Extremt glädjande! Att de inte var fler

43,8 % av alla röstberättigade röstade i EU-valet i Sverige.
7,1% av dessa röstade på PP.
Det var inte 7,1% av alla röstberättigade som röstade på PP.

c:a 200 000 individer av 6,8 miljoner röstberättigade personer sa alltså odelat och helhjärtat ja till Piratpartiets krav på kraftiga inskränkningar i upphovsrätten.
200 000 tycker att det är deras rätt att tillskansa sig musik, böcker och film gratis.
Extremt glädjande att de inte var fler.

Ser med stort intresse fram emot rapporteringen av PP:s verksamhet i Bryssel.  Den första fråga media bör ge oss svaret på är vilken grupp PP tänker ansluta sig till i EUparlamentet.

Den samlade högern i EU lär knappast driva PP:s hjärtefråga. Att ansluta sig till den samlade vänstern är förstås en möjlighet. Åtminstone svenska vänstern överväger ju att legalisera upphovsrättskränkningar. Men en sådan grupptillhörighet skulle kanske kunna få ett och annat ögonbryn att höjas bland de som röstat PP till EU. Den gröna gruppen finns naturligtvis också.  Men även om de svenska miljökämparna friat till upphovsrättskränkarna så har den samlade gröna gruppen högst troligt helt andra frågor att slåss för. Fler grupper i minskande storlek finns, dock har ingen av dem inskränkning av upphovsrätten som första fråga.

Återstår då att vara grupplös. De grupplösa har mindre inflytande än de som kan bilda grupper. Men även de grupplösa har ett eget gemensamt sekretariat.  Så risken är stor att PP:s företrädare i Bryssel kommer att trängas vid kopiatorn tillsammans med europeiska högerextremister av en kaliber som minner om 30-talets Europa. Frågan är om de har så stort intresse av vare sig  upphovsrättskränkningar eller att minska övervakning av medborgare.

PP:s företrädare kan således få fem välbetalda år i Bryssel utan att kunna åstadkomma ett jota för sin 200 000 man starka valmanskår. Jag förslår att de av dessa 200 000 som aktivt verkat som nätmobb mot oss som inte delar PP:s åsikter, går i förebyggande terapi  så inte besvikelsen i så fall blir dem övermäktig.


DN     DN     SvD

SvD      Aftonbladet     Expressen
1 Gustaf Stenström:

skriven

Jag är en av 200 000. Men det var inte ett skäl som presterades på den här blogen som stämde med varför PP fick min röst. Konstigt är det att också att en femtiotalets inte har bättre hvs ån att förslå att jag ska gå i terapi. Vad var det det handlade om. Att PP skulle få real makt EU nu? Nej det tror jag inte det handlade om. Utan det handlar om integritet. Min rätt att inte bli avlyssnad utan att jag har publicerat något. Rätten att inte få mitt epostkonto avslyssnat utan beslut från svenska domstol tex. Om det handlar om upphovs rätt så är det inte en stor fråga för många av oss 200 000.. Utan rätten att gå på våra gator utan att bli filmade av en webkamra som inte har beslutats av domstol. Eller rätt till att säga ja om man på sjukhuset vill ta DNA porver för att lägga i ett register som är sökbar för polis och andra myndigheter. Och efter som alla andra partier har sagt ja till detta så har också alla och då menar jag alla partier! Tagit ett kraftigt avstånd mot demokratin! Och så gör även som jag försåt en liten tant.

Trist att 50-talisterna ska vara så outbildade och okunniga! Nu borde kanske gå i terapi? Eller nej förlåt det var ju vi som skulle göra det... född 1971

2 En liten tant:

skriven

Gustaf Stenström:

Är du alltså en av de som varit en aktiv nätmobbare?

Det var endast de som ägnat sig åt det av de 200 000 som jag föreslog skulle gå i terapi.Upphovsrätten är inte en stor fråga för er.

Nej, men för oss enskilda upphovsrättsinnehavare är det en mycket stor fråga.När det gäller integritetsfrågor och övervakning som FRA har vi samma åsikter.När det gäller IPRED har vi olika åsikter.

3 HDR-fotografen:

skriven

En anledning till att jag röstade på PP är att jag är rädd om mina kunder. För en månad sedan fotograferade jag för Sveriges största bensinpumpsföretag. Bilderna var det mycket hemligt med. Snyggt det skulle varit i Alliansens övervakningssamhälle där tull ska snoka igenom människors digitala media.

4 En liten tant:

skriven

HDR-fotografen:

Det var ett klent argument för att rösta på just PP. Det finns inget parti som stödjer att att tull och polis ska ha rätt att söka igenom persondatorer och mp3-spelare om det inte föreligger brottsmisstanke. Inte ens KD som är starkaste försvarare av upphovsrätten.Se undersökning hos IDG

http://idgmedia.idg.se/2.3276/1.232973/ska-polis-fa-soka-igenom-datorer-utan-brottsmisstanke

5 FredrikN:

skriven

Jag röstade inte alls men har svårt att förstå varför upphovsrätten ska bibehållas och än mindre ge privata företag rätt att göra integritetsintrång.Att upphovsrätten skulle vara viktig kan jag inte hålla med om. Tvärtom ser jag kopierandet som en förutsättning för den intellektuella och konstnärliga utvecklingen. Eller borde alla musiker som använder den tempererade skalan ge royalti till Bachs barnbarns barnbarns...? Jag känner inte till ditt område men det finns säkert motsvarande där. Det är inte en rättighet att leva på sin hobby.

6 JMB:

skriven

Hej en liten tant!Jag är en av de som ser integritetsfrågan (inte fildelningsfrågan) som så viktig att jag arbetar aktivt i Piratpartiet och av naturliga skäl ser jag därför lite annorlunda på valresultatet :-)Jag har full förståelse för att du är bekymrad över hur upphovsrätten kommer att utvecklas framöver men jag blir lite fundersam när du säger att du delar våra åsikter när det gäller integritet samtidigt som du är positiv till IPRED. Det är ju nämligen så att en effektiv implementering av IPRED förutsätter just den övervakning och massregistrering du antyder att du är emot. Detta på grund av att det finns exakt ett sätt att kontrollera att lagen efterlevs och att överträdelser beivras - att i detalj övervaka och analysera all internettrafik.Anledningen till att jag stödjer Piratpartiets linje att reducera upphovsrätten i tid samt att legalisera ickekommersiell spridning av upphovsrättsskyddat material är att jag inte anser det rimligt att samtliga medborgare övervakas utan egentlig brottsmisstanke enbart i syfte att försvara ett fåtal yrkesgruppers rättigheter (vissa skulle säga privilegier).Inbyggt i IPRED finns även en stark försvagning av den allmänna rättssäkerheten eftersom IPRED ger penningstarka företag och organisationer större möjligheter att driva civilrättsliga processer mot privatpersoner. I sådana processer krävs stora resurser för att över huvud taget sätt kunna försvara sig. I praktiken innebär alltså IPRED att det räcker med misstanke om brott för att fullständigt slå enskilda personers ekonomi i spillror. Inte heller detta anser jag är rimligt enbart för att försvara upphovsrättens nuvarande utformning.Så ser jag på saken. Du har en annan åsikt om IPRED och jag vill gärna höra mer om hur du ser på relationen mellan integritet, rättssäkerhet och upphovsrätt.Mvh JMB

7 En liten tant:

skriven

Fredrik N:

Se där, en som anser att kulturarbete inte är riktigt arbete. I förlängningen en kulturföraktare.

Missunsamheten lyser i ditt inlägg.Man kan förvisso ägna sig åt kultur och skapande enbart som hobby, för att det är kul, man mår bra men har inga särskilda ambitioner med det och kanske inte heller någon större talang för det. Men man håller på ändå för att det är kul.Se'n finns det de som är bättre på att sjunga, komponera, spela instrument, dansa, spela teater, måla, skulptera och skriv böcker än andra. De människorna ger oss andra möjligheter till att ta del av stora kulturupplevleser på olika områden. För att bli så bra att andra kan ha behållning av det man gör krävs både kunskap och träning. Precis som inom vilket annat yrke som helst.Då är det inte frågan om hobbyverksamhet.Jag skriver böcker. Böcker som givits ut på förlag. Böcker som säljs. Men jag kan inte försörja mig på mitt författarskap trots att det tar otroligt mycket tid att skriva med all research som ska göras etc. Eftersom det är böcker i en nisch som aldrig kommer att nå upp till försäljningssiffror i stil med bestsellerförfattare tjänar jag inte mycket på dem. Men det lilla jag tjänar är viktiga bidrag till mina möjligheter att ta tjänstledigt för att skriva. Om jag inte äger upphovsrätten till mina böcker kan jag inte ens tjäna de små summorna på dem.Som hobby ägnar jag mig åt att måla och teckna. Jag har inte någon stor talang på området och ingen enda människa skulle vara intresserad av att vare sig stjäla eller köpa mina alster.Men jag har i alla fall upphovsrätt till de fula tavlorna. Skulle det plötsligt bli inne med hemsk konst och någon vill komma åt mina verk, ja då ska jag naturligtvis få betalt.Den som vill använda sig av/ äga det jag skapat ska betala för det. Hobby eller ej.

8 En liten tant:

skriven

JMB:

Jag menar att den storskaliga upphovsrättkränkingen har spelat makten i händerna genom att vara just storskalig. IPRED är en logisk konsekvens därav.Personligen är jag inte för jakt på enskilda individer som på kompisbasis delar filer med varandra, gör motsvarigheten till blandband etc.Däremot är jag starkt för jakt på enskilda individer som laddar upp upphovsrättskyddat material till publika fildelningssajter. Då sprider man upphovsrättsskyddat material till hela världen. Och det är något helt annat än att dela sin musik med kompisen.

(På ett filosofiskt plan är vi förstås alla vänner men nu pratar vi business. :-))Jag är också helt för jakt på de individer eller organisationer/företag som tillhandahåller fildelningssajter för illegal fildelning av upphovsrättskyddat material.Ett avskaffande av/inskränkande av upphovsrätten medför avsevärda ekonomiska konsekvenser för oss små och medelstora aktörer i kultursektorn. Avesvärt mindre summor än för Gessle, Andersson, Guillou m.fl som många tar som exempel på sådana som inte behöver tjäna mer. Jag tycker att det är en märklig hållning i sig - att bara för att man säljer böcker eller musik så får man inte bli rik på det. Det borde i så fall gälla alla företagare. Dvs att det ska sättas en gräns för hur mycket man får tjäna.I förlängningen av det argumentet borde således Ingvar Kamprad ge bort grejorna på IKEA nu.Men de mindre summor jag kan tjäna pga upphovsrätten är helt nödvändiga för att jag ska ha råd att hålla på med min verksamhet.Ett avskaffande(inskränkande av av upphovsrätten ger istället helt nya aktörer möjligheter att tjäna stora pengar på andras skapande. Här skulle reklamfinansiering verkligen kunna göra torrentmästare rika på kort tid.Det är en otroligt konstig omfördelning av pengar i kultursektor, klart sämre för den enskilde upphovsmannen än dagens (snåla) avtal med skivbolag coh förlag eftersom ett avskaffande av/inskränknande av upphovsrätten innebär att upphovsmannen inte längre har rätt till någon ersättning alls.

9 FredrikN:

skriven

Märkligt svar från din sida. Nej,jag är inte föraktare av kultur, tvärtom anser jag det mycket viktigt. Men tydligen är du så stor och viktig författare att du själv kommit på alla berättarknep, alla genrer du jobbar i eftersom "Den som vill använda sig av/ äga det jag skapat ska betala för det. Hobby eller ej." Du har alltså själv hittat på inre monolog, peripeti, utveckling hos huvudpersonen etc? Gratulerar! Har du inte det ska du således leta upp de stora mästarnas efterlevande och ge dem royalti, eftersom du utnyttjar det andra skapat. Känns fint eller hur?

