"En tjôtig jävla tant"

Att diskutera fildelning är intressant.
Inte så mycket utifrån de argument som bryts. Nej, det intressanta är att studera den teknik som merparten (men inte alla) av piraterna använder sig av. Teknik i dubbel bemärkelse. Det spelar ingen som helst roll vilken vinkel man själv anlagt på problemet för debatten styrs alltid in på tekniken som sådan. I mitt förra inlägg ville jag diskutera offentlighetsprincipen i det nya digitala samhället men därav blev intet.

Vidare är personangrepp vanligt förekommande trots att ledande piratpartister uppmanar sina stödtrupper att vara trevliga. I senaste debatten nedan blev jag t.ex. uppmanad att döpa om bloggen till En tjôtig jävla tant. Det finns fler grepp i piraternas debatteknik som är intressanta att studera men just nu tänker jag ägna mig åt deras huvudargument. Det huvudargument som t.o.m. vissa politiker  börjat använda sig av.

Huvudargumentet för "reformerandet"  av upphovsrätten är
Alla gör det dvs alla laddar hem upphovsrättsskyddat material

Och som stödargument till det påståendet för man fram
1. Det går inte att stoppa
2.Att försöka stoppa illegal fildelning måste med nödvändighet innebära integritetskränkande åtgärder på bred front eller att "lägga ner internet".

Dessa tre argument bäddas sedan in i en massa sidoargument som jag kommer att återkomma till i ett annat inlägg.
 
Huvudargumentet  "alla gör det" är intressant ur den meningen att det tyder på att man helt givit upp om människan som en etiskt påverkbar varelse.

"Alla gör det" - säg den tonårsförälder som inte fått det argumentet slängt i ansiktet på sig. Är förälderns roll då att vika ner sig och säga ; jamen då så då måste ju även du få supa, knarka, köra bil utan körkort, snatta kläder, mobba klasskamrater? Eller är det möjligen så att vi som samhälle har förväntningen att föräldern ska försöka påverka sitt barn?

Att vuxenvärlden nu övertagit tonåringens eviga argument "alla gör det" känns oroande.  
Att på fullt allvar mena att eftersom många begår en olaglig handling så ska den legaliseras, är att ge upp som samhälle. 

De drogliberala måste vädra morgonluft i ett sådant debattklimat. De har ju länge försökt sig på en liknande argumentation. Vad står som nästa punkt i listan över vad "alla gör" som vi därför bör legalisera? Skattefiffel? Bidragsfusk? Hustrumisshandel?  Barnaga? Var går gränsen för vad samhället accepterar att "alla gör"? Eller är det i själva verket det som är knuten - samhället ska inte ha någonting med någonting att göra?

Jag menar att det är den etiska diskussionen som ska föras - inte frågan om hur man berövar upphovsmännen upphovsrätten. Den etiska diskussionen som syftar till att klargöra hur vi ska förhålla  oss till alla de nya vinklingarna på gamla problem som de nya fantastiska möjligheterna som den digitala tekniken medger.

Jag menar att avsaknaden av den etiska diskussionen kraftfullt har bidragit till att öppna för allehanda förslag om repressiva åtgärder från makthavares sida.


SvD  SvD   DN

1 JET:

skriven

Den etiska diskussionen är i full gång överallt, men den gäller framför allt huruvida en övervakningsstat och ett enkelriktat internet är ett pris värt att betala för att skydda upphovsmän som enligt alla undersökningar inte behöver skyddas.Vad är det du vill debattera? Huruvida det är dumt att det finns folk som tillgodogör sig kultur utan att betala för den? Det är en debatt som är avklarad i det ögonblick alla säger, "ja, det är det".Kan vi ta den riktiga debatten nu, den som du och så många andra vägrar ta; ska vi offra allt internet har att ge för att mediebolagen har tappat kontrollen över vad vi konsumerar? För det är det enda ärligt bakomliggande skälet till jakten på fildelarna - allt annat är antingen lögn eller en missuppfattning.

2 Bloggblad:

skriven

Heja tanten!

Jag noterar att det mest verkar vara män som är engagerade här... undrar just varför...

