Präst vill ta bort trosbekännelsen

eller åtminstone förändra den enligt ett debattinlägg i Kyrkans Tidning. Det är det gamla vanliga om patriarkala strukturer som gör att prästen stör sig på ord som Fadern ( och  med versal!!!!), allsmäktig och liknande. 


Varför håller präster på och kämpar för att ödelägga traditioner, allvaret, mystiken inom Svenska Kyrkan? Om de illtrivs så ofantligt med det rådande varför gör de inte som andra före dem - startar en egen frikyrka?

Game of thrones maraton

Långt efter alla andra har jag börjat titta på GoT. Har värjt mig mot det förväntade våldet men övertalats av argument om själva historien. Och visst är den bra, intressant och relevant även i vår tid. Färre kroppsdelar avskiljs från deras innehavare i politiken idag men maktspelet är detsamma. 


Läste nu en intressant artikel i Språktidningen om de främmande språk som talas i GoT och andra fantasivärldar. Tänk att ha som heltidsjobb att konstruera nya språk! 

Språktidningen om fantasispråk

Starka kvinnor

Det är så märkligt att uttrycket "starka kvinnor" fortfarande används av feminister av olika slag. "Starka kvinnor" måste ju skilja sig från övriga kvinnor som då logiskt sett torde vara svaga. Alltså är kvinnor som grupp svaga men vissa individer skiljer ut sig. 
 
Jag tolkar det som ett behov av särskilja sig själv från kvinnor som grupp under förment feministisk kamp.