det föreslagits och kämpats för att upphovsrätten ska tas bort. Numera för Piratpartie fram att den ska förändras. Jag har just skrivit en kommentar hos Christian Engsström om den "kortare skyddstid" som ligger i PP:s förslag. Just det får otroligt märkliga konsekvenser.

4 En liten tant:

skriven

JM:

Amen.

Håller helt med och tackar för att du slöt upp i diskussionen.

5 Tor:

skriven

En liten tant:

Jag är inte heller hundra procent säker, men jag tror faktiskt att det tingsrätten lämnade ut var i pdf-form. Det är min minnesbild (visserligen endast baserat på vad jag läst på nätet). Att någon skulle sitta och skanna in 2700 sidor och dessutom inkludera de där osmakliga bilderna verkar inte så troligt. Men jag kan mycket väl ha fel på den punkten.Jag håller med om att TPB tar ställning till innehåll. Därmed inte sagt att sajten bör anses vara olaglig. Har för mig att franska motsvarigheten till Blocket/Tradera stämdes när någon hade köpt en förfalskad vara via sajten. Om tjänsteleverantörer blir ansvariga för vad användare gör slår det mot en rad tjänster. Personligen trodde jag att tracker-funktionen skulle vara det som ligger TPB mest till last i rättegången, men åklagarsidan verkar ju ha klantat sig så att att den delen nu faller bort. Trackern är som jag ser det möjligen tveksam, med webbsidan med torrentfiler tycker jag är solklart att det borde vara lagligt. Användargenererat material som består av länkar till länkar (torrent-filer som pekar ut trackers som i sin tur pekar ut användare som har filer) - det känns som ganska långt ifrån huvudbrottet...Om det skulle finnas laglig grund för att gå in med ett krav på att filer tas bort är jag övertygad om att de skulle göra det (vem skulle inte göra det?).Angående PP:s förslag till skyddstid så håller jag med om att det är väl kort. Men de är ett mini-parti som knappast kommer att få igenom alla delar av sin politik om de får en vågmästarställning, så jag tycker inte att man behöver skrämmas mycket av det heller.JM:

Jag finner ditt svar aningens insinuant vilket känns omotiverat då mitt syfte bara var att förtydliga. Jag representerar för övrigt inte någon annan än mig själv. Att piratpartiet inte vill avskaffa hela upphovsrätten är ett faktum. Det kan väl inte vara fel att påpeka det? Det finns fler marknader än privatmarknaden för upphovsrättsskyddade verk. Vad gäller Falkvinges argument om att upphovsrätten inskränker äganderätten ger jag inte mycket för dem. Upphovsrätten begränsar vissa handlingar, men det finns det också många andra lagar som gör. Hans resonemang visar snarare på olikheten mellan upphovsrätt och äganderätt än på en konflikt mellan dem. När Swartz menar att upphovsrätten är djupt omoralisk vet jag inte om han syftar på helheten när man också tagit effekterna med i beräkningen, eller om det är just begränsandet av spridning han avser. Begränsningen i sig är ju naturligtvis något dåligt - det håller nog alla med om (i alla fall de som klarar att sära på begreppen). I vilket fall som helst så är Swartz åsikter något annat än piratpartiets program.

6 Marius:

skriven

Kul med någon som går mot strömmen. Mot "allt ska vara gratis för så gör ungdomarna" strömmen...Jag vill bara anmärka till TOR.Det som jag tycker är det trista med TPB är just att de helt och hållet skiter i de moraliska bitarna. Hela argumentet "vi lägger bara upp en fil som länkar till en torrent som sedan länkar till en dator, därför är vi oskyldiga" hjälper föga. Det är ju bara en teknisk detalj egentligen om något är länkat eller ligger på en iskall server på grönland. Om de här killarna, kunde kanske kan vi kalla det för att mogna, och förstå att det finns nyanser i världen så hade det hjälpt enormt. Du och jag - ALLA är skyldiga att vara de som sätter STOPP för vad det än är som folk mår dåligt eller blir skadade av. Även om det i praktiken bara innebär ett ställningstagande och inte gör någon reell skillnad bär det mig emot när en grupp unga killar släpper igenom allt - som några yttrandefrihetsriddare. Med makt följer ansvar och lagar känns helt irrelevanta.Det är inte lämpligt att ge alla allt utan restriktioner. ( ah men vi lägger bara en länk till en torrent liksom inte mitt fel.. ) GAH!

7 Tor:

skriven

Marius, visst har de här teknikaliteterna inte så stor inverkan på vad man tycker om TPB - det håller jag med om. De där teknikaliteterna har dock betydelse både för det juridiska och praktiska. Som jag nämnde ovan - vill vi att auktionssajter, begagnatmarknader, forum och sökmotorer på nätet ska behöva ta ansvar för vad användarna gör och för vad de indexerar?Förresten, Peter Sunde på TPB hade tydligen ihop med andra gjort en undersökning som han menade visade att de flesta torrent-filer på TPB inte pekar ut kopieringsbegränsat material. Det kan nog mycket väl stämma. Samtidigt är det ju troligen så att ett mindre urval torrent-filer länkar till upphovsrättsskyddat material och sammantaget ger upphov till mer trafik än de förstnämnda torrentarna. Hur som helst vore det intressant om man kunde få någon insikt i hur rätten värderar detta: antal torrent-filer kontra den datamängd som filerna i slutänden möjliggör.

8 Marius:

skriven

Tor >> Jag förstår mycket väl att det är komplicerat rent praktiskt. Speciellt för en automatisk indexerare av den sort Google har tex. Däremot ser jag helt andra förutsättningar för Blocket och Tradera, jag tror även om de kanske inte juridiskt är bundna till att rensa ut användare som säljer stöldgods så tror jag de har ambitionen att det inte ska finnas på sajten. Det är också väldigt mycket mer komplicerat att bedöma om en karaff är stulen än en "scenrelease" på en osläppt dvd. Det är alltså inte speciellt svårt för TPB att rensa bort olagliga torrents även om de inte juridiskt är ansvariga.Självklart ska vi inte säga att allt som sprids via torrents är stulet. Torrenttekniken borde användas mer och alla bolag skulle använda den. Tänk om TPB och bolagen kunde mötas på mitten. Fråga mig inte hur! Det finns otrolig potential i tekniken för all medias spridning och det är ju trots allt oftast syftet med den.Jag har aldrig stött på en torrentfil som inte varit kopplad till skyddat material. Om det finns så är det ju jättebra givetvis!Sådär, hoppas ni får en trevlig lördagkväll =)

9 Inga M:

skriven

Oj Tant vilken debatt Du får här på fildelning. Jag kan inget om det så jag ska avstå från synpunkter men jag tittade bara in för att se om Du var tillbaka på bloggen och det var Du ju. Om jag inte minns fel så lyckades jag pricka ´Dig rätt snabbt förra gången också, telepati.Hoppas livet lever väl med Dig i största allmänhet och att Du får en trevlig helg!

10 En liten tant:

skriven

Rikard:

Oj, va' mycket du hade att säga. :-)

Trots det verkar du ha missat att jag skirver positivt om fildening

"Tekniken finns och ger dessutom fantastiska möjligheter till nya distributionsmodeller för all sorts information inte bara musik och film."Grejen är den att fildelning INTE är synonymt med att fildela upphovsrättsskyddat material. Fildelning är en teknik. En teknik för att distribuera digitalt material s.a.s. Vad vi sedan använder den till är det diskussionen borde handla om.Det är därför intellektuellt ohederligt att hävda att folk som värnar upphovsrätten vill förbjuda fildelning.

11 En liten tant:

skriven

Rikard:

Jag blev tvungen att avbryta mitt svar tidigare men återkommer här.Det låter så fint allt ni säger om den fria kulturen och den givmildhet som ni menar borde genomsyra de som skapar musik, filmer och böcker.Vi ska ge medan ni ska ha.Alla de varianter av nya affärsmodeller som ideligen upprepas i debatten kan upphovsmän använda sig av redan idag. Många gör det också. Upphovsrätten är inte ett förbud för upphovsmännen om de vill ta saken i egna händer som du/ni menar att de ska när upphovsrätten är "förändrad".Som upphovsman är det tröstlöst att diskutera sin önskan om att kunna få ersättning om folk vill använda mina alster. Man är ju per definition en ond människa som vill missunna folket kulturen. En dålig människa som girigt vill behålla allt för sig själv och pungslå det stackars kulturtörstande folket. En bakåtsträvare som inte vill ta del av det nya samhällsbygget. En teknisk idiot som inte förstår att framtiden redan är här.Varför ska du eller någon annan få använda mina böcker fritt efter den av PP:s utmätta tiden 5 - 10 år? Varför ska du eller någon annan kunna starta en nedladdningsportal där man säljer annonsplatser eftersom innehållet drar trafik och det innehållet visar sig vara mina böcker?

Varför ska du eller någon annan få ta mina böcker och skriva om delar av dem , bygga vidare som det heter, och ge ut dem och tjäna pengar under 5-10 år medan jag inte får ett öre när att ni återanvänder mina verk trots att jag är still going, alive and kickin'?

12 Tor:

skriven

Rikard:

Du skriver "Piratpartiet vill inte förändra den ideella upphovsrätten över huvud taget", men det är ju inte riktigt sant. En utökad citaträtt och "fair-use" betyder ju att också denna påverkas.

13 En liten tant:

skriven

Inga:

Ja, tillbaka igen och drar förstås på mig upphovsrättsmotståndarna. Jag ville diskutera konsekvenser av fildelning när det gäller lagar och annat. Men det går inte. Det enda som tas upp är upphovsrätten. Och den ska nu "förändras" enligt upphovsrättsmotståndare.Tidigare skulle den avskaffas. Nu är de gentila nog att kunna tänka sig en ekonomisk skyddstid om 5 - 10 år.Jag är otroligt trött på alltihop men kan inte låta dem stå oemotsagda. Jag följer intresserat rättegången mot Pirate Bay via direktsändningen på SVT 24:s webb. Jag önskar att de blir dömda men att straffet blir villkorligt och skadeståndet symboliskt.Det skulle skicka signaler om upphovsrättens berättigande och bli en rejäl knäpp på näsan till de stora bolagen som inte anpassat sig till den nya teknikens möjligheter.

14 E-mannen:

skriven

"Jag önskar att de blir dömda men att straffet blir villkorligt och skadeståndet symboliskt.Det skulle skicka signaler om upphovsrättens berättigande och bli en rejäl knäpp på näsan till de stora bolagen som inte anpassat sig till den nya teknikens möjligheter."Men vad skulle det säga om rättsäkerheten i Sverige om de blir fällda för MEDHJÄLP till ett huvudbrott som ej har bevisats? INGEN. . INGEN INGEN INGEN!!!! har i Sverige blivit fälld för att ha laddat ner upphovsrätts-skyddat material med hjälp av bittorrent-teknik. NOLL personer!

Om det ej finns något huvudbrott att peka på i åtalet, och inte ens UTANFÖR åtalet så vore det en ren skam att döma dem denna gången.Man kan tycka si eller så om vad frågan politiskt handlar om, men detta ska inte vara en politisk rättegång. Vill man se TPB-folket fällda så får man nog allt börja med att först sätta dit någon för att ha laddat ner med bittorrent-teknik och först därefter återigen stämma TPB i ett försök att det går bättre.

15 Rikard:

skriven

Tor:Ja det stämmer:"Vi vill göra det enklare att bearbeta och återanvända delar av gamla verk. Sådant ska ses närmast som en legitim form av citering. Existerande lagstiftning mot plagiat, baserat på begrepp som "verkshöjd" har länge varit tillräckliga för att skydda skaparens upphovsrättsliga intressen. Det finns ingen anledning till senare tids extrema nya restriktioner."Det kan sägas beröra den ideella upphovsrätten. Jag menade den ideella upphovsrätten i form av rätten till attribution för originalverk i sin helhet.Vi vill inte ta ifrån någon upphovsrätten (att tillskrivas upphovsmannaskap för ett verk) så någon kan komma undan med plagiat var det jag menade.Mitt fel att det blev tolkningsmöjligheter.

16 En liten tant:

skriven

E-mannen:

Jag har inte samma järnkoll som du på vilka som blivit dömda för olika brott. Men att åtalspunkterna Medhjälp och förberedelse till brott har stöd i lagen vet jag.