3 JET:

skriven

Genusmisstänkliggörande. Det är ju en hedervärd debatteknik. :P

4 En liten tant:

skriven

Jet: Den etiska diskussion du avser är som att slänga in jästen efter degen i ugnen.Jag har otaliga gånger skrivit om de fantastiska möjligheter internet och tekniken idag ger.För min del är det enda ärligt bakomliggande skälet till att jag värnar min upphovsrätt just det att jag själv personligen som enskild upphovsrättsman vill behålla min upphovsrätt.Jag anser att de som ska "jagas" är de som i stor skala gör det möjligt att fildela upphovsrättsligt skyddat material. Oavsett om de själva tjänar pengar på sajtens annonser eller ej. De som bygger sajter för fildelning ska åläggas ansvaret att hålla upphovsrättsskyddat material borta från sajten.(Sätt nu inte igång med att förklara att det inte ligger något material på dessa sajter - jag FÖRSTÅR fildelninsgtekniken. Men sajtansvariga har möjlighet att sortera bort länkningarna, det gjorde TPB med barnpornografi.)Vi kommer alltid att ha enskilda individer som begår enskilda upphovsrättsbrott. Dessa ska vi inte jaga med domstolarnas hjälp. Dessa ska vi påverka med den etiska diskussionen.Skiv- och filmbolagen behöver sedan förändra sina affärsmodeller - absolut.

5 Colldén:

skriven

En liten tant:Om du t ex skulle hålla en föreläsning eller annat framträdande av vilken sort som helst, anser du att du har den moraliska rätten att kontrollera hur folk privat härmar eller upprepar det de snappade upp från ditt framträdande? Om inte, varför inte?6 Josip:

skriven

Aaah,

en blogg som inte är översvämmad av strunt!

Till saken:

Det är uppenbart att en del upphovsrättshävdande är helt löjligt. Samtidigt är det lika sant att mediaindustrin har en del att svara för.

Det är nog dags för att kompromissa från alla sidor.

Det är ju en metod som fungerat förr, så varför inte nu också?

Som skapare av någonting nytt vill man gärna ha lite erkänsla, inte bara kunna konstatera att någon stjäl ens ideer. Hittills har upphovsrättslagarna och (mera tveksamt) patentlagarna, skyddat ens ide. Men nu är det alltför enkelt att knycka vad någon annat gjort. Det är alltför enkelt att (t.ex. ladda ner en uppsats och säga att man själv har skrivit den) stjäla från andra.

Svaret är inte givet. Någon sorts upphovsrätt behövs, men hur den skall se måste vi alla komma överens om. Censur är fel, lika fel som fritt användande av andras ideer utan att nämna att det faktiskt var någon annans ide.

Porr (och speciellt barn- och djurporr) har drivit fram de tekniker för strömmande video vi har idag. Visserligen grundade på forskningsresultat, men, snabbare framdrivna än vad forskningen krävde. Försök att förbjuda porr på internet är meninglöst.Angående Genusblajet är det för dumt för att kommentera.JS

7 En liten tant:

skriven

Josip:

Min uppfattning är att den enskilda upphovsmannen ska ha kvar sin upphovsrätt dvs rätten att tjäna pengar på sitt verk och rätten att ge bort det gratis om man så önskar.Se'n behöver vi diskutera olika möjligheter att hantera det i den nya digitala verkligheten.Jag menar att en etisk debatt om alla frågor som hänger samman med fildelningsteknikens möjligheter är den enda vägen.

Förbjuda porr på internet är som sagt meningslöst.

Däremot är det meningsfullt att beivra vissa former av porr som framför allt barnporr. Framför allt är det meningsfullt att driva etiska diskussioner om vad vi som människor anser vara rätt att göra mot andra.Problemen med fildelningstekniken uppstår egentligen inte i den stund någon väljer att ladda ner visst material från nätet. Problemet uppstår när någon väljer att göra det tillgängligt och problemet är vilka etiska ställningstaganden den personen gör för att rättfärdiga sitt handlande. Det är dessa etiska ställningstaganden som bör belysas i den offentliga debatten. Är det förenligt med övriga samhällets rättsuppfattning etc?Att folk tänjer på sin egen moral och laddar ner sådant som finns tillgängligt är en djupt mänsklig reaktion. Man rättfärdigar sig med att någon annan gjort det tillgängligt och att "alla andra gör det". En offentlig debatt som ifrågasätter moraltänjandet skulle dock stämma en hel del till eftertanke.

8 Colldén:

skriven

Historiskt, och fortfarande idag inom den levande kulturen, har det ju aldrig rått något liknande den "be-om-lov-etik" ni verkar utgå ifrån skulle utgöra den norm som folk idag tänjer på med fildelningen. Ett fritt kulturliv där intellektuellt utbyte och kreativitet frodas förutsätter snarare en tolerant och icke-fördömande attityd till att nyttja och bygga vidare på andras idéer.Varför skulle permissions-etiken nödvändigtvis vara någonting positivt?

9 frktjatlund:

skriven

Heder åt din argumentation och uthållighet. Jag är så trött på ultraliberaler och den "spontana" bloggbävningen som visade hur planerad och utstuderad som helst. Storebrorsamhället är en sak och fildelning, där andra än upphovet gör sig rika är en annan.

10 En liten tant:

skriven

bloggblad: Såna saker du skriver - genusmisstänkliggörande saker. Jag förstod inte att det var i sådan ärenden du var ute. Jag var dum nog att tro att du verkligen undrade över den totala dominans av män i debatten här. Jag undrade nämligen lite själv. Hittills har endast en kvinna debatterat fildelning med mig och då gjorde hon det inte här utan i form av öppna brev i sin blogg. Några kvinnor har debatterat på samma sida som jag men det är mest män som ger sig in i diskussionen.frktjatlund: Tack. Trött blir man.

11 ullrika:

skriven

äntligen nya inlägg, och äntligen kommer moralen fram i disussionen. av alla mänskliga egenskaper anser jag denna vara den som mest skiljer oss från djuren.jag har inte hunnit plöja igenom alla femtiotalet kommentarer på ditt förra inlägg. det finns inte möjlighet att få en snabbrecension eller så :)å som vanlig, hejja dej!

tjo!

12 Jörgen L:

skriven

Naturligtvis har du rätt i att "För att alla gör det" inte är ett speciellt starkt argument.Och jag förstår därmed också varför du väljer att svara på just DET argumentet...I och för sig skulle man ju kunna formulera om den argumentationslinjen till: "Förbudet mot att framställa digitala kopior för privat bruk, har mycket lite stöd i det allmänna rättsmedvetandet."Framför allt gäller detta när folk börjar fundera över vilka andra frihetsinskänkningar som skulle behöva göras för att faktiskt UPPRÄTTHÅLLA detta förbud.Och det är här den moraliska frågan kommer in som jag ser det.Tidigare har ingen del av upphovsrätten påverkat den enskilde medborgaren i någon större utsträckning, det har varit något som reglerat förhållandet mellan förlag och upphovsmän, i princip.Upphovsrätten har aldrig tidigare varit relevant för sådant som folk sysslar med hemma i sitt vardagsrum. Nu, genom den tekniska utvecklingen, har den plötsligt knackat på dörren och vill stiga in i våra hem.Då får vi plötsligt en konflikt mellan två moraliska principer, upphovsrätten och privatlivet.Och då ifrågasätter jag om det verkligen är en självklarhet att det är privatlivet som ska lägga sig platt på rygg och blotta strupen?Det är klart att man kan lagstifta mot den tekniska utvecklingen, vi tillåter inte skjutvapen hur som helst i landet.MEN är vi verkligen beredda att i praktiken stänga ner internet och förbjuda datorer för att upprätthålla kopieframställningsmonopolet, EXAKT sådant som det har sett ut under tryckpressens era? För det är det som är enda alternativet om man vill ha en lagstiftning som faktiskt stoppar icke auktoriserade kopior.Mn brukar säga att lagar åtminstone ska accepteras av en majoritet av folket. Det finns ingen majoritet som tycker att det ska vara förbjudet för två kompisar att skicka film eller musik till varandra.Att ha lagar som förbjuder sådant är meningslöst och minskar bara respekten för lagar i allmänhet.

Moralfrågan är naturligtvis grunden i hela diskussionen. I vad mån kan man äga ett "verk"? Fram till att det publiceras offentlig, ja, naturligtvis. Men sedan? När det är offentliggjort?Jag är tveksam. I vart fall handlar det om något fundamentalt annorlunda än ägande av en "sak". Det "riktiga" ägandet är ju urgammalt, det har ju antagligen funnits lika länge som människan kunnat bära med sig saker. Upphovsrättsligt ägande i form av den ideella rätten att nämnas som upphovsman, är ganska gammal, säkert tusentals år.Men rätten att kontrollera om det framställs kopior, den är inte speciellt gammal. Den är egentligen inte äldre än tryckpressen. Innan var det inte reglerat hurvida man fick framställa kopior eller inte, eftersom ingen ens tänkte tanken att man skulle kunna hindra någon att skriva av en bok man köpt.Med tryckpressen blev det plötsligt tekniskt möjligt att kontrollera kopieframställningen, eftersom den med nödvändighet gjordes på ett ganska litet antal ställen och i maskiner som var dyra och därför bara fanns i ett fåtal exemplar eftersom de krävde stora investeringar.Och så uppstod exemplarförsäljningsmarknaden. Och tanken att författaren äger rätten att bestämma över kopieringen. Men grunden var inte ett resonemang om ägande, utan om att skapa regler som i tryckpressekonomin genererade så många utgivna verk som möjligt.MEN nu är vi tillbaka på stadiet att var och en kan göra en avskrift i sitt eget hem, och då gäller inte riktigt tryckpressens logik och ekonomi längre.Och därför förs nu den här diskussionen.Kärnpunkten är alltså: Är kopieframställningsmonopolet moraliskt sett ett ägande, eller är det ett privilegium som samhället i en viss situation delat ut till upphovsmännen för att generera en viss önskad effekt?Jag ser det senare som mera sant än det förra.

13 Christer:

skriven

Jag håller med dig i sakfrågan och delar din upplevelse av att debattera med pirater. Nästan varje gång jag skrivit om fildelning så kommer det en massa debattinlägg som inte har med inlägget att göra, gärna "flera meter" långt!Förutom de punkter du tar upp så tycker jag att piraternas argument om "yttrandefrihet" och "integritet" är mest stötande. Det är viktiga frågor som jag anses förlöjligas genom att de används i det här sammanhanget.Kämpa på tanten! :-)

14 Tor:

skriven

Jag tror att det är oundvikligt att synen på upphovsrätt formas både av principer och pragmatism. Den politiker som inte tar hänsyn till hur verkligheten ser ut kan hamna väldigt snett. Däremot kan jag hålla med om att den principiella diskussionen litet försvunnit ur debatten, eller kanske istället kommit att handla enbart om integritetsaspekten. Jag tror att det beror på att debatten blivit väldigt polariserad och att folk gör det alltför lätt för sig.<i>"Alla gör det, dvs. alla laddar hem upphovsrättsskyddat material"</i>Ja, argumentet att detta skulle vara avgörande förekommer. Men dels tror att det är dåligt genomtänkt, dels tror jag att det i vissa fall kan vara ett annat sätt att uttrycka det mer intressanta påståendet "Det finns en folklig acceptans för fildelning av upphovsrättsskyddat material" (jag tar inte här ställning till huruvida detta är sant eller ej).Det finns två poänger:

1) I en demokrati är det märkligt att i längden ha lagar som inte en folkmajoritet stödjer (det handlar alltså om vad folk tycker - inte om vad de gör).

2) Om en stor grupp människor regelmässigt bryter mot lagen utan att se det som ett problem, kan det i förlängningen påverkar den allmänna respekten för rättssamhället. Speciellt när det gäller unga.<i>"1. Det går inte att stoppa

2.Att försöka stoppa illegal fildelning måste med nödvändighet innebära integritetskränkande åtgärder på bred front eller att "lägga ner internet"."</i>Det är pragmatiska argument. Jag håller med om att de principiella argumenten är intressanta att diskutera separat, men i slutänden måste naturligtvis allt vägas ihop när man ska bilda sig en åsikt. Min hållning är att även icke-kommersiell användning borde vara upphovsrättsligt skyddad under en rimlig tid (så kort som möjligt, men inte så kort att upphovsmän i allmänhet skulle avstå från att skapa sina verk). Jag är däremot helt villig att offra rättighetshavarnas möjlighet att strikt upprätthålla detta monopol om det sker på bekostnad av den personliga integriteten eller rättssäkerheten. Jag är alltså villig att offra en del av upphovsmännens absoluta möjlighet till kontroll för vad jag ser som högre värden.Jag tror att de finns både de som i försök att undvika att medge för sig själva att det finns kompromisser och förlorade värden beskriver all informationspridning som positiv. Det har jag svårt att känna någon respekt för. Sedan finns det säkert även de som uppriktigt menar att informationsspridning i allmänhet har ett inherent värde. Det kan jag respektera, men har svårt att förstå det synsättet.<i>"Att på fullt allvar mena att eftersom många begår en olaglig handling så ska den legaliseras, är att ge upp som samhälle."</i>Ja, men att mena att vissa människor ska ges privilegier trots att en demokratiskt vald majoritet inte anser det skulle vara som att återinföra adelsståndet. Jag menar nu inte att du menar detta, utan ville bara nämna det som en kontrastJosip skrev: <i>"Speciellt barn- och djurporr har drivit fram de tekniker för strömmande video vi har idag."</i>Med all respekt, det där var bland det dummaste jag har hört. Du menar alltså att folk är mer intresserade av barn- och djurporr än av att se senaste Batman-filmen? Var får du allt ifrån?

15 Tor:

skriven

Christer skrev: <blockquote>"Förutom de punkter du tar upp så tycker jag att piraternas argument om "yttrandefrihet" och "integritet" är mest stötande. Det är viktiga frågor som jag anses förlöjligas genom att de används i det här sammanhanget".</blockquote>Angående yttrandefrihet kan jag hålla med om att ofta överdrivs. Men det finns även kopplingar, se till exempel Wikileaks. Vad gäller integriteten förstår jag inte vad du menar är stötande med det. Vill du utveckla litet?

16 En liten tant:

skriven

Jörgen L:

Att skapa kulturprodukter kräver investeringar i material, redskap och tid på samma vis som allt annat skapande av vilka produkter som helst. Dessa investeringar behöver kulturskaparen ha möjlighet att finansiera. En väg att få det finansierat är att folk som vill nyttja en produkt även betalar för att nyttja den. Precis som vi betalar för alla andra produkter vi vill nyttja.Att de moderna redskapen gör det enkelt att kopiera vissa kulturprodukter tar inte bort kulturskaparens behov av att finansiera originalet och kunna investera i nya produkter. Svaret på om, det du kallar, kopieringsmonopolet är att likställa med ägande, är då ja. Ägaren är den enskilde kulturskaparen.En konsekvens av resonemangen om allmänhetens rätt att ta över kopieringsrätten är att kulturproducenter då beläggs med en övre gräns för hur många kopior av originalet de får ta betalt för . Ett otroligt märkligt synsätt ur en företagares perspektiv.Det är prisnivåerna på produkt till kund som borde påverkas av att kopieringen idag är billigare än i tryckpressens barndom, inte upphovsrätten. Och hur ser det då ut idag? Tja, Lars Winnerbäcks Daugava kostar 79:- på CDON. Men det är klart - albumet har legat på Pirate Bay sedan 2007 dvs redan före skivsläppet.Jag har finansierat en independentartists skivsläpp och marknadsföring av skivan - det var definitivt inte gratis och jag ser gärna att jag får igen de pengarna. Jag har också tagit tjänstledigt och avstått lön - en annan sorts investering- för att skriva mina böcker, det skulle jag gärna se att jag fick täckning för genom försäljningen. Men det tycker du och andra pirater att jag inte har rätt att tycka. Kultur ska vara gratis att konsumera.Som jag skrivit i en annan kommentar ovan så är jag inte intresserad av att jaga privatpersoner, vilket torde visa att jag inte är intresserad av att lägga ner internet. Jag skriver: "Jag anser att de som ska "jagas" är de som i stor skala gör det möjligt att fildela upphovsrättsligt skyddat material. Oavsett om de själva tjänar pengar på sajtens annonser eller ej. De som bygger sajter för fildelning ska åläggas ansvaret att hålla upphovsrättsskyddat material borta från sajten."

17 Colldén:

skriven

En liten tant:"En konsekvens av resonemangen om allmänhetens rätt att ta över kopieringsrätten är att kulturproducenter då beläggs med en övre gräns för hur många kopior av originalet de får ta betalt för . Ett otroligt märkligt synsätt ur en företagares perspektiv."Varför är det märkligare än att musiker i och med att grammofonen uppfanns belades med en övre gräns för hur många uppspelningar de fick ta betalt för?

18 En liten tant:

skriven

Tor:

Du skriver

"Jag är däremot helt villig att offra rättighetshavarnas möjlighet att strikt upprätthålla detta monopol om det sker på bekostnad av den personliga integriteten eller rättssäkerheten. Jag är alltså villig att offra en del av upphovsmännens absoluta möjlighet till kontroll för vad jag ser som högre värden."Om du läser det jag skrev i min kommentar till JET så upplever åtminstone jag att vi är rätt överens på denna punkt.

Jag skrev:

"Jag anser att de som ska "jagas" är de som i stor skala gör det möjligt att fildela upphovsrättsligt skyddat material. Oavsett om de själva tjänar pengar på sajtens annonser eller ej. De som bygger sajter för fildelning ska åläggas ansvaret att hålla upphovsrättsskyddat material borta från sajten.

---

Vi kommer alltid att ha enskilda individer som begår enskilda upphovsrättsbrott. Dessa ska vi inte jaga med domstolarnas hjälp. Dessa ska vi påverka med den etiska diskussionen."Nyckelorden i ditt inlägg är för mig "möjligheten till strikt upprätthålla" och "absoluta möjlighet till kontroll".

Jag eftersträvar inte strikt/absolut möjlighet. Det är ju det som medför risker för övergrepp i integritetsfrågor och rättssak.Jag för mina diskussioner utifrån min position som enskild upphovsman. En liten aktör på kulturarenan. Jag kommer att hävda upphovsrättens berättigande förden enskilde upphovsmannen till döddagar. Och antagligen även från hinsides.Däremot är jag starkt kritisk till framför allt musikindustrin. De avtal som framför allt skivbolagen och i viss mån bokförlagen erbjuder artister och författare är för långtgående och binder upp upphovsmännen och produkterna för länge. Upphovsmännen borde kunna omförhandla som jag skrev om tidigare i en annan debatt.Vidare finns det andra delar av musikindustrin som inte gynnar mindre etablerade artister och det är t.ex. STIM. Ett independentSTIM borde skapas.STIM kör med samma inlåsningsgrepp som skivbolagen. Så det finns mycket att förändra för kulturens skull men att beröva den enskilda upphovsmannen rätten till sina verk är fel.

19 En liten tant:

skriven

ullrika och Christer:

Tack - va' trevligt med hejaklack! Man känner sig lätt lite ensam på upphovsrättsbarrikaden när man diskuterar i bloggvärlden.Diskuterar man i sitt vanliga liv (AFK som det ju heter nu)är det helt annat. Jag träffar faktiskt mycket sällan på den allmänhet som sägs stödja piraternas krav på "reformerad" upphovsrätt.

20 Tor:

skriven

Då är vi nog ganska eniga i vårt synsätt. Men jag tror att du överskattar nyttan med att jaga dem som driver fildelningssajter. På sikt kommer säkerligen fildelningen att decentraliseras, så jag är väldigt tveksam till om en sådan jakt ger några långsiktiga vinster. Dessutom finns det en viss risk för att rättspraxis förskjuts på ett sådant sätt att det blir svårare och riskablare att driva öppna torrent-sajter för material som kan spridas på laglig väg (sajter mer åt Vimeo-hållet än Youtube)."De som bygger sajter för fildelning ska åläggas ansvaret att hålla upphovsrättsskyddat material borta från sajten."Tycker du förresten att sajtansvariga själva skulle behöva söka bland användargenererat material eller förordar du en passiv kontroll med abuse-anmälningar likt det amerikanska DMCA-systemet?"Jag träffar faktiskt mycket sällan på den allmänhet som sägs stödja piraternas krav på 'reformerad' upphovsrätt."Hur många stödjer nuvarande längd på upphovsrätten och närstående rättigheter? Hur många stödjer PKE-systemet? Hur många tycker att Stims schablonsmässiga fördelning av intäkter fortfarande äger relevans? Helt klart är det ju så att många inte stödjer piratpartiets linje, men jag tror ändå att stödet för dagens utformning är minimalt. Det finns utrymme för förändringar men tyvärr tror jag inte att det finns något driv från de traditionella partiernas håll för att göra systemet mer rimligt.

21 En liten tant:

skriven

Tor:

Jag har inte tagit ställning till hur jag tycker att sajtansvarigas ansvar ska skötas.

Jag har inte heller någon koll på hur stor andel av befolkningen som uttalat stöder dagens utformning.Jag skrev ovan om min syn på STIM.Eftersom debatten i stort är helt svartvit och att enda lösningen som förespråkas från pirathåll är att ta av de enskilda upphovsmännen deras upphovsrätt (jaja, kortare skyddstider, 5 -10 år och utökad citaträtt och fair use)så blir det ju ett väldigt motstånd från oss enskilda upphovsmän och en hårt polariserad debatt där politiken inte vet vare sig ut eller in.De enda som kommer att tjäna på den här diskussionen är de som vi från båda håll är allvarligt missnöjda med - nämligen storbolagen. De har fortfarande resurser och får nu nya lagar att stödja sig på. Tack vare fildelning av upphovsrättsskyddat material.

22 Christer:

skriven

@Tor, kort sagt, att man ska ha rätt till integritet så att man kan bryta mot lagen.

23 Tor:

skriven

@Christer, är det inte att förenkla det hela att reducera det endast till det?

För det första bör integritetsintrånget stå i relation till hur allvarligt det misstänkta brottet är. Men det är också så att IPRED i praktiken avskaffar möjligheten att garantera sin identitet på nätet även för laglydiga. Jag vågar påstå att det skulle vara helt riskfritt att begära ut abonnentuppgifter även av andra orsaker än upphovsrättsintrång. Dessutom är det ju så att en uppgift som lämnats ut på grund av en genuin misstanke även kan användas för att kartlägga annan nätaktivitet, t ex. besökta webbsidor.

24 ullrika:

skriven

AFK? låter som en blanding av två randiga fotbollslag?!va trött jag blir på det där eviga snacket om att "lägga ner internet". vad är det för jämrans trams. ingen tänker ens tanken att förbjuda bilar trots att massor av idioter kör rattfulla varje dag.hejjahejja!

25 JM:

skriven

Lilla tant jag tycker du är mycket klok och argumenterar väl. Jag slutade själv debattera upphovsrätt för ett tag sedan av skäl som du säkert förstår. I flera avseenden tänker vi precis lika.Får jag tipsa dig om den första artikeln som jag skrev om TPB i HD: http://hd.se/kultur/2008/12/15/god-jul-beatrice/Och här ett blogginlägg med lite länkar http://jennymaria.com/?p=462Läs också gärna Fritzon http://fritzson.wordpress.com/2008/11/15/myter-om-nedladdning-igen/Det är glädjande med någon som har egna tankar och inte köper all den propaganda som basunerar ut.

26 Beelzebjörn:

skriven

Lilla tant...

Merparten av oss som inte gillar upphovsrättslobbyn vänder sig mot Bodströmslagar som rättfärdigas med upphovsrätten som alibi. Det handlar inte om artisters rätt att tjäna pengar, eller fientlighet mot företagande.Studera ACTA, och överväg konsekvenserna på sikt, för människor med känsliga data på sina digitala minnen, om tullen plötsligt får befogenhet att granska digitala minnen hursomhelst?

Industrispionage och annat är en given konsekvens - generöst tilltagna övervakningsbefogenheter missbrukas ALLTID, och historien lär oss att INTE lita på makthavare. Studera hur ACTA mörkats av makthavare... Litar du på dem? Gör du det också om SD kommer in i riksdagen 2010?Vill man skydda artisters rätt att leva på sitt skapande - fine, men det är industrins sak att anpassa sig efter rådande villkor, inte teknikens. Skivindustrin kom till på grund av ett BEHOV att hitta sätt för artister att sprida sin musik, innan bredband och iPods fanns. Nu BEHÖVER vi inte längre skivor för att ta del av musik och media, och det är marknadsaktörernas sak att anpassa sin företagsamhet. Det ska inte lagstiftas om.Man kan diskutera juridiskt om vad Pirate Bay är skyldiga till eller inte enligt gällande lag, men IPRED, FRA, ACTA etc. är rent bakåtsträvande trams, och urholkar det öppna samhället snarare än utvecklar det.Att alla gör det betyder inte att det är rätt - Att alla gör det betyder att det är DÄR marknaden finns, och DÄR näringsidkare behöver finna en ny modell....Och för övrigt, ta genusdiskussionen med t ex Emma Opassande eller Mymlan.

27 Leila:

skriven

Att diskutera genus och upphovsrätt med piratpartisten Opassande, är ungefär som att diskutera rasism med Jimmie Åkesson.

28 Dodgy:

skriven

suck Det verkade som att du skrev ett lovande inlägg om moral och etik i dagens debatt tills det kokade ner till "upphovsmän måste få betalt för sitt arbete". Det finns så vitt jag vet inte en enda människa som säger emot det. Det är en självklarhet att den som skapat något som andra människor uppskattar ska ha kompensation för sitt arbete.Jag själv börjar närma mig 30 och de flesta av mina vänner och bekanta likaså. Och många är flitiga fildelare. MEN de är också otroligt flitiga kultur-konsumenter. Vissa ha enorma filmbibliotek hemma i hyllorna, andra har boksamlingar så stora att dom inte kan ha en ens en fjärdedel av alla sina böcker framme i hemmet. Så tro mig, de fildelare som uppskattar något betalar också för sig i slutändan. MEN de betalar bara för det som dom verkligen gillar, och genom fildelning kan man sortera bort en hel massa skräp.I mina tonår i en mindre stad brukade jag spara pengar för att några gånger per år kunna åka till närmsta storstad och inhandla en hel drös med cd-skivor. På den tiden var jag överlycklig om 4-5 av de 10-15 skivorna jag köpte med mig hem var bra. Numer VET jag vad jag vill ha innan jag beställer det och slipper kasta tusentals kronor i sjön på skräp.Och sen titta bara på Roger Wallis, det är ju inte precis som att "dom elaka piraterna" som tillsammans skickat blommar och annat för nästan 50.000kr till familjen Wallis är snåla, eller så har jag missförstått snålhet....

29 En liten tant:

skriven

Dodgy:

suck skriver du.

Ja, man blir lätt trött i den här evighetsdebatten.”Det verkade som att du skrev ett lovande inlägg om moral och etik i dagens debatt tills det kokade ner till "upphovsmän måste få betalt för sitt arbete". Det finns så vitt jag vet inte en enda människa som säger emot det.”Om inte en enda människa hävdar att upphovsmännen inte ska få betalt - Vad är då det för sorts varelser som jag ideligen träffar på?”Det är en självklarhet att den som skapat något som andra människor uppskattar ska ha kompensation för sitt arbete. ”

Det är fint att vi är överens om det.

Angående blommorna till Wallis fru så har jag inte någon koll på hur mycket de kostade eller vilka som skickat dem och vilken inställning de har till att betala för filmer, musik, böcker, foton.

Dina argument om att fildelning är kulturfrämjande har jag hört från andra. Jag ska skriva ett helt nytt inlägg om det senare.

30 Gubben:

skriven

Det slår mig att "alla behöver en liten tant". Måste gör något på det temat :)

31 Thomas O.:

skriven

Jag hejar på dig! Var du gärna tjatig. Du har rätt i sak.

32 Eva:

skriven

Har du sett inlägget 12 mars på DN: http://dn.se/kultur-noje/debatt-essa/min-dikt-ar-min-1.819504 ? Det börjar så här: Upphovsrätten är en mänsklig rättighet – inte en vara.Det börjar så här: "Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 27 (2), antagen av generalförsamlingen den 10 december 1948, fastslår att: ”Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.”De mänskliga rättigheterna tar inte fasta på någon teknisk innovation, de är inte svaret på en eller annan affärsmodell. De talar om det som är omistligt för att var och en ska kunna åtnjuta sitt fulla människovärde. Den upphovsrätt som nu valsar i debatten som om den vore en aktie på väg upp eller ner, något som man kan berövas, eller sälja eller ge bort, är en omistlig del av varje människas väsen.Det är inte kunskap eller idéer eller innehåll som skyddas av de mänskliga rättigheterna, det är det mänskliga, personliga, konstnärliga uttrycket. Själva formen. Poetens förhållande till sitt verk är personligt på ett djupt och orubbligt sätt, poeten och verket är i själva verket oskiljaktiga."33 Calandrella:

skriven

"Att på fullt allvar mena att eftersom många begår en olaglig handling så ska den legaliseras, är att ge upp som samhälle."

Tja, i grundlagen står att all makt skall utgå från folket...Om majoriteten ogillar en lag bör den ändras. Allt annat vore odemokratiskt.

34 Grumpy Old Geezer:

skriven

Minst en känd bloggare anser väl att upphovsrätten skall skrotas, och flera av piraterna & piratpartianhängarna som uttalat sig i "gammelmedia" har sagt att (t.ex.) musiker inte har rätt att få betalt för det de skapat (de får spela på konserter, sälja T-shirts, osv, istället).Jag undrar vad fotografer, filmskapare, författare, kompositörer, m.fl. ska göra … Och är det inte lite absurt att se det som bra att någon som är bra på något som uppskattas ska tvingas ägna tid bättre ägnad åt sitt skapande åt något denne är mindre bra på för att kunna ägna sig åt sitt skapande? Är det inte bättre att en bra fotograf fotograferar än håller halvtaskiga föredrag?Att resonera från det som är till vad som bör vara är ett klassiskt FELslut. Och att som vissa resonera att eftersom det är trivialt enkelt så måste det vara tillåtet är lika galet det: det finns mängder av handlingar som är enkla att utföra som lika fullt är olagliga och moraliskt förkastliga.Eh? Så om alla bilster kör för fort bör vi skrota hastighetesbegräsningarna? That would be the day – to leave the country …I mina mer pessimistiska stunder tror jag att Jörgen L har rätt: folk undviker moraliskt förkastliga handlingar endast för att undvika straff och andra obehagliga påföljder; övriga tider hoppas jag att mänskligheten inte är så lågt stående.Jo, upphovsrättenen sätter käppar i hjulet för och försvårar visst skapande, och skulle antagligen vara mindre nödvändig om alla vore goda, vänliga, rättrådiga, och av samma åsikt, men nu finns det ju fler än få rötägg, och det kan ju vara bara att som upphovsman ha rätt att protestera mot att någon annan utger sig för att ha skapat det jag gjort; mot att Nisse redigerat sönder det jag gjort (plus delar av bortglömda våldsporrullar) och hävdar att smörjan är min; mot att det jag gjort används i t.ex. politiska sammanhang som jag hyser svår motvilja mot; osv., osv.

35 Janelle Lollipop:

skriven

Hej. Jag har inte tillräcklig kunskap att slänga mig in i era diskussioner, men det är väldigt intressant att läsa. Jag tycker att "En liten tant" verkar ha mycket bra argument och uttrycker sig så pass intressant att jag vill återkomma till din blogg och kika efter framtida ämnen. Tack.

36 Advokat Stockholm:

skriven

Förstår vad du menar men faktum är att det läggs ner redan för mycket tid på att gripa de som laddar ner eller håller på med liknande intressen. Istället för att rikta denna energi mot dessa egentligen ganska oskyldiga individer borde man hitta roten i problemet och hitta lösningar för det och på så vis löser man allt tillkommande problem.

Kommentera här: