KG - the one and only

Jag hör till de som verkligen gillar förre ärkebiskopen KG Hammar och kastade mig därför över Svenska Dagbladets stora intervju med högst densamme. Allra sist säger han något så vettlöst klokt och bra angående ledarskap och livet, så det måste bara citeras:

– Tillvaron är rörelse. Att tro sig kunna styra och ställa över det som händer blir snarast en hämmande faktor. Min egen bön har därför varit:
Gode Gud, hjälp mig att göra mindre så att mer sker.
                                                                                                              KG Hammar  
                                                                                                              9/7 2006 i Svenska Dagbladet

1 Source:

skriven

"Observandum sed non imitandum" - Bör observeras men inte efterliknas

2 En liten tant:

skriven

Säg inte det - som chef kan det vara lämpligt att hålla fingrarna borta så det blir mer utrymme för medarbetarna att lösa saker. Mer blir ofta gjort då. Men det gäller ju att veta när.

3 Lars Anders Johansson:

skriven

En sant konservativ ståndpunkt som går helt i linje med konservatismens anfader, irländaren Edmund Burkes, ord om hur en sann statsman skulle vara beskaffad: han ska ha förmågan att förändra men böjelsen att bevara.

4 En liten tant:

skriven

Lars Anders Johansson: Ser man på! KG uttryckte ju något om att han var förvånad att folk menar att han är vänsterorienterad så han kanske skulle känna sig hemma med Edmund Burke.

5 carulmare:

skriven

Det är intressant hur väl mänskor kan förstå varandra, om de först tar fel på partitillhörigheten... :)

Jag har tänkt på dendär devisen

- Gode Gud, hjälp mig att göra mindre så att mer sker.

i ett mindre sammanhang, de nära relationerna. Jag tycker den verkar ha god effekt där också. Att inte ingripa, att inte försöka övertyga, att inte försöka få den andra personen över på sin egen sida - ja, det gör nog slut på de flesta gräl...

6 En liten tant:

skriven

carulmare: Etiketter av olika slag t.ex. partitillhörighet har ju en förmåga att skymma sikten... Instämmer i dina tankar om devisens användbarhet i relationer. Handlar väl om att ge varandra utrymme på flera plan.

7 Bloggblad:

skriven

Tack för tipset. Ska läsa den - jag gillar också KG Hammar.

Kommentera här: