Skaffa fippelvänlig ringsignal!

Trots den ymniga förekomsten av mobiltelefoner, nu i snart sagt var tonårings, mans, kvinnas och barns hand så kvarstår behovet av att visa världen att man HAR en mobiltelefon. Åtminstone här där jag bor.

Det talas HÖGT i de mest olämpliga sammanhang.
Senast på det lilla fridsamma stadsdelsbiblioteket - några låntagare strosade i vilsam tystnad runt bland hyllorna i eftermiddagssolen och valde böcker när en man i yngre medelåldern gjorde entré. Hans mobil ringde och han SVARADE. Och inledde ett högröstat samtal. Medan han gick runt bland bokhyllorna. Då kände jag hur min mun öppnade sig och  högt och ljudligt sa:
 - Du , alla vi andra här på biblioteket vill passa på att be om en hälsning till den som ringer.

Snabbare sorti har aldrig gjorts från ett bibliotek. Vi som var kvar nickade till varandra och fortsatte att välja böcker. Under vilsam tystnad.

Något som min egensinniga mun ännu inte lyckats kommentera till den det vederbör, är folks ringsignaler. Som vi alla vet kan man ha nästan vad som helst som ringsignal. Vi har antagligen olika motiv till vilka signaler vi väljer. Häftig, modern, nostalgisk, humoristisk, utstickande.... ja, det finns flera aspekter på hur man vill att ens mobil ska låta när någon ringer. Att ha en ovanlig signal som man själv lätt känner igen är nog ett vanligt skäl.

Men om man väljer en ovanlig, utstickande och därmed i längden irriterande signal bör man för den allmänna folkhälsans skull vara snabb med att svara. Följande utspelas alldeles för ofta på tåg, i affärer, på restauranger och liknande ställen:
En mobiltelefon  ringer och ringer och ringer och ringer med en påträngande , högljudd ringsignal medan mobilägaren letar i alla fickor, i handväskans alla fack, på nytt i fickorna,  javisstja i den stora kassen också och ser man på där låg den riiiiiiing riiiiing riiiiiiing riiiiing på HÖG volym ( t.ex med signalen "Men svara då, ska du inte svara nu, det ringer ju, svara då" uttalat med en alltmer klagande och intensiv röst eller en hysteriskt skällande hund...).
Mobilägaren får så till sist tag i sin lilla, eleganta mobil riiiiiing, riiiiing, riiiiiing och kisar närsynt mot knapparna, fipplar med knapparna riiiiing riiiiiing riiiing och till slut äntligen lyckas mobilägaren svara och få tyst på mobilen.

En variant på ovanstående är att det riiiinger och riiiinger, ingen letar. Ljudet stegras. Ingen letar. Efter en lång stund skriker någon Nämen , gud är det min som ringer , jag har bytt signal så jag känner ju inte igen den.... och se'n börjar letandet enligt ovan.

Alltså, jag har full förståelse för letandet.
Jag har full förståelse för att man inte känner igen sin mobilsignal när man just bytt.
Jag har full förståelse för att det är svårt att se knapparna.
Det är inte själva fipplandet som är problemet. Att vara fipplare är mänskligt.

Men om man är en fipplare ska man inte ha hemska, skrikiga, enerverande, ylande ringsignaler på sin mobil och man ska inte ha den inställd på högsta volym och absolut inte på stegrande - av hänsyn till omgivningen.

Själv har jag  vissa fipplardrag i min tantpersonlighet och har därför valt Brandenburgkonserten och har mobilen inställd på låg volym samt förvarar den alltid i samma väskficka. Ett föredöme bland fipplare!

Är du PK eller solidarisk?

Uppdatering: Kommentarer som jag av något skäl anser vara stötande kommer att återkallas.

Solidaritet
- att gemensamt ta ansvar för något. (av latinets solidum, hela summan, kapitalet)
PK, politiskt korrekt - att uttala åsikter som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle.  

Svensk flyktingmottagning betalas av staten ( alla skattebetalare som betalar statlig skatt) genom att kommuner får statliga bidrag till den s.k. introduktionsersättningen. Introduktionsersättningen ska räcka till många saker bl.a. flyktingarnas uppehälle under introduktionsperioden. I vår kommun är den perioden 2 år. Därefter är förhoppningen att egen försörjning uppnåtts genom arbete eller studier. Om flyktingen ännu inte nått egen försörjning träder socialtjänstlagen in som för alla andra skrivna i Sverige som har behov av försörjningsstöd. Då övergår det ekonomiska ansvaret för individens uppehälle från staten till kommunen (skattebetalarna i respektive kommun). För invandrare som inte är flyktingar utgår såvitt jag vet, inte några statliga medel till försörjning.

Mot den bakgrunden tycker jag att det är otroligt märkligt att PK- tarmens spasmer är så starka att folk börjar yla om främlingsfientlighet och diskriminering när Sahlin går ut med att man vill anvisa boendet dvs vilken kommun man ska få bo i, för de första två åren som en flykting vistas i Sverige.

Vi tar solidariskt ansvar för allehanda internationella överenskommelser som handlar om att bistå människor på flykt. Men för att kunna ta det ansvaret och ge reella möjligheter till de som flyr till Sverige, reella möjligheter att skapa ett nytt liv med jobb och egen bostad måste vi kunna styra var i Sverige vi kan genomföra vår biståndsinsats på bästa sätt. Den som sedan kan få både jobb och bostad någon annanstans i Sverige är ju i likhet med alla andra fri att flytta. Vari ligger diskrimineringen? Vari ligger främlingsfientligheten?

Nyss har många av oss följt tv-serien "Kungamordet". Maktspel på olika nivåer och kvinnomisshandel och hedersproblematik. Nyligen såg jag pjäsen "Elektra show" på Gävle teater. Om en del invandrarungdomars klämda liv och deras föräldrars våndor. Pjäsen bygger på sanna berättelser och spelas av skådespelare av annat etniskt ursprung än svenskt. Mycket bra och berörande. Vi vet att många flickor och pojkar lever under stark press om våld från familjer och släkten i hemlandet. Hedersproblematiken uppmärksammas i debatter men balkongfallen och tvångsgiftena pågår oförtrutet.

Mot den bakgrunden tycker jag att det är otroligt märkligt att PK- tarmens spasmer är så starka att folk börjar yla om främlingsfientlighet och diskriminering när
* Nyamko Sabuni m.fl. går ut med att rätten till befrielse från olika lektioner i skolan av religiösa och kulturella skäl eller på grund av elevens inställning eller hemmiljö ska helt avskaffas. Det betyder ju att även Jehovas vittnens barn ska delta i julpysslet på skolan, något de varit "befriade" från på föräldrars begäran i alla år. Vari ligger diskrimineringen? Vari ligger främlingsfientligheten?

* Nyamko Sabuni m.fl. går ut med att höja statusen på medborgarskapet till att vara ett kontrakt mellan individ och samhälle och dessutom ge varje nyanländ vuxen en medborgarkurs om de lagar, rättigheter, skyldigheter och värden som gäller i Sverige. Det handlar ju om att ge vuxna människor samma medborgarkunskap som grundskola och gymnasium ska lära ut. Vari ligger diskrimineringen? Vari ligger främlingsfientligheten?

Om vi verkligen menar att människor som flyttar hit ska ha en äkta möjlighet att ta del av det svenska samhället och bidra till det svenska samhällets utveckling är det väl otroligt bra att vi som redan bor i landet vill satsa ännu mer skattepengar på att ge människor verktyg.

Jag tycker att det är människofientligt och osolidariskt att mena att vi i frihetens namn, de vuxna människornas frihet, ska låta rena ghetton uppstå som i Södertälje och annorstädes.

Jag tycker att det är barnfientligt och osolidariskt att huka för andra kulturers seder så till den grad att krav på att alla barn och ungdomar ska få ta del av den svenska skolans hela utbud för att senare kunna välja och styra över sina egna liv, kallas diskriminerande.

Jag tycker att det är samhällsfientligt och osolidariskt att mena att medborgarkunskap är diskriminerande.