Game of thrones maraton

Långt efter alla andra har jag börjat titta på GoT. Har värjt mig mot det förväntade våldet men övertalats av argument om själva historien. Och visst är den bra, intressant och relevant även i vår tid. Färre kroppsdelar avskiljs från deras innehavare i politiken idag men maktspelet är detsamma. 


Läste nu en intressant artikel i Språktidningen om de främmande språk som talas i GoT och andra fantasivärldar. Tänk att ha som heltidsjobb att konstruera nya språk! 

Språktidningen om fantasispråk

Prokrastinering

Prokrastinering (av latin procrastinare, av prefixet pro-, 'framåt', och crastinus, 'till morgondagen', av cras, 'i morgon')[2]eller uppskjutarbeteende innebär inom kognitiv beteendeterapi (KBT) vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda till negativa konsekvenser.


Wikipedia om Prokrastinering

Har ingen rutin

Jisses, nu är det dags att lägga sig och för tredje dagen i rad kommer jag på att jag glömt att blogga. 100 dagar i rad är den självpåtagna uppgiften. Har ingen rutin längre. 


Sen sist (november 2010) har både bloggplattform och mitt mobilinnehav utvecklats så här ligger jag nu i sängen och bloggar i mobilen.