Präst vill ta bort trosbekännelsen

eller åtminstone förändra den enligt ett debattinlägg i Kyrkans Tidning. Det är det gamla vanliga om patriarkala strukturer som gör att prästen stör sig på ord som Fadern ( och  med versal!!!!), allsmäktig och liknande. 


Varför håller präster på och kämpar för att ödelägga traditioner, allvaret, mystiken inom Svenska Kyrkan? Om de illtrivs så ofantligt med det rådande varför gör de inte som andra före dem - startar en egen frikyrka?