Att INGEN INGEN har blivit dömd för att ha möjligjort nerladdning av upphovsrättsskyddat material via bittorrenttekniken är väl inte något skäl för att avstå från att pröva målet. Han som ifjol dömdes använde annan teknik (Direct Connect) men dömd blev han.Jag menar att de som avser att tjäna pengar på att andra fildelar upphovsrättsskyddat material är en form av hälare eller hallickar och bör ställas till ansvar för detta.

17 Rikard:

skriven

En Gammal Tant:Jag förstår verkligen inte hur du lyckades tro att jag menade fildelning generellt."Det är därför intellektuellt ohederligt att hävda att folk som värnar upphovsrätten vill förbjuda fildelning."Jag använde följande formuleringar:"avkriminalisering av fildelning för ickekommersiellt bruk"Om något är för ickekommersiellt bruk och ska legaliseras så menas naturligtvis fildelning av upphovsrättsskyddat material, annars behöver det inte legaliseras."legaliserad fildelning för ickekommersiellt"Samma resonemang."fildelningen (den illegala delen)"Där förtydligade jag vilken fildelning jag menade. Den som idag är illegal."Fildelning får inte förekomma (av skyddade verk)" osv. Jag skrev till och med på ett ställe:"Ska man förändra lagstiftningen på grund av fildelningen (som vi är överens om är en bra teknik som är här för att stanna) "Vilket väl visar att jag håller med dig om att all fildelning inte är illegal eller dålig teknik? Du måste ha missuppfattat mig och sedan beskyller du mig för intellektuell ohederlighet. Jag lämnar det därhän för jag tror att det var ett fall av intellektuell missuppfattning från din sida.Vidare:"Alla de varianter av nya affärsmodeller som ideligen upprepas i debatten kan upphovsmän använda sig av redan idag. Många gör det också. Upphovsrätten är inte ett förbud för upphovsmännen om de vill ta saken i egna händer som du/ni menar att de ska när upphovsrätten är "förändrad". "Eh? Jag började min kommentar med tre exempel på affärsmodeller eller grepp som redan införts.Hur får du det till att jag menar att de ska införas när upphovsrätten är förändrad? Jag menar att exempel som mina samt forskning visar att fildelningen (för tydlighets skull: av upphovsrättsskyddade verk) inte nödvändigtvis leder till inkomstbortfall.Vilka affärsmodeller som skivbolag eller filmbolag eller bokförlag eller enskilda upphovsmän väljer är inte en fråga för politiker. Men ska man lagstifta om fildelning av upphovsrättsskyddade verk utifrån en uppfattning om att sådan fildelning leder till minskade intäkter, så bör man först undersöka om så är fallet.Mina tre exempel och de forskningsrapporter jag hänvisat till säger ju med all önskvärd tydlighet att det redan finns positiva effekter av fildelning (sådan fildelning som idag är förbjuden och som omfattar verk som är skyddade av upphovsrätten) för den som vill leva på sitt arbete.Och så det här:"Som upphovsman är det tröstlöst att diskutera sin önskan om att kunna få ersättning om folk vill använda mina alster. Man är ju per definition en ond människa som vill missunna folket kulturen. En dålig människa som girigt vill behålla allt för sig själv och pungslå det stackars kulturtörstande folket. En bakåtsträvare som inte vill ta del av det nya samhällsbygget. En teknisk idiot som inte förstår att framtiden redan är här. "Jag har aldrig kallat dig något av ovanstående invektiv så jag ber att få slippa bemöta det. Är det intellektuellt hederligt av mig att få be att slippa det?Du gör det inte lätt att diskutera reform av upphovsrätten och det var väl i princip kontentan av mitt inlägg. Med tillägget att bägge sidor behövde sansa sig (läs själv, jag skrev precis så) och att vi borde kunna diskutera detta som vuxna människor. Jag känner att det är svårt nu.

18 vildhunden:

skriven

Hej Tant!

Jag är glad att du är tillbaka :)

Som vanligt hamnar du i "hetluften" ;)

F ö så anser jag att upphovsrätten tillhör skaparen av verket och ingen annan.

Ha det bra, Tant!

19 En liten tant:

skriven

Rikard min unge vän:Vi missuppfatatr varandra titt som tätt.Legalisering avser avskaffande/reformering av upphovsrätten - Jag är emot det.

Fildelning är en teknik - Jag är för den.De affärsmodeller du beskriver är som sagt redan här och används trots att upphovsrätten inte avskaffats/reformerats.Jag menade inte att de skulle införas senare.De artister du nämner Coehlo, Monty Python och Nine Inch Nails är etablerade världskända artister. De skulle kunna stå på huvudet i en galleria och få betalat för det. Kanske inte ens behöva stå på huvudet. De kunde ta betalt för att visa upp sig när de dricker kaffe. De har tjänat pengar så pengar inte är vare sig ett problem eller mål för dem.För den som inte är etablerad ser det annorlunda ut.

Konsertverksamheten som alla säger är vägen för okända artister att tjäna pengar på - den vägen är knappt tillgänglig idag då skivbolagen i samarbete med bokningsoblagen monopoliserat scenerna.Det är de redan etablerade artisterna som kan ge konserter som de tjänar pengar på. Att spela gratis på ungdomsgårdar är inte ett sätt att tjäna pengar.Bokförlagen ger inte ut okända författare i någon större utsträckning längre. Du ska var känd från något område om du ska kunna ges ut.Eller skriva i aktuell genre - deckardrottningarna t.ex. Men har du varit med i tv får du garanterat ge ut barnböcker eller kokböcker.Om jag då drar slutsatser av detta och satsar egna pengar på att ge ut på "eget förlag" - då förväntas jag ändå lämna ifrån mig den ekonomiska upphovsrätten. Jag ska investera så ni andra har kultur att dela.Jag påstod inte att du hade använt några invektiv. Jag beskrev hur det känns att vara upphovsman. Jag förbehåller mig rätten att sätta egna ord på mina egna upplevelser.Du tycker att jag inte gör det lätt att diskutera reform av upphovsrätten. Om du läste mitt blogginlägg såg du att det var inte upphovsrätten jag ville diskutera. Den har jag diskuterat tidigare i flera långa debatter här i min blogg bl.a. med Anna Troberg.Jag ville nu diskutera andra frågor i anslutning till fildelningen. Men det går inte. Det handlar bara om upphovsrätt.Jag noterar med intresse att du avstod från att svara på mina avslutande frågor. De här:Varför ska du eller någon annan få använda mina böcker fritt efter den av PP:s utmätta tiden 5 - 10 år?Varför ska du eller någon annan kunna starta en nedladdningsportal där man säljer annonsplatser eftersom innehållet drar trafik och det innehållet visar sig vara mina böcker?Varför ska du eller någon annan få ta mina böcker och skriva om delar av dem , bygga vidare som det heter, och ge ut dem och tjäna pengar under 5-10 år medan jag inte får ett öre när att ni återanvänder mina verk trots att jag är still going, alive and kickin'?

20 En liten tant:

skriven

För ordningens skull - Coehlo är författare.

21 Colldén:

skriven

"Varför ska du eller någon annan få använda mina böcker fritt efter den av PP:s utmätta tiden 5 - 10 år?"Varför skulle jag som forskare behöva tillåta andra att fritt ta del av och bygga vidare på den kunskap som jag tillför samhället?Kulturproduktion och kunskapsproduktion är analoga företeelser, båda är djupt kumulativa processer som bygger på en rik kännedom om den kultur/kunskapsnivå som redan existerar i samhället (du kan inte gärna tillföra kulturen något originellt utan att veta vad som redan finns, på samma sätt som det tar åratal av studier för en forskare att ta sig fram till kunskapsfronten i sitt område där han kan börja göra nytta).Ta t ex blues-musikens mycket intima koppling med dess gospelrötter, eller den moderna rocken med bluesen - allt byggde på ett "remixande" av det som redan fanns. Det gamla talesättet om att "Good poets borrow. Great poets steal" är långt mer sant än man kanske kan ana om man faktiskt börjar gräva lite i hur enskilda verk som t ex Ray Charles - I got a woman, har blivit till.Så ett svar på varför du inte skulle ha total kontroll över vad som är "ditt", är att det inte riktigt var helt och hållet ditt, och framtidens kulturskapare är helt och hållet beroende av hur fritt de kommer kunna ta del av det som skapas idag och resten av sitt kulturarv.

22 Tor:

skriven

"Varför ska du eller någon annan få använda mina böcker fritt efter den av PP:s utmätta tiden 5 - 10 år?"Jag håller med om att den skyddstiden känns alldeles för kort för böcker. Men säg att den sattes till 25-30 år och att det räckte för att författare inte skulle ge upp sina projekt. Varför ska samhället dela ut privilegier till enskilda personer utöver det som syftar att ge någonting i utbyte? (jag skrev en liknande fråga på Christian Engströms blogg - eventuellt framgår det tydligare vad jag menar där).

23 En liten tant:

skriven

Colldén:

Det är en avgörande skillnad mellan forskare och kulturutövare.

För att öht kunna forska krävs tillgång till institutioner för forskning. Den tillgången får man genom anställning i någon form.En forskare får således betalt för sin kunskapsproduktion.Den dag kulturskapande personer har sin inkomst via anställningar på samma vis som forskare då kan det som de producerar jämställas med kunskapsproduktionen som forskaren gör. Dvs man kan säga att de i så fall skapar i tjänsten.Men ge mig en tjänst som författare så kan vi resonera vidare om upphovsrätten. Kanske t.o.m. på arbetstid?24 En liten tant:

skriven

Tor:

Jag har svarat hos CE

25 Colldén:

skriven

"Det är en avgörande skillnad mellan forskare och kulturutövare."Nej, vi har statsfinansierad forskning som ger sina forskare lön, och vi har statsfinansierad kulturproduktion som ger sina kulturarbetare lön.Sen finns det privata konstnärer som är beroende av upphovsrätt för inkomst, och privata forskare (idag mest kopplade till företag) som är beroende av patenträtt för sin inkomst.Det är helt analogt, men nu pratar du dessutom om hur man rent praktiskt ser till att forskare och konstnärer kan utöva sin produktion, medan jag syftade ge svar på varför det är moraliskt riktigt att konstnärer inte erhåller mer än ett BEGRÄNSAT monopol över sina skapelser.

26 En liten tant:

skriven

Colldén:

Menar du på fullt allvar att en forskare knuten till läkemedlesindustrin inte har några som helst andra inkomster än det patenträtten ger?Då vill du alltså avskaffa patenträtten för de privata forskarna?De statligt finansierade musikerna,kompositörerna, författarna och bildkonstnärerna är extremt få. Det finns några som har fleråriga stipendier som kan ses som en sorts lön. Vi har förvisso musiker i form av symfoniker och Dramatenanställda men ingen av dessa kategorier skapar i sin anställning verk med egen verkshöjd.

27 Tor:

skriven

Fast du svarade aldrig på min fråga. Istället verkar det som om du blev upprörd på grund av något missförstånd av vad jag skrev.Jag har litet svårt att förstå vari skillnaden i åsikter ligger. Är det för att vi inte är överens om att upphovsrätten utgör en praktisk begränsning av allmänhetens möjlighet att ta del av kultur och skapa nya uttryck utifrån tidigare verk, eller är det för att du känner rättvise-perspektivet mer logiskt än mitt resonemang om att kopieringsrätten endast syftar till att vara samhället till nytta genom att uppmuntra till skapande av mer/bättre kultur?Jag har svårt att tro att vi är så olika i grund och botten, så jag tycker inte att det finns någon anledning till irritation.

28 En liten tant:

skriven

tor:

Varför svarar du här?

Jag har skrivit ett jättelångt inlägg hos CE som tar in fler aspekter på dne fria kulturens villkor.

29 Tor:

skriven

Ditt längre inlägg postade du efter att jag skrev kommentaren ovan. Ska svara hos CE. Kruxet med att svara där är bara att du dp kanske ser mig som en representant för piratpartiets politik, vilket jag inte är. Jag tycker att det är värt att hålla isär diskussionerna om å ena sidan grundsynen på och rättfärdigandet av upphovsrätt och hur dess längd principiellt bör avgöras och å andra sidan exakt vilka slutsatser man drar därutav. Jag stödjer som sagt i grund och botten en mer tidsbegränsad upphovsrätt (längre än pp föreslår) även för icke-komersiell användning, med generösa undantag för "fair-use".

30 Daniel:

skriven

http://levine.sscnet.ucla.edu/general/intellectual/againstfinal.htmHar du läst den?

31 En liten tant:

skriven

Daniel:

Ja, nu.

Problemet är att diskussionen handlar om den s.k. upphovsrättsindustrin. Bolagen som upphovsrättshavarna ingår avtal med. Om man skulle lagstifta om att inget sådant avtal fick gälla längre än X antal år utan måste omförhandlas och att det totalt sett inte fick gälla längre än XY år. då skulle upphovsrättsindustrin behöva skärpa sig gentemot såväl konsumenter som artisterna. Då skulle den enskilda upphovsrättsinnehavarens möjligheter förbättras. Men att ta av upphovsmännen upphovsrätten för att komma åt bolagen känns otroligt märkligt tänkt.Alla affärsmodeller som påvisas som nya möjligheter är verksmaheter som fungerar samtiidgt som upphovsrätten är kvar. Det gör att exeperiment kan göras, saker testas för om det inte funkar har man fortfarande sin upphovsrätt kvar.innan du börjar skriva långa svar på detta ska jag bara säga att nu kommer jag att ägna resten av söndagen åt mitt författande. Några svar från mig kommer alltså inte på ett bra tag.

32 Tor:

skriven

Tack för en trevlig debatt. Tycker att din idé om obligatorisk omförhandling är en intressant - även om jag som liberal naturligtvis antar en viss skepsis gentemot att styra marknaden. Men kulturskaparnas förhandlingssituation påverkar i slutänden värdet av hela upphovsrätten som redan består av statlig inblandning, så det tål att tänka på.Ha en trevlig söndag!

33 Colldén:

skriven

"Då vill du alltså avskaffa patenträtten för de privata forskarna?"Nej, var fick du det ifrån? Poängen är att det finns mycket goda skäl till att både patenträtt och upphovsrätt inte ska gälla i annat än begränsad omfattning."De statligt finansierade musikerna,kompositörerna, författarna och bildkonstnärerna är extremt få. Det finns några som har fleråriga stipendier som kan ses som en sorts lön. Vi har förvisso musiker i form av symfoniker och Dramatenanställda men ingen av dessa kategorier skapar i sin anställning verk med egen verkshöjd."Och statsfinansierad forskning är liten i förhållande till privat sådan, var vill du komma? Vad har något av det här att göra med principfrågan att upphovsrätten bör vara begränsad av precis samma anledning som patenträtten bör vara begränsad?

34 Ca:

skriven

Här gick vågorna höga.....men vilken intressant och tänkbar läsning det blir. Både ditt huvudinlägg och alla kommentarer från läsarna och svaren från dig... Jag gillar dig "tanten"! Heja.....

35 Daniel:

skriven

Wow... Du menar alltså att du läste en engelskspråkig ekonomibok om immaterialrätt på dryga 300 sidor på... max trekvart? Han du verkligen förstå vad du läste då? Vad för slags snabbläsningskurs har du gått? Vad har du för IQ egentligen? Jag är imponerad.Eller rättare sagt, jag HADE varit imponerad om jag hade trott dig. För att förtydliga var det alltså boken, vars hemsida jag länkade till, som jag menade. Inte bara html-texten på hemsidan. Du får ladda ner/öppna boken som är i PDF-format.

36 En liten tant:

skriven

Daniel:

Självklart läste jag inte hela boken.Så utomordentligt fånigt av dig att ironisera över det. Jag läste naturligtvis valda delar (jo, tant kan öppna pdf:er). Det jag läste var mycket av sådant som jag har läst i andra sammanhang.Du förstår, även tanter har tillgång till internet och kan söka sig fram till informationskällor med argument från båda sidor.Intressant att du vill ägna tangenttid till att ironisera istället för att diskutera de åsikter jag har utifrån det jag läste.

37 En liten tant:

skriven

Colldén:

Du svarade inte på min fråga om huruvida de privatanställda forskarnas enda inkomst är det de får av patenträtten.Jag hävdar bestämt att om jag skriver en bok på min egen fritid, på en dator jag själv betalat med mina egna pengar och berättelsen är en fantasi som formats i mitt huvud - då är boken min.Det kan inte jämföras med forskning som bygger på verifierbara experiment där tidigare forskning lett fram till vissa slutsatser som man sedan går vidare från och i det arbetet använde offentligt- eller företagsfinansierad utrustning på arbetstid betald av någon annan.38 En liten tant:

skriven

Vildhunden:

Tack för uppmuntrande tillrop!

När jag väl har debatterat färdigt ska jag blogga om nå't annat ett tag.

39 En liten tant:

skriven

Ca:

Tack! Kul att se dig här också.

Snart ska jag blogga om något mindre eldfängt.

40 Colldén:

skriven

"Du svarade inte på min fråga om huruvida de privatanställda forskarnas enda inkomst är det de får av patenträtten."Vanligtvis lär deras enda inkomst vara den lön de får av företaget, vilken beror på den vinst företaget gör på de patent de anställda tar fram för företagets räkning.Har artister ingen annan inkomstkälla än upphovsrätten?"Jag hävdar bestämt att om jag skriver en bok på min egen fritid, på en dator jag själv betalat med mina egna pengar och berättelsen är en fantasi som formats i mitt huvud - då är boken min.Det kan inte jämföras med forskning som bygger på verifierbara experiment där tidigare forskning lett fram till vissa slutsatser som man sedan går vidare från och i det arbetet använde offentligt- eller företagsfinansierad utrustning på arbetstid betald av någon annan."Jo, konstnärligt skapande bygger nästan alltid enormt mycket på existerande kultur, ta folksagorna av Grimm och andra som Disney har skapat i princip hela sitt imperium runt, R&B-musikens gospelrötter, alla tusentals böcker och filmer vars handling är mer eller mindre direkt rippade från Shakespeare, Dickens, antika myter, osv. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bli en bra och nyskapande konstnär är ju att man har en rik kännedom om denna sitt kulturarv, musiker måste älska att lyssna på musik, författare måste vara riktiga bokmalar, etc.Sen verkar du ha en ganska torftig syn på vetenskap dessutom - fantasi och kreativitet är enormt viktiga element i vetenskaplig hypotesbildning. Likaså ser jag inte varför den berättelse du skrivit på din fritid "ur din egen fantasi" skulle vara mer din egendom än den vetenskapliga upptäckt som jag använder mitt eget intellekt för att röna ut baserat på experiment jag själv utfört. Det ger ett rätt narcissistiskt intryck hur du vill måla upp kreativt skapande som en så mycket mer utpräglat individuell process än intellektuellt skapande.Faktum är att både konstnären och vetenskapsmannen står i djupt beroendeförhållande till sin kulturella/intellektuella omgivning.

41 Daniel:

skriven

Jag var inte ironisk, utan sarkastisk.Har du tagit del av de argument jag hänvisade till så har jag inte mycket att tillägga. Du är uppenbarligen styrd av egenintressen och inte rationella argument. Vi får mötas i den demokratiska kampen om herraväldet istället.Jag föreslår också att du döper om dig till En liten tjôtig jävla tant.

42 Anonym:

skriven

Daniel, det finns ingen anledning att vara otrevlig. Om du inte vill delta i diskussionen här på En liten tants premisser så varför inte bara ge dig av istället för att klottra ned kommentarerna med sådana där tillmälen.Det vore välgörande för debatten om folk försökte lyssna litet mer istället för att bara trumpeta ut vad de tycker. Och tycker man att meningsmotståndaren inte lyssnar, ja då lönar det sig oftast att själv lyssna ännu mer för att försöka förstå hur man bäst övertygar honom/henne om det man tycker.

43 Tor:

skriven

Ovanstående kommentar skrevs av mig. Namnet föll visst bort.

44 En liten tant:

skriven

Och precis här tog diskussionen slut.

Det kommer alltid till denna punkt i upphovsrättsdiskussioner - att någon eller några upphovsrättsmotståndare börjar gå till personangrepp.En narcissistisk person med torftig syn på vetenskap anser Colldén att jag är.

En person styrd av egenintresse och inte av rationella argument och dessutom en tjôtig jävla tant, anser Daniel att jag är.De får naturligtvis tycka vad de vill men jag fortsätter inte diskussionen med personer som har den typen av påhopp som debatteknik.Tack till alla andra som deltagit i diskussionen.

Särskilt tack till Tor som stod upp för hyfs och fason i debatten. Tor och jag är inte överens i alla delar av upphovsrättsfrågan, men vi kan diskutera våra åsiktsskillnader på ett respektfullt sätt.45 Marie:

skriven

Vad trevligt att du är tillbaka igen och med en rungande debatt dessutom! Jag avstår dock från att delta i den då ämnet redan har vänts och vridits på så pass mycket att jag inte har någonting alls att tillföra.

46 JET:

skriven

Den springande punkten som du inte besvarat är ju denna: Varför är du för att skärpa lagstiftningen gällande privat icke-kommersiell fildelning när den enligt ALLA oberoende undersökningar inte skadar upphovsmännen, utan snarare tvärtom?Ta Arctic Monkeys, som dels slog igenom och fick sitt skivkontrakt helt och hållet på grund av (då laglig) privat fildelning, men vars debutskiva fanns tillgänglig flera veckor före den släpptes - och laddades ned i enorma mängder. De var alltså inte redan jättekända som Coelho och NIN ovan, och därmed borde skivan ju ha sålt väldigt dåligt, om medieindustrins påstående om att fildelning skadar artisterna skulle stämma.Deras debutskiva Whatever People Say I Am, That's What I'm Not var när den släpptes i januari 2006 den snabbast säljande debutskivan i Storbritanniens historia. Och den är ingen statistisk avvikare, utan liknande exempel - om än kanske inte fullt så dramatiska - finns i mängder.Så varför är det så förtvivlat viktigt att motarbeta icke-kommersiell fildelning till kostnaden att beskära stora delar av internets fördelar, avskaffa brevhemligheten och meddelandeskyddet på nätet och strypa den mångfald som den fria fildelningen bevisligen har skapat de seanset tio åren (då t.ex. de fyra stora skivbolagens andel av marknaden sjunkit från 90 till 70 procent)?Det är på många sätt olyckligt att upphovsmän förlorar lite mer av kontrollen över hur deras verk sprids och används, men priset man får betala för att försöka - antagligen fruktlöst - återta den kontrollen är att offra integritet, rättssäkerhet och grundläggande juridiska principer (som att företag inte ska få agera privatpolis).Snatteriet kostar samhället miljardbelopp varje år, och man skulle säkert kunna komma tillrätta med det genom att varje kund på Ica ledsagas runt butiken av en beväpnad vakt, men är det verkligen värt priset? Om man är emot ett sånt förslag betyder det på intet vis att man är för snatteri, bara att man anser att åtgärder ska stå i proportion till brottets skadeverkan.

47 Tor:

skriven

@JET:

Om jag har förstått saken rätt så är En liten tant kritisk till IPRED, men positiv till grundtanken om upphovsmannens rätt till kontroll över sitt verks spridning (alternativt rätten att tjäna pengar på dess användning). Så jag tror inte att hon föreslagit något avskaffande av brevhemligheten m.m. utan det kan vara värt att inrikta diskussionen kring just nyttan/skadan med lagstiftning som förbjuder "icke-kommersiell fildelning".Förresten tycker jag att begreppet "icke-kommersiell fildelning" är mycket märkligt. Nästan all digital distribution är ju nästan gratis idag, så det som är viktigt är ju i vilket syfte verk används. Jag antar att det oftast är det som avses, men det kan ändå vara värt att förtydliga.

48 JET:

skriven

Men att kontrollera eller med tvångsmedel strypa den privata icke-kommersiella fildelningen är inte möjligt utan integritetsintrång som avskaffar bl.a. brevhemligheten (som är inskriven i den svenska grundlagen f.ö.).Icke-kommersiell fildelning är inte alls ett konstigt begrepp; det är helt enkelt fildelning som inte görs i vinstsyfte, i de allra flesta fall av privatpersoner mellan privatpersoner.Sajter som ryska AllofMP3.com som säljer nedladdningsbara filer utan att ge ett öre till upphovsmännen ska man definitivt försöka göra något åt, och alla fall där artisters verk används för att generera inkomst ska de självklart ha en del av kakan. Det är inte ens den mest militanta piratpartist emot.Man ska komma ihåg att upphovsmän redan sedan tidigare inte haft full kontroll över vad som händer med deras verk. Man har sedan länge kunnat kopiera fysiska produkter och sprida innehållet till vänner, eller låna ut eller sälja dem vidare till andra. Tro inte att mediebolagen inte försökt eller velat stoppa allt sånt också (minns "home taping is killing music"), det är bara det att det inte funnits metoder att göra det. Nu finns det metoder att kontrollera vem som fildelar (även om de är osäkra, grundlagsvidriga, integritetskränkande och snart springs om av teknikutvecklingen), men man måste se till de eventuella skadeverkningarna. Alla som är för att man ska bevaka nättrafik för att komma åt digitala snatterister viftar bort all oro för hur en sån insyn i folks digitala liv (som är en enormt stor del av den moderna människans vardag) komemr att kunna missbrukas, vilket är absurt när historien visar att såna maktmedel nästan ofelbart missbrukas till slut.Och, som sagt, om man vill införa sånt för att man vurmar för upphovsmakare så är frågan varför, när det visats om och om igen att de generellt inte tar nån störe skada av det, utan snarare tvärtom.

49 ab:

skriven

1. Om jag vill sprida mina verk gratis ska det vara något jag själv har beslutat.2. Jag vill ha betalt för mitt jobb. Det är min ev talang, det är min tid, det är mina ansträngningar. Det är mitt liv.3. Om fem hundra tusen människor laddar ner, spelar det mindre roll om man kallar det kommersiellt eller ej.4. Musikers, författares upphovsrätt måste vara helig - precis som rätten till den egna kroppen.5. Arrogansen hos dem som hävdar att "kulturen är fri" är oändlig och kommer ur en djup okunnighet och en djup själviskhet. De vill ha! Vad det kostat den som skapat det de vill ha är ointressant.

50 JET:

skriven

1. Det enda sättet att stoppa att verk sprids är att A) inte släppa dem eller B) lägga ned internet. Som B räknas även om nätet finns kvar som en stenhårt kontrollerad polisstat där bara mediebolag har publiceringsrätt - med mindre stoppar man inte att digitalt kopieringsbara verk inte sprids. Då återstår ändå sneakernets, vilka blir helt omöjliga att kontrollera om man inte förbjuder stora bärbara hårddiskar.2. Har du läst exemplen ovan? Fri fildelning ger fler människor än någonsin möjlighet att tjäna pengar på sin konst. Det ökar mångfalden och ger upphovsmän möjlighet att tjäna mer än någonsin på att vara mer nischade. Man behöver inte alls sänka sig till minsta gemensamma nämnare för att få en hyfsad inkomst, när det räcker med att man apellerar till ett par tusen människor.3. Vad är bättre: om ingen laddar ned och du säljer tusen böcker eller om femhundratusen laddar ned och du säljer tiotusen? Om du bland femhundratusen nedladdningar inte kan få tillräckligt många inbitna fans som är villiga att betala dig för det du gör, då är du förmodligen inte bra nog för att beröra folk.4. Då kan ju storbolagen börja med att inte kränka upphovsrätt till höger och vänster. I mitt yrke som undertextare kränks vår upphovsrätt av storbolag dagligen, och om vi klagar så blir vi utan uppdrag. Så självklart ska upphovsrätten finnas kvar och man ska ha betalt så fort det man gjort används i vinstsyfte - men exemplarförsäljningen är inte en rimlig modell längre. Man måste tänka om, och det är inte bara långt ifrån omöjligt, det ger många fler möjligheter till inkomstkällor för den som inte är feg eller bitter.5. Det kommer alltid att finnas snyltare, samma som förut bara kopierade alla skivor på band från sina kompisar eller spelade in musik från radion, men om man som konstnär bygger upp en bas av beundrare som vill höra/läsa/se mer av det man gör, så kan man som sagt tjäna bättre än någonsin.Det handlar mindre om hur bra man tycker att det är att det är lätt att digitalt mångfaldiga och sprida verk (jag tycker själv att det finns många problem och nackdelar med det) som att man inser att det är där tekniken står. Med mindre att man i stort sett avskaffar (eller beskär den så mycket att alla dess eventuella fördelar försvinner) så kommer man inte till bukt med det. Och - som jag redan sagt flera gånger - alla oberoende undersökningar visar att både upphovsmän och samhället i stort tjänar på fildelningen. Problemet är att man som upphovsman förlorar viss kontroll - man har aldrig haft fullständig kontroll över alla aspekter av verkets spridning och nyttjande ändå - men om man bara är villig att släppa sargen och komma in i matchen så finns det massor med möjligheter.Vad är det du så förtvivlat rädd för, Annika? Tror du verkligen att alla dina potentiella kunder är snåla och onda?

51 ab:

skriven

JET - vad du missar är min rätt att besluta om mina egna verk. Om jag som du tycker det är bra reklam att släppa böcker fritt på nätet kommer jag förstås att göra det. Du spekulerar fritt om nytt och onytta, men det är inte din egendom jag diskuterar utan min. Du kan ha rätt, du kan ha fel - men det är inte du som ska besluta saken. Det är jag.

52 JET:

skriven

Du kan besluta att din egendom inte sprids genom att inte släppa dem till att börja med. Så enkelt är det.Hur menar du annars att det skulle gå till? Kan du ens börja svara på det? Hur tycker du att det ska säkerställas att verk inte kopieras och sprids UTAN att all datakommunikation övervakas och katalogiseras för alla människor, även all den kommunikation som är personlig, laglig och privat?Det är varken ditt eller mitt beslut att internet och den digitala utvecklingen ser ut som den gör.Din argumentation är lika absurd som som du skulle kräva att dina böcker svävar och när nån påpekar att de inte går eftersom gravitationen faktiskt finns bli snäsig och säga att det minsann är DITT beslut att boken ska sväva.Det jag försöker påpeka är att du kan orera hur mycket du vill om att du kräver en möjlighet som är i praktiken omöjlig att återinföra om man inte vill lägga ned internet och förbjuda bärbara lagringsmedia. Vill du det?Jag lovar dig att det suttit tiotusentals tekniker och programmerare och försökt komma på hur man gör, men ändå har ingen kommit fram med nån metod som inte innebär enorma integritetskränkningar. Har du läst på i ämnet alls? Har du till exempel läst Lawrence Lessig?Verkar det inte tusenfalt smartare att inse vad nätet innebär och försöka anpassa sig?

53 ab:

skriven

"Du kan besluta att din egendom inte sprids genom att inte släppa dem till att börja med. Så enkelt är det."Det måste vara det dummaste jag har hört på länge. Och att likna möjligheterna att sno andras material på nätet vid en naturlag som gravitation är mer än lovligt fånigt. Att folk skulle kunna ha en etisk agenda föresvävar dig överhuvudtaget inte. Det är säkert sant att alldeles fruktansvärt många inte har denna etiska känsla, men att inte alls ta med den i diskussionen är arrogant.Det är oerhört enkelt att stjäla mina böcker. Det är ingen anledning att tycka att det är riktigt, eller att fräsa åt mig när jag fortfarande hävdar att det jag skapat faktiskt är mitt arbete.Vad som sedan är smartast för mig att göra i det läget är en helt annan sak. Bakom din arrogans skymtar jag en villrådighet och ett visst obehag över att verkligheten ser ut som den gör, att det faktiskt inte går att skydda ens arbete. Och det tar du ut på mig.54 JET:

skriven

Om du ska debattera det här, Annika, så måste du ta ställning till frågorna som uppstår:1. Anser du att vi ska beskära internet och underminera den personliga integriteten i syfte att skydda rätten att ta betalt av varje person som tar del av ett verk?2. Anser du att man ska ignorera eller avfärda alla studier som visar att varken upphovsmän eller samhället i stort tar skada av fildelningen?3. Om mitt uttalande som du citerar är så oerhört dumt, vet du om något sätt att göra det möjligt att kontrollera vad som sprids på nätet och hur det sprids?4. Vill du lägga ned internet och förbjuda bärbara lagringsmedia? Om inte, se fråga tre.Jag speglar som mest din egen arrogans när du ställer krav som är i praktiken ogenomförbara. Jag pekar på fakta; så fungerar nätet och digital teknik, det här visar studierna, det här blir effekterna om man försöker återgå till det förflutna. Men du bemöter inte det, utan gör nån sorts vaga utfall mot min attityd.Det är inte jag som ängslas över folks allmänna vilja att betala för sig till de upphovsmän som de uppskattar, utan det är du. Jag tror att folk - särskilt yrkesarbetande vuxna människor - mer än gärna betalar för den media de konsumerar, särskilt om de vet med sig att pengarna går ganska så direkt till upphovsmannen ifråga. Men jag tror också att hetsjakten, lögnerna, smutskastningen och den ludditiska teknikfientligheten från dem som (felaktigt) påstår sig försvara alla upphovsmän gravt underminerar viljan att betala för nåt alls.

55 En liten tant:

skriven

Hoppsan!

Här är ni och debatterar fast jag avslutat diskussionen.Alla argument om varför jag som upphovsman ska behålla upphovsrätten har jag dragit om och om och om igen. Därför går jag inte in i den diskussionen igen.Jag är kritisk till allt som handlar om integritetskränkning. Tack Tor för att du fortfarande bemödar dig om att förstå var jag står.Däremot är jag inte för att legalisera kriminella aktiviteter som en lösning på integritetskränkande övervakning av lagar.Argumenten som lyder

"alla göra det" och "det går inte att stoppa"är argument som visar att man givit upp om människan som en moralisk varelse.56 JET:

skriven

"Argumenten som lyder "alla göra det" och "det går inte att stoppa" är argument som visar att man givit upp om människan som en moralisk varelse."Nej, precis tvärtom; att man tror att det inte krävs tvångsmedel för att människor ska göra rätt för sig är att ha gott hopp om människans allmänna moral."Däremot är jag inte för att legalisera kriminella aktiviteter som en lösning på integritetskränkande övervakning av lagar."Då måste jag fråga vad du tycker att lösningen är; att vi kränker nätintegriteten för alla "men bara lite", eller att det är fortsatt olagligt på pappret men de facto lagligt, då det inte går att se till att någon efterlever lagen.Det finns nämligen på grund av hur internet och datorer fungerar ingen kompromiss där integriteten skyddas OCH man kan kontrollera vad de ettor och nollor som skickas till och från en person egentligen representerar. Om det fanns, tror du verkligen inte att någon hade visat på en sån metod vid det här laget?Även om det låter fint och sansat att vara för en kompromiss, så finns det faktiskt situationer där en mellanväg antingen inte är möjlig eller inte är en kompromiss egentligen. Om man är emot att nån ska hoppa fallskärm från 20 000 meters höjd är det ingen kompromiss att få dem att hoppa från 10 000 meter med en hälften så stor fallskärm.Och att bara kränka nätintegriteten, brevhemligheten och rättsäkerheten lite grann är som att bara våldta nån lite grann. En rättsosäker övervakningsstat (särskilt en där privata intressen har hand om övervakningen för att gynna sina egna ekonomiska intressen) blir inte bättre av att man t.ex. slumpar bort vartannat resultat så att bara hälften så många människor kränks.

57 En liten tant:

skriven

Jet:

Hur i alla dagar citerar du? Du använder citatecken runt meningar som om det vore det jag skrivit men du OMFORMULERAR och ger din tolkning men sätter citattecken runt om. Det är inte att citera.Om du ska diskutera mitt nya inlägg får du dessutom hålla dig i det forumet. Här är diskussionen avslutad.

58 JET:

skriven

Ursäkta? Bägge citatsjoken är exakta återgivningar där jag bara rensade lite bisarr formateringsnoja för att göra det tydligare och tajta till texten visuellt.Jämför:Argumenten som lyder

"alla göra det" och "det går inte att stoppa"är argument som visar att man givit upp om människan som en moralisk varelse.Med:"Argumenten som lyder "alla göra det" och "det går inte att stoppa" är argument som visar att man givit upp om människan som en moralisk varelse."Och jämför:Däremot är jag inte för att legalisera kriminella aktiviteter som en lösning på integritetskränkande övervakning av lagar."Däremot är jag inte för att legalisera kriminella aktiviteter som en lösning på integritetskränkande övervakning av lagar."Vad tusan anser du att har jag formulerat om? Och snacka om tröttsamt sätt att vägra ta debatten.F.ö. har jag har inte ens sett ditt nya inlägg och mina kommentarer här har inget med det att göra.

59 LL:

skriven

Hittade hit från Inga. Oj, vilket rabalder! Jag har inte orkat läsa ens hälften.

Om någon snor din publicerade text kan du få hjälp av juristerna på Alis.se. De vill som ersättning ha 15% av ditt ev. skadestånd. Bra, va?

Kommentera här: