Städfynd

Jag håller på med omdisponering av olika utrymmen i min bostad. Papper och böcker flyter upp och arbetet drar ut på tiden eftersom jag måste försjunka i dessa glömda alster.

Dagens fynd är en liten bok av Dom Helder Camara, en brasiliansk biskop som med tiden blev en stark och obekväm förkämpe för de fattiga. Han gick ur tiden 1999 vid 90 års ålder.

Boken heter "Tusen skäl att leva" och innehåller lyriska meditationer.
camara

Så länge ljuset finns
är vandringen lätt.
Men när dagen är förbi
minns
att du kan förvandlas
till en flammande fackla
i stånd att lysa upp
de mörkaste vägar
och de mest invecklade labyrinter.
                                    Dom Helder CamaraSolskydd

Funderar på om jag tagit för hårt på alla uppmaningar att skydda sig mot solen när man är på stranden?

baddräkt

Könsbyten och likhetsfeminism

Läser i bladet om att allt fler vill byta kön. Läser om de såväl psykiskt som fysiskt krävande behandlingarna. Låter verkligen inte som något man ger sig på att genomlida bara pga en nyck eller pga ett sinnestillstånd som skulle kunna avhjälpas med djupgående terapi. När man beslutat sig för att ansöka om könsbyte har man fattat ett livsavgörande beslut och har lång väg att gå innan det är klart.

Forskningen utgår från att det är något medfött biologiskt som är orsaken till denna allt överväldigande känsla av att vara fast i fel kropp, men kan ännu inte ge definitiva besked om orsaken. Många berättar om att känslan funnits så länge de kan minnas. Flera transsexuella män vittnar om hur de som barn endast lekte med dockor. Kvinnor berättar om en uppväxt som pojkflicka.

Transsexuella människor kan vara antingen heterosexuella, bisexuella eller homosexuella. Att vara transsexuell har således inget med sexuell läggning eller beteende att göra.

Nu rinner det upp frågor i mitt huvud, frågor rörande queerteori, genus och likhetsfeminismen. Kan det verkligen vara så att vi endast är sociala konstruktioner om människor kan ha så smärtsamma upplevelser av att vara fångna i fel kön redan som mycket liten? Likhetsfeministerna menar ju att vi fostrar våra barn in i de rådande könsrollerna och enligt det synsättet borde väl inte de transsexuella kunna existera? Likhetsfeministerna erkänner inte heller några biologiska skillnader mellan könen annat än de rent yttre fysiska – och hur går det ihop med aktuell forskning runt transsexualitet?

Jag känner mig tveksam till queerteoriernas och genusforskningens vetenskapliga värde eftersom det är den teori man absolut inte får ifrågasätta, diskutera eller pröva.

Om jag bekänner mig till någon som helst ”ism” så är det humanism, en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt, men också ett allmänt humanistiskt förhållningssätt. Jag är en stark förespråkare för jämställdhet och alla människors lika möjligheter.

Nå, jag fnular vidare med mitt och tänker som så att det vore väldigt enkelt om vi bara bedömde varandra utifrån hur vi beter oss mot varandra och levde efter principen leva och låta leva.