Game of thrones maraton

Långt efter alla andra har jag börjat titta på GoT. Har värjt mig mot det förväntade våldet men övertalats av argument om själva historien. Och visst är den bra, intressant och relevant även i vår tid. Färre kroppsdelar avskiljs från deras innehavare i politiken idag men maktspelet är detsamma. 


Läste nu en intressant artikel i Språktidningen om de främmande språk som talas i GoT och andra fantasivärldar. Tänk att ha som heltidsjobb att konstruera nya språk! 

Språktidningen om fantasispråk

Tant goes konstfack

Tant medverkar nu på Moderna Museets film- och videoutställning PLAY. Se vad en liten gumma kan gno fram videokonst när hon får tillgång till Moderna Museets verktyg. Verket är djupt och brett och heter Måndagmorgon.

För den känslige föreslår jag att man SÄNKER ljudet på sin dator.

Visserligen blir inte upplevelsen densamma men står man inte ut med helheten så är man ju ingen konstkännare i alla fall så who cares?
För den som vill skapa ett eget arbetsprov till en ansökan till Konstfack klickar man här och skapar ett odödligt videoverk av stor betydelse för samhällsutvecklingen där man ställer de avgörande frågorna som problematiserar hela alltet.

Glöm inte att under arbetets gång utropa "Jag är konstnär"  och "Allt jag gör är konst" .

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Till alla mödrar (och barn)

 

Tack vare Turmalins kortkurs i konsten att bädda in youtubeklipp i inlägg får ni nu ta del av "The Mom Song".

Turmalins blogg innehåller många youtubepärlor (långt före Fredrik Strage...) och andra roligheter men framför allt en enveten och berömvärd kamp mot tillstånden till uranbrytning som söks av internationella företag som vill exploatera den svenska naturen.
Här finns t.ex. en namninsamling mot uranbrytning i Västerbotten.

Meh? Rör det mig, jag som inte bor i Västerbotten? Ja, företagen tassar runt lite varstans i vårt land och söker uranfyndigheter. Men framför allt kan man inte se uranbrytning som en lokal fråga. På namninsamlingssidan skriver man:

"Uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige i Ranstad på 70-talet.
Uran är i sig giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radioaktiva brytningsrester. Detta avfall riskerar att sippra ut i våra vattendrag. Miljöriskerna vid uranbrytning är större och av en annan karaktär än vid annan gruvdrift.

För oss är möjligheten att styra hur våra naturresurser används viktig. Detta gäller speciellt med tanke på hur uran används. Uranets viktigaste användningsområde är som kärnbränsle i kärnkraftverk. Uranet kan också vidareförädlas för att framställa kärnvapen. Av Europaunionens länder är två kärnvapenmakter. En biprodukt i framställning av uran för bränsle, är utarmat uran som används i vapenframställning, vapen som förmodas ha stor negativ inverkan på hälsa och miljö."

Så säg NEJ till uranbrytning.