10 Thomas:

skriven

Alltså, bara 200000 personer med politiskt tunnelseende behövdes för att ge oss en en ny EU-parlamentariker ... intressant!

11 Bloggblad:

skriven

Jag tänkte allt på dig igår!

Du vet ju att jag också är rädd om min upphovsrätt - men jag orkar inte ta nån debatt med alla som du gör.

I dag kom en packe friex till mig med fina nyutgivna noter, undrar just hur många som kommer att kopiera dem "fritt"....12 En liten tant:

skriven

FredrikN:

Det där är trams.Thomas:

Ja, visst är det.bloggblad:

Tröttsamt är det. I synnerhet med de otrevliga. Men man kan inte vika sig för det. Men jag förstår absolut om man inte orkar ta nätdebatten. Men tala högt om det bland vänner, bekanta och arbetskamrater. Få folk att förstå vad upphovsrätt innebär.

13 FredrikN:

skriven

Trams? Ja så kan man ju argumentera....

14 JHSV70:

skriven

Usch, det var en otrevlig blogg. Hit finns ingen anledning att återkomma

15 malou:

skriven

Jag beundrar dig verkligen för att du orkar hålla på och argumentera med människor som läser dina svar som fan läser bibeln. Själv skulle jag gett upp för länge sedan! "Trams" är en helt riktig karaktäristik!

För mig är det fullkomligt självklart att kulturarbete är just arbete, att författare/bildkonstnärer/musiker/tonsättare skall ha upphovsrätten till sina verk. Fortsätt så länge du orkar, du behövs!

16 En liten tant:

skriven

Malou:

Tack för uppmuntran.

Även om man inte orkar med nätdebatten, vilket jag har all förståelse för så är det viktigt att lyfta frågan bland vänner och arbetskamrater.

17 Grumpy Old Geezer:

skriven

@FredrikN "Det är inte en rättighet att leva på sin hobby." Du menar uppenbarligen att (konstnärligt) skapande inte kan vara ett arbete. Gäller det också t.ex. pressfotografer?Som amatör inom ett antal fält är jag mycket medveten om att det jag gör sällan eller aldrig kan komma upp i samma klass som proffsens.Sen kan det ju vara bra att kolla vad som faktiskt skyddas av upphovsrätt, t.ex., så finns det inget som hindrar dig från att skriva en parodi på Wallander, Stålmannen, eller typisk U2 låt. Att kopiera kompositör Xs stycke eller hand bok om hur han komponerar är en sak, att använda sig av hans kompositionsmetod en annan.Jo, jag vet att somliga hävdar att eftersom allt bygger på och/eller är inspirerat av något någon annan skapat tidigare så tillför författaren/kompositören/fotografen/… inte något nytt, men hela poängen är väl snarast att det är det denne gör (även om resultatet kan bli sämre än förlagan …). Att kombinerat gammalt på nytt sätt är ju ett skolexempel på kreativitet.Inom vetenskap är kopiering och andra former av plagiat en dödssynd; informationen skall vara fritt tillgänglig, men att utge sig för att vara upphovet till någon annans arbete, det får man inte.

18 En liten tant:

skriven

Grumpy Old Geezer:

Välkommen hit och jag är helt överens med dig.

19 Calle Fridén:

skriven

Du är en sån som fildelningsfanatikerna inte gillar. Eftersom du är en sån som faktiskt förlorar pengar på det här. Jag har själv en studiomusiker i min familj - hans inkomster har sjunkit dramatiskt på grund av fildelningen, eftersom han är beroende av de intäkter som försäljningen ger. Att hävda att han "får ge sig på turné eller ge konserter" är bara larv.

Problemet för fildelningsentusiasterna är att de a) bara vill debattera på sitt sätt, b) att de bara vill tro att de ger sig på mega-artisterna. För man in småföretagande musiker, läroboksförfattare - och försök tjäna pengar på att högläsa läroböcker! - eller dokumentärfilmare så är det inte lika hjältemodigt längre.

Jag har träffat ohyggliga mängder presumtiva PP-väljare under valrörelsen, byggjobbare är förmodligen en av deras starkaste väljargrupper, och jag väntar fortfarande på den som valde PP för dess kamp för demokrati och yttrandefrihet.

Han finns säkert, och jag väntar. Men till dess anser jag att det var den fria fildelningen som skickade den medelålders mannen till Bryssel.

Jag håller dessutom med dig om nät-mobbningen. Min egen blogg har formligen bombarderats de gånger ämnet varit på tapeten, och inte alltid så trevligt.

Frågan är ju om rätten att vara otrevlig anonymt är nästa stora fråga för piratisterna

20 Andreas Karlsson:

skriven

Calle Friden:

Jag är en av dem som röstade på PP, men jag gjorde det inte för att ruinera kulturbranschen. Jag bryr mig inte om huruvida den fria fildelningen blir laglig eller förblir olaglig.Det jag bryr mig om är konsekvenserna av att upprätthålla upphovsrätten till varje pris. Om en mycket stor del av svenska folket inte respekterar just den lagen, och man inte kan få dem att tycka annat än att det är ok att fildela, ska man då införa massiv övervakning för att kunna beivra detta brott?Vi pratar inte om en liten grupp här, vi pratar om hundratusentals och det bara i Sverige.

Det här går inte att lösa med hårdare lagar och mer kontroll, det här går bara att lösa genom att man driver fram en utveckling som gör att man kommer ifrån denna konflikt.Vi måste skifta fokus från hur vi ska upprätthålla upphovsrätten till hur vi ska anpassa den till dagens samhälle, utan att för den skull avskaffa den. Idag är det i princip anarki, inte många respekterar upphovsrätten i den digitala världen. Vem tjänar på det? INGEN!Det är därför vi måste hitta hållbara modeller för att kreatörerna ska kunna få betalt för det de gör. Jag säger inte att de ska få betalt för varje kopia, ty det är en teknisk omöjlighet att spåra varje kopia i den digitala världen, för att inte tala om den totala övervakning det skulle kräva. Det går inte att prata om exemplarframställning, eftersom allting finns i obegränsad mängd på internet.Betalningsmöjligheter finns i form av STIM-pengar och licensieringspengar från tv- och radio-kanaler. Det går även att få donationer från de som gillade verket. Det finns många sätt att få betalt, men det går inte att ta betalt för varje kopia som görs.Att gå från att sälja plastbitar för 200 kr st till att sälja mp3-filer för 10 kronor st, det är inte utveckling. Speciellt inte om mp3-filerna är så pass begränsade av kopieringsskydd att de inte går att spela på något annat än datorn.Utvecklingen går visserligen framåt, och många kreatörer och företag har nya lösningar på gång... så hoppet är inte helt ute för oss som vill ha en fredlig lösning på det hela.Nej, att jag röstar Pirat beror inte på min ovilja att betala för det jag vill ha. Jag har inget emot att betala för det jag gillar, och jag blir extra glad när det går att köpa direkt från kreatören med så få mellanhänder som möjligt inblandade.Att jag röstar Pirat beror på att upphovsrättsdebatten har spårat ur till den grad att man måste välja mellan två polariserade läger som prioriterar antingen upphovsrätten eller privatlivet. Och då väljer jag att prioritera privatlivet.När det enda sättet att upprätthålla dagens upphovsrätt blir att nagga demokratin i kanten med övervakningslagar och privatpoliser så väljer jag att ställa mig hos dem som vill ändra på upphovsrätten istället.Upphovsrätten kan man alltid reformera så att den blir bra för båda parter, men ett övervakningssamhälle kan man inte vända på rätt köl lika lätt.

Kommentera